Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

DEBESS MANNA

424-cover_Debess mannaRuna, protams, nav par mannu, kas pieminēta pavārgrāmatā.
Gan Korānā, gan Bībelē ir vairākkārt pieminēta kāda noslēpumaina ēdama substance, ko Dievs tuksnesī deva izraēliešiem ilgajā ceļā no Ēģiptes uz Apsolīto Zemi. Sekojušajos gadu tūkstošos ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi noskaidrot, kas tieši bija šī “manna”. Pat šodienas pētniekiem joprojām domas par to dalās. Saprotamas grūtības, ja ņem vērā, ka jau paši izraēlieši, to ieraugot, izsaucās “kas tas ir?”. Lai nu kas tas arī būtu bijis, tieši pateicoties šai barībai (vai, visticamāk, apziņai ka Kāds par viņiem rūpējas, ka viņi nav atstāti vieni nomiršanai badā) izraēlieši spēja turpināt savu ceļojumu no verdzības uz brīvību. Dievs nevienu nemēdz pamest. Ja kāds nolemj paklausīt aicinājumam uz brīvību un dodas ceļā, Kungs nodrošina visu nepieciešamo šī mērķa sasniegšanai.

Patiesībā nav pat svarīgi noskaidrot, kas tā bija. Galvenais ir šī fenomena simboliskā nozīme. Ir ļoti iespējams, ka tieši cilvēku nespēja to izskaidrot ar prātu vai pieredzi ir iekļauta Dieva plānā, jo tas, ko šī “manna” iepriekš pasludina, būs neizskaidrojams un prātam neaptverams vispārākajā pakāpē. Tik lielā mērā, ka tad, kad Jēzus par to runās, liela daļa mācekļu pārstās viņam sekot, sakot “cieta ir šī runa, kurš kaut ko tādu vispār var klausīties?” (sal. Jņ 6, 60)

Mums, šodienas svētceļniekiem, Dievs dāvā savu “debesu maizi” – Eiharistiju. Ir grūti pat iedomāties, kā bez regulāras tās saņemšanas mēs varētu sasniegt mūsu Apsolīto Zemi. Joprojām daudzi jautās “kas tas ir?” – nevis neparastās formas vai garšas dēļ, bet tā dēļ, kas par to tiek sacīts, ko acis nevar saskatīt, kas pieprasa no mums ticību. Tā ir Kristus Miesa, Dieva reālā klātbūtne mūsu vidū. Tā izved mūs no grēka verdzības un ieved žēlastības brīvībā.

Pāris jautājumu pārdomām:
1) Cik un kādas paralēles es spēju atrast starp “mannu” izraēliešiem tuksnesī un Eiharistiju kristiešiem šodien?
2) Kādus secinājumus es varu no tā izdarīt par Eiharistijas nepieciešamību manā dzīvē?

Pr. Ronalds Melkers

Draudzes lapiņa 02.08.2015

Dieva Nams

cover-423-Dieva_NamsIepriekšējā svētdienā mēs salīdzinājām draudzi ar lidmašīnu, lai saprastu vienkāršu, bet būtisku pamatpatiesību: mēs neesam nekādi pasažieri, bet pati lidmašīna. Katrai tās detaļai ir jābūt savā vietā, jāveic sava funkcija un (nelielas apkalpes vadībā), jānodrošina  iespēja atklāt un iemantot Dieva Valstību  ikvienam patiesības meklētājam, kurš vēl nav iepazinis Pestītāju. Tieši šo cilvēku pestīšana ir galvenais visas Baznīcas un ikvienas draudzes pastāvēšanas iemesls. Mēs neesam šeit sevis dēļ.

Šodienas svētki – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena –mums piedāvā citu, ne tik dinamisku, līdzību, bet būtībā tā pasaka tieši to pašu. Šoreiz mēs tiekam salīdzināti ar namu. Arī tanī,  saskaņā ar arhitekta, būvnieku un/vai saimnieka nodomu, visiem konstrukcijas elementiem ir sava loma un vieta. Tikai visi kopā tie var veidot stipru un skaistu ēku. Nekļūstot par daļu šī kopuma, neatklājot savu specifisko funkciju tajā, mēs riskējam palikt tikai nesaistītu būvmateriālu kaudze.
Un vēl, tāpat kā iepriekšminētie transportlīdzekļi, arī nami taču netiek būvēti un uzturēti pašu namu dēļ, bet gan cilvēkiem, kuriem tie kalpos.
No iepriekš teiktā izriet divi jautājumi:
1) Vai mēs katrs jau esam atpazinuši savu aicinājumu un uzņēmušies kādu konkrētu kalpojumu draudzē?
2) Kura doma dominē mūsu apziņā – draudze kā ģimenes māja vai nams “visām tautām”?
Pr. Ronalds Melkers

Lidojums … “Mani sauc N un es būšu jūsu pilots lidojumam no X uz Y…”

cover-422-Lidojums

Šo frāzi pēdējā pusgada laikā esmu dzirdējis ducī gaisa kuģu. Katru dienu tā tiek dažādās valodās atkārtota ap 100 000 reižu avioreisos, kas mūsdienu debesbraucējus aizved visdažādākajos virzienos.
Kamēr X un Y parasti ir skaidri zināmi, vienīgais pārsteigums var nākt no N (reiz, lidojot ar Lauda Air, uzzināju, ka kabīnē varētu būt bijis slavenais F1 pilots Nikijs Lauda; citreiz AirBaltic pārsteidza, kad vīrišķīgās pilota balss vietā atskanēja… maiga jaunas sievietes balss).
Šajās dienās, kamēr es sāku atklāt X, bet jūs – pamazām iepazīt N, lielā intriga un galvenais jautājums mums visiem kopā tomēr paliek Y. Uz kurieni dodas šī lidmašīna, ko mēs saucam par Rīgas sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudzi? Vai mums visiem ir skaidri zināms lidojuma mērķis un pa kādu maršrutu tajā visefektīvāk nokļūt? Kāds ir Dieva nodoms šim nākošajam posmam mūsu dzīvē?
Pr. Ronalds Melkers

Draudzes lapiņa 19.07.2015


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus