Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

P. sv.Mise 10:30

slavēšana 18:00

sv.Mise 18:30

katehēze 19:15

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

Iespēja pieaugt ticībā – piedalīties draudzes evaņģelizācijas šūniņā

dsm

Mūsu draudzē vairākus gadus darbojas evaņģelizācijas šūniņas, kurās cilvēki kopīgi lūdzas, slavē Dievu, dalās pieredzē, viens otru atbalsta grūtos brīžos, kopā arī svin svētkus. Būt šūniņā – tas ir gan kalpot, gan pieaugt ticībā, gan gūt stiprinājumu.

Savā pieredzē dalās šūniņu dalībnieki:

Rita – tā ir iespēja kopīgi lūgties, pateikties, slavēt un sajust Dieva klātbūtni un mīlestību. Tā ir sadraudzība. Vienotās lūgšanās mēs patiešām jūtamies kā brāļi un māsas, kas viens otru saprot, atbalsta un palīdz. Tā ir iespēja izteikt savu prieku un bēdas. Šūniņa veicina garīgo disciplīnu un izaugsmi, liecības dot ticības spēku. Mācība uzrunā un sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem, liek aizdomāties par dzīves jēgu.

Laila un Normunds – šūniņa mūsu ģimenei? Šūnot esam uzsākuši tikai šogad.

Visskaistākais, liekas, ir noslēgt darba nedēļu ar skaistu un pamatīgu lūgšanu par

visiem, kas rūp, un iedziļināties arī citu ikdienas vajadzībās un rūpēs.

Ejot mājās, vēlā piektdienas vakarā jūtamies Svētā Gara piepildīti kā pirmajā

Mīlestības piepildījumā, kad tikko bijām atgriezušies pie Dieva.

Šūniņa disciplinē arī ikdienas lūgšanai. Tā ir kristiešu sadraudzība un papildus laiks lūgšanai.

Vislielākais šūniņas fans ir mūsu meita Patrīcija. Viņa ienes patiesumu un smaidus mūsu lūgšanās, jo grib izcelt katru šūniņas dalībnieku savās lūgšanās.

Protams, arī diskusija par mācību ir svarīga, jo tad saprotam, cik dažādi mēs uztveram mums veltīto vēstījumu.

Laila – Es garīgi augu ticībā. Esot kopā, mācos pazemību, mācos uzklausīt ar sapratni savādāku viedokli, mācos otrā saskatīt tikai labo.

Šūniņas vadīšana mani garīgi disciplinē. Cenšos katru vakaru izvērtēt tās dienas ritējumu, saskatīt Dieva darbību šajā dienā, lai varētu liecināt šūniņā. Vadīšana palīdzējusi atvērties komunikācijā ar cilvēkiem, izskaust pārāk lielo kautrīgumu, labāk iepazīt sevi un citus.

Tas ir kalpojums, ko Dievs man ir uzticējis. Patīkami apzināties, ka esi noderīga brāļiem un māsām. Piektdienās adorācijas laikā vairāk lūdzos par katru šūniņas dalībnieku. Protams, reizēm šis atbildīgais pienākums nogurdina, ņemot vērā, ka šūniņa notiek piektdienas vakaros pēc darba. Bet, atnākot uz šūniņu, saproti, ka esi atbildīgs par cilvēkiem, un nogurums pazūd.

Andrejs – šūniņas vadīšana man dod iespēju aktīvi piedalīties baznīcas dzīvē, atbrīvoties no patērējošas un kritizējošas attieksmes baznīcā, novērtēt grūtības, kādas rodas saskarsmē ar cilvēkiem, un mācīties to, ko neprotu – vadīt šūniņu. Vadīšana palīdz labāk saskatīt savas labās un sliktās īpašības.

Par šūniņām atbildīgie mūsu draudzē:

Ēvija, tel. 28368861

Laila, tel. 29513853

Andrejs, tel. 20639929

Diāna, tel. 26335655

Rita, tel. 29197392

Inese, tel. 29514613

Draudzes lapiņa Nr.382 (19.10.2014)

Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?

alfaPagājušajā trešdienā, 8.oktobrī, mūsu draudzē notika DESMITĀ Alfa kursa atklāšanas svētki. Priecājamies par cilvēku lielo atsaucību uzaicinājumam apmeklēt šo pasākumu, uz kuru bija ieradušies vairāk nekā 70 cilvēku. Svētkus atklāja mūziķi – māsa un brālis Madara un Daumants Liepiņi, kuri sniedza brīnišķīgu klasiskās mūzikas koncertu.

Vakara gaitā klātesošie uzzināja par Alfa kursa vēsturi un pirmsākumiem, par Alfa kursu Latvijā un mūsu draudzē.

Liels paldies Dignai, Aldai, Zanei un Normundam par viņu sirsnīgajām liecībām par  pieredzi un piedzīvoto Alfa kursā. Pateicība Dievam par Dignu, kas, izejot Alfa kursu, ir ‘’izkausējusi’’ sirdi attiecībās  ar līdzcilvēkiem. Pateicība Dievam par Aldu, kas, beidzot kursus, spēja pieņemt un izciest pārbaudījumus savā dzīvē un arī atrada laulāto drauguJ Pateicība Dievam par Zanes un Normunda ģimeni, kas tieši Alfa kursā ir atraduši savas otrās mājas – mūsu draudzi, un raduši piepildījumu dzīvē.

Ar lielu interesi noklausījāmies pr. Andra Kravaļa stāstījumu ‘’Vai dzīvē vēl ir kas vairāk?’’ Viņa  komentārs un cilvēku liecības  bija kā iedrošinājums viesiem apmeklēt Alfa kursu, ziedot trešdienas vakarus garīgajai izaugsmei, Dieva meklējumiem, rast atbildes un varbūt arī kaut ko mainīt savā dzīvē..

Protams, svinības neizpalika bez svētku mielasta un humora, bez kura Alfa kurss nav iedomājams.

Pateicība Dievam par Viņa vadību šajā vakarā, par kalpotājiem, kas nenogurstoši palīdzēja sagatavot šo pasākumu..

No sirds aicinām visus, kuri vēl nav izgājuši Alfa kursu, atnākt nākamajā trešdienā, 15.oktobrī, uz pirmo nodarbību „Kas ir Jēzus?” un atvest līdzi savus draugus, radus un paziņas!

Uz tikšanos Alfa kursā!

Sagatavoja Laila

Draudzes lapiņa Nr.381  (12.10.2014)

Oktobris – Rožukroņa mēnesis

cover-380 Ar Dievmātes aizbildniecību Rožukronis ir kļuvis par vienu no iedarbīgākajām un spēcīgākajām lūgšanām. Tā ietver Marijas un Dieva dēla dzīvi – Jēzus iemiesošanos, dzimšanu, Kristus darbību, ciešanas, nāvi, augšāmcelšanos un uzkāpšanu Debesīs.

Lūdzoties Rožukroni, mēs varam saņemt nepieciešamās žēlastības. Dieva tautas mīlestība uz šo lūgšanu, kas sevi ir pierādījusi cauri gadsimtiem, nemazinās, bet nemitīgi aug un attīstās.

Ja Marija kaut ko lūdz Jēzum, Viņš, kā savai mātei, nekad neatsaka. To apliecina notikumi kāzās Galilejas Kānā, kad ūdens tika pārvērts vīnā. (sal. Jņ. 2)

Svētā Marija, Dieva māte, tu devi pasaulei patieso gaismu – Jēzu, savu dēlu, Dieva dēlu. Tu pilnībā paklausīji Kunga aicinājumam, un tā kļuvi par avotu, no kura plūst Dieva žēlastības.

Tu esi Dieva māte,

Tu esi Baznīcas māte,

Tu esi mūsu garīgā māte.

Mēs lūdzam tevi, dāvā mums savu spēcīgo aizbildniecību pie Kunga, mūsu Dieva.

Protams, Dievmātes godam mēs veltām arī citas lūgšanas, piemēram:

“Dieva māte, glabā mūs mīlestībā savā.

Visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā!

Šinī dzīves ceļā mūs vienmēr laipni vadi,

Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi!” (stundu dziesma)

Caur Dievmātes aizbildniecību daudzi cilvēki ir dziedināti, notikuši daudz dažādi brīnumi. Vienīgi sirds lūgšana sasniedz Dievu, jo cita ceļa nav.

 

Sagatavoja Jūlijs Litavnieks.

Draudzes lapiņa Nr. 380 (05.10.2014)

 


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus