Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

P. Slavēšana 18:00

sv.Mise 18:30

katehēze 19:15

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

Iestiprināšanas sakraments

Iestiprinasanas_sakramentsIestiprināšanas sakramentā mēs tiekam bagātināti ar Svētā Gara spēku, ko jau esam saņēmuši gan kristībās, gan Euharistijā. Mēs tiekam pilnīgāk saistīti ar Baznīcu un no mums, kā īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Jau Vecajā Derībā tiek apsolīts Kunga Gars pār gaidāmo Mesiju. Svētais Gars, kas nolaidās pār Jēzu kristību brīdī Jordanā bija zīme, ka Viņš ir Mesija – Glābējs.

Kopš Baznīcas pirmsākumiem apustuļi, izpildot Kristus gribu, ar roku uzlikšanu jaunkristītajiem nodeva Svētā Gara dāvanu.Šis sakraments Baznīcā nepārtraukti nodod tālāk Vasarsvētku žēlastību.

Lai labāk izceltu Svētā Gara dāvanas nozīmi, roku uzlikšanai pievienoja svaidīšanu ar smaržīgo eļļu (hrizmu). Šī svaidīšana atklāj vārda “kristietis” nozīmi. Svaidīšanai bibliskajā un antīkajā simbolikā ir daudz nozīmju – eļļa ir pārpilnības, prieka zīme; tā šķīstī un dara vingru, tā ir izdziedināšanas zīme, tā piešķir skaistuma, veselības un spēka mirdzumu. Ar šo svaidījumu iestiprināmais saņem Svētā Gara “zīmi”, zīmogu. Zīmogs ir personas simbols, viņas autoritātes zīme.

Romas ritā iestiprināšanas sakramentu dod bīskaps (ārkārtas gadījumā arī priesteris). Tās laikā bīskaps izstiepj rokas pār visiem iestiprināmajiem kopā – tas ir žests, kas kopš apustuļu laikiem ir Svētā Gara dāvanas zīme. Un tad bīskaps piesauc Svēto Garu, lūdzot Tam nonākt pār iestiprināmajiem. Tad seko pats būtiskākais – ar Svēto hrizmu tiek svaidīta piere, uzliekot rokas un izrunājot sekojošos vārdus: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi” (lat. Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).

Iestiprināšanas sakramentu var saņemt tikai vienu reizi. Ikvienam, kas vēl nav iestiprināts, šis sakraments ir jāsaņem, jo bez iestiprināšanas un Euharistijas kristība ir spēkā esoša un iedarbīga, taču ievadīšana kristīgajā dzīvē paliek nepabeigta.

Ir svarīgi, lai draudze pienācīgi sagatavotu iestiprināmos – kandidātiem ir jāuzsver to vienība ar Kristu, lielāka draudzība un dzīvākas attiecības ar Svēto Garu.

Pirms iestiprināšanas kandidātam ir jābūt žēlastības stāvoklī – ir jāsaņem gandarīšanas sakraments, lai tas tiktu sagatavots saņemt Svētā Gara dāvanu. Ir labi, ja iestiprināšanas krusttēvs vai krustmāte ir tie paši, kas kristībās.

    Iestiprināšanas sakraments:

  • dara dziļāku mūsu saikni ar Dievu;
  • ciešāk mūs vieno ar Kristu;
  • vairo mūsos Svētā Gara dāvanas;
  • dara pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu;
  • piešķir mums īpašu Svētā Gara spēku, lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību, un nekad no tās nekaunētos.

Avots: Katolis.lv

Draudzes lapiņa (24.05.2015)

Vasarsvētki „Zilajā Krustā” Kabilē

Zilais_krusts-cover413Tuvojas Vasarsvētki, un mūsu draudzē nu jau trešo reizi dosies ciemos pie mūsu draugiem Zilajā Krustā, lai kopīgi slavētu Dievu, ieaicinātu Svēto Garu un svinētu Vasarsvētkus..

“Zilais Krusts” (ZK) ir starpkonfesionāla reliģiska organizācija, kas sniedz sociālo, garīgo un materiālo palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tie ir cilvēki, no kuriem liela daļa sabiedrības ir novērsusies un nevēlas palīdzēt.

Pēdējā laikā pēc palīdzības pie ZK vēršas arvien vairāk vīriešu, kuri ir zaudējuši darbu, nokļuvuši parādos un maksātnespējas dēļ ir tikuši izlikti no saviem mājokļiem. Palīdzība, kuru sniedz ZK ir gan sociāla – nodrošinot krīzes situācijā nonākušos ar pajumti, pārtiku un apģērbu, palīdzot atrast darbu vai apgūt vienkāršo amatu pamatiemaņas; gan arī garīga – pārrunas, atveseļošanas programmas, dievkalpojumi un Bībeles studijas.

Kabiles rehabilitācijas centrā ir uzsāktas lopkopības un lauksaimniecības aktivitātes, iesaistot darbā krīzes situācijā nonākušus cilvēkus.

ZK materiālā un finansiālā veidā ar dāvinājumiem un ziedojumiem atbalsta vairākas privātas un valsts iestādes.

Kabiles saimnieks Agris sirsnīgi ielūdz mūsu draudzi apciemot Zilo Krustu, paredzētas aktivitātes bērniem, kopīga maltīte, lielās saimniecības apskate, kurā mājo dažādi interesanti mājdzīvnieki.

Uz tikšanos 23.maijā Kabilē – Agris

Draudzes lapiņa (17.05.2015)

Pirmās svētās Komūnijas svētki

cover-412_Komunijas_svetkiKopā ar Kristību un Iestiprināšanu pirmā svētā Komūnija tiek saukta par iniciācijas sakramentu jeb ievadīšanas sakramentu kristīgajā dzīvē. Visbiežāk pirmo svēto Komūniju pieņem bērni 9 un 10 gadu vecumā. Kanoniskajās tiesībās 913 kanons nosaka: pietiekošas izpratnes vecumā un pēc sagatavošanās, kas ļauj saprast Kristus noslēpumu bērna spēju robežās. Laterāna koncils noteica, ka pirmo reizi bērni svēto Komūniju pieņem, kad tie spēj atšķirt parastu maizi no maizes, kas konsekrēta par Kristus miesu. Tridentas koncils ieviesa pirmo svēto Komūniju kā svinīgu ceremoniju bērniem 11-12 gadu vecumā pēc katehēzes kursa iziešanas.
Pirmā svētā Komūnijā tātad ir pirmā reize, kad kristītais Euharistijas svinēšanas laikā pieņem priestera konsekrēto maizi un vīnu –  Kristus Miesu un Asinis. Vēsturiski pirmās svētās Komūnijas svētkus plaši un publiski katoliskajā Eiropā sāka svinēt 16. – 17. gadsimtā bērniem, kuri bija sasnieguši 12 gadu vecumu.

Svētais Vincents no Paula veicināja šis tradīcijas iedibināšanu, uzskatot, ka ne tikai šim svarīgajam brīdim ir jāsaistās ar īpašiem lieliem svētkiem Baznīcā, bet arī jāpaliek bērna atmiņā kā skaistam tikšanās brīdim ar Kristu Vissvētākajā Sakramentā. 1910.gadā pāvests Pijs X ar dekrētu Quam Singulari aicināja bērnus pieņemt pirmo svēto Komūniju, sākot ar 7 gadu vecumu, kad viņi ir sasnieguši prāta gadus. Tomēr pēc pirmās svētās komūnijas pieņemšanas bērni turpināja apmeklēt svētdienas skolu līdz 12 gadu vecumam. Arī šodien tā būtu vēlama tradīcija, ka katehēzes kurss bērniem nenoslēdzas ar pirmās svētās Komūnijas saņemšanu.

Sagatavoja priesteris Māris Ozoliņš

 Draudzes lapiņa (10.05.2015)


Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā pret draugiem.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus

Notikumu kalendārs