Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

P. sv.Mise 10:30

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

Alfa kurss sāksies 8.oktobrī

cover-377Atkal ir atsācies jaunais mācību gads un mūsu draudze gatavojas organizēt kārtējo, nu jau desmito Alfa kursu. Tas tiks atklāts trešdien, šā gada 8.oktobrī, ar koncertu un ievadlekciju „Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?” Kursa laikā vienkāršā, bet koncentrētā viedā  iepazīsimies ar kristietības pamatiem.

Katrā tikšanās reizē baudīsim kopīgu maltīti, būs lekcija par kādu no šādiem kristietības tematiem – Kāpēc Jēzus mira? Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību? Kāpēc un kā man lūgt? Kāpēc un kā man lasīt Bībeli? Kā Dievs mūs vada?  Kā es varu pretoties ļaunumam? Kāpēc un kā mums stāstīt citiem? Vai Dievs dziedina šodien? Kam man Baznīca?

Kurss ilgs 12 nedēļas, līdz pat Ziemassvētkiem. Kursa laikā dalībnieki satiksies vienu reizi nedēļā – trešdienās plkst.19:00. Būs diskusijas mazajās grupās par dzirdēto. Īpaši gribas atzīmēt Svētā Gara nedēļas nogali, kas notiks no 21.novembra līdz 23.novembrim, uz kuru laipni aicināti arī visi draudzes locekļi.

Uz Alfa kursu ir aicināti visi jūsu draugi, radi un paziņas, kuri vēlas uzzināt kaut ko vairāk par kristīgo ticību, kas meklē patiesību, kuri  vēlas iedziļināties un pārrunāt vissvarīgākos dzīves jautājumus, pieaugt ticībā, meklē savu aicinājumu.. Alfa kurss domāts arī īpaši tiem, kuri netic Dieva klātbūtnei savā dzīvē, kā arī jauniem kristiešiem un tiem, kuri šaubās par savu piederību Kristīgajai Baznīcai.

Uz tikšanos Alfa kursā!

Alfa kursa komandas vārdā – administrators Ģirts, tel. 29614492

Draudzes lapiņa Nr. 377 (14.09.2014)

8.septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana

376-coverLīdz ar Marijas dzimšanu sāk piepildīties Dieva apsolījums, ko varam lasīt Radīšanas grāmatā, proti, pravietojums, ka caur viņu nāks uzvara pār čūsku, kas simbolizē ļaunumu un grēku. Tātad Marija būs cieši iesaistīta pasaules atpestīšanas darbā, kuru veic Dievs. Marijas dzimšana, tāpat kā Jāņa kristītāja dzimšana, pasludina Jēzus piedzimšanu, Dieva Vārda ienākšanu pasaulē. Tas nav nejaušs notikums, bet gan Dieva mērķtiecīgi sagatavots un lolots kopš radīšanas sākuma. Dievs ir gatavojis šo notikumu, un Viņš ir sagatavojis arī mājokli, kurā Jēzum būs jāpiedzimst. Marijas piedzimšana līdz ar to ir daudzu pestīšanas notikumu kulminācijas punkts, gaidīts cauri visiem gadsimtiem: “Lūk jaunava ieņems Dēlu, kura vārds būs Emanuēls.” Jau daudzus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas Svētie Raksti apstiprina Marijas jaunavību, un viņa jau kopš dzimšanas ir sagatavota kā Dieva cienīgs mājoklis.

Baznīca sākas Nācaretē, kad Marija piekrīt kļūt pestītāja Māte. Svētais Gars viņu pārņem, un kur ir Svētais Gars, tur ir Dieva Baznīca. Sv. Lūkas evaņģēlijs liek mums noprast saistību starp Mariju un Derības šķirstu, Dieva tempļa noslēpumu Dieva nākšanai uz zemes, kas piepildās Marijā. Dievs patiešām nonāk uz zemes un Marija kļūst par viņa “telti”.

Sagatavoja prāvests Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr. 376 (07.09.2014)

Jēzus aicina Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus

cover-375 “Laidiet bērniņus pie Manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība!” (Mk 10,14)

Jēzus nemitējas aicināt arvien jaunus Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus uz Svētdienas skolu, lai viņi kļūtu par labiem Jēzus draugiem un pazītu Dievu. Šī draudzība īpaši cieša būs tad, kad bērns būs atbilstoši sagatavojies Grēksūdzes un Euharistijas sakramentu saņemšanai. Mēs šo svinīgo notikumu saucam par  Pirmo Svēto Komūniju, jo šajā dienā Svētās Mises laikā bērns pieņem Maizi, kurā klātesošs ir Jēzus.

          Svētdienas skola ir sākums visai dzīves skolai. Tā ir neparasta skola, kurā Jēzus pastāstīs daudz lielisku lietu – kāds ir Dievs, kā radusies pasaule un kāpēc Dievs ir radījis katru bērnu pēc Sava tēla un līdzības, kāpēc Dievs grib, lai Viņam paklausa, un ko nozīmē uzticība vienam vienīgajam Dievam? Katehēzes beigās baušļu prasības vairs neliksies sausas un nepamatotas.

          Bērni uzzinās, ko nozīmē b ū t   k o p ā  ar Jēzu katru dienu! Nodarbībās viņi mācīsies izdarīt pareizās izvēles starp labo un ļauno, un augt tikumos. Mācīsies nosaukt grēku savā vārdā,  audzinās sirdsapziņu un padziļinās Kristību sakramentā sniegto ticības dāvanu. Līdz beidzot saredzēs, ka patieso prieku dzīvē sniedz vienīgi Dievs un Viņa paustās vērtības.

           Neaizmirsīsim, ka šī gatavošanās Pirmās Svētās Komūnijas saņemšanai ir arī Baznīcas prasība. Svētdienas skolas katehēzes nodarbības  ir paredzētas pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko ir sagatavojis Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Nodarbību sākums 7.septembrī. Svētdienas skolā  gaidām 2.klases bērnus.

Katehēte Ruta

Draudzes lapiņa Nr.375 (31.08.2014)


Mīlestību var atmaksāt vienīgi ar Mīlestību.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus

Notikumu kalendārs