Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi draudzē

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

Nāc un redzi!

svetcelojums_cover420Lai nokļūtu no vienas vietas citā, attālākā, mūsdienās ir daudz ērtāki un ātrāki pārvietošanās līdzekļi par iešanu kājām. Svētceļojuma būtība slēpjas ne tik daudz galamērķī, cik pašā procesā – ceļā. Tajā ir zināmas paralēles ar Baznīcas un visas Dieva tautas dzīvi, kurā netrūkst gan grūtību un pārbaudījumu, gan prieka un svētku. Tā ir sava veida kopienas dzīves pieredze, kur varam iet mazumā, atvēlot lielumu Kristum. Kaut vai uz neilgu laiku, tomēr paveras iespēja mācīties atteikties no nemitīgas kontroles pār visām situācijām un savu dzīvi. Tajā parādās arī gribas akta ārējs impulss, kas mudina uz sirds atgriešanos un ciešāku vienotību Jēzū. Gan šajā ceļojumā, gan visā dzīvē uzticēsimies Viņam, lai līdzīgi apustulim Pāvilam varētu teikt: „Lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada uzvaras gājienā un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās!” (2 Kor.2:14).  Ejot ar visiem kopā, labāk iepazīsim arī paši sevi, kā Emmausas mācekļi, kuriem „viņu acis atvērās un tie Viņu pazina…” (Lk.24:31) Ikkatram Dievs paver jaunus apvāršņus. Arī Tu pieņem tos, izkliedē šaubas, „Nāc un redzi!”

Izbraucam no Rīgas 7.augustā plkst.16:45 ar vilcienu uz Ludzu, pirms tam atstājot vedamās mantas Rīgas katoļu ģimnāzijā. Sešu dienu maršruts: Ludza – Stoļerova – Kaunata – Lipušķi – Andrupene – Priežmale – Aglona, vidēji dienā ejot 15km. Katru dienu paredzēta Svēta Mise, katehēzes, vakara slavēšana u.c. Pieturvietās nakšņojam skolās, galapunktā – teltīs. Sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastiem un pārrunāta kopīgā sanāksmē. Pieteikties pie Aijas 29153246, vietu skaits ir ierobežots.

Sagatavoja Arnis

Draudzes lapiņa (04.07.2015)

Pateicības svētā Mise

Maris_Ozolins-cover419Šodienas sv. Misē vēlos pateikties Dievam par visiem tiem cilvēkiem, kurus Rīgas svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē varēju satikt un ar kuriem kopā kalpot Dievam.
Ierodoties šajā draudze, sastapu kalpotāju komandu gan draudzes šūniņu sistēmā, gan Alfa kursā. Īpašs paldies Ģirtam, Lailai un visai Alfa kursa komandai. Pateicoties Alfa kursiem, draudzē ir notikušas daudzas kristības, laulības un konvertēšanās.
Bija prieks arī vadīt draudzes šūniņu sistēmu, kas veido draudzes kodolu. Ar savām lūgšanām un praktisko darbību jūs palīdzējāt priesterim veikt pastorālo darbu!
Draudzē izveidojām slavēšanas grupu, kura visus šos gadus kalpoja gan pirmdienas slavēšanās, gan Alfa kursā, gan adorācijā.
Paldies arī visiem citiem, kuri uzņēmās atbildību par grāmatu galdu, par adorāciju draudzes kapelā un Vecrīgā, par Vārda liturģiju, par draudzes
lapiņas un mājaslapas veidošanu uzturēšanu.
Īpašs paldies Tatjanai par kalpošanu draudzes mājā un kapelas noformēšanā.
Paldies ikvienam par lūgšanām un līdzdalību draudzes dzīvē!

Arī mūsu koris ar ērģelnieci Ievu ir kļuvis par draudzes stabilu vērtību.
Paldies, ka varējām kopā augt un pilnveidoties Kristū, un kļūt par labākiem Viņa mācekļiem.

Lai Dievs mūs visus svētī mūsu turpmākajā ceļā un kalpošanā!

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 28.06.2015

svetcelojums_cover-418Pagājušajā svētdienā pie mums bija īpaši ciemiņi, kuri lika aizdomāties par dzīvi kā svētceļojumu un vēlmi tajā doties, ik dienas būt svētceļniekiem un ar pateicību pieņemt visu, ko labais Dievs mums dod.

Mūsu draudzes māsas Signes pārdomas:

„Dažkārt, lai cilvēku izvestu no ierastās un siltās komforta zonas, ir nepieciešams „viesulis”.

Priesteris Andrejs Mediņš ar draugiem no Bruknas kopienas svētdien mierīgajā, līdzsvarotajā un ģimeniskajā Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē izraisīja tādu mazu, pozitīvu  „vētru”!

Svētdiena kopā ar „Brukniešiem” man deva iespēju aizdomāties –  kurp savā dzīvē eju, vai esmu prieka un miera pilna, jo katru svētdienu mēs taču viens otram no sirds to novēlam.

Vai es vēlos un ilgojos būt svētā? Un kur ir manas debesis?

Kur ir miers manī, kur tas dažkārt pazūd?

Vai spēju mīlēt „bezpajumtnieku” un saredzēt viņā Jēzu un savā kolēģī, un trolejbusa pasažierī un nepaklausīgā bērnā.. un pati sevī?

Kas tad ir pats svarīgākais manā dzīvē? Un kas ir liekais?

100+1 jautājums, kuri neļauj atslābt pēc priestera apciemojuma.

Lai saņemtu atbildi, vai jāiet Svētceļojumā (Camino)…

Varbūt atbilde ir manā sirdī…

Tomēr atbilde bija svētajā Komūnijā, ko saņēmu, lūkojoties uz priestera basajām kājām, atbilde bija svētceļnieku gaišajās un mierpilnajās sejās, atbilde bija pr. Andreja Mediņa un pr. Māra Ozoliņa smaidošajās acīs!!!

Paldies par svētīgu un iedvesmojošu pasākumu visiem, kuri to organizēja un, protams, pašiem viesiem!!!”

 Mīlestībā Signe , kura tikai mācās iet „Mīlestības ceļu”..

Draudzes lapiņa (21.06.2015)


Es vēlos atbilst žēlastībām, ko Jēzus vēlas man dot.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus