Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Dievkalpojumi Lieldienu laikā

17.04.Lielā ceturtdiena – plkst. 18.30 Pēdējo vakariņu sv. Mise

18.04.Lielā piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 14.00 Krustaceļa lūgšana plkst. 15.00 Kristus ciešanu dievkalpojums

19.04.Klusā sestdiena – plkst. 20.00 Lieldienu vigīlija

20.04.Kunga augšāmcelšanās, Lieldienu svētdiena – plkst . 11.00 Sv. Mise

21.04.Otrās Lieldienas – plkst. 11.00 Sv. Mise

Dievkalpojumi draudzē

P. sv.Mise 10:30 un 18:30

slavēšana 18:00

O. sv.Mise 10:30

T. sv.Mise 10:30

C. sv.Mise 10:30

P. sv.Mise 10:30

11:00 - 19:00 adorācija

S. sv.Mise 9:00 ar laudēm

Sv. adorācija, grēksūdze 09:30 - 10:50

Draudzes sv.Mise 11:00

„Kļūstot par zemes sāli”

cover26sept

Tezē ir starptautiskas ekumēniskās kopienas mājvieta Francijā, ko 1940.gadā dibinājis brālis Rožē. Kopienā šobrīd ir aptuveni simts brāļu no divdesmit piecām dažādām nācijām, kas nāk gan no katoļu, gan protestantu vides.

Tezē kopienas brāļi ik gadu organizē dažāda mēroga jauniešu tikšanās visā pasaulē, kas gadu gaitā kļuvušas par uzticības svētceļojumu uz zemes. Dodoties no pilsētas uz pilsētu, Tezē kopienas brāļi kopā ar jauniešiem ik reizi atgādina pasaulei par evaņģēlija prieku un cerību.

2014.gada gada rudenī nedēļas nogalē no 26. līdz 28.septembrim Tezē Baltijas reģionālā tikšanās notiks Rīgā. Baltijas reģionālo tikšanos Rīgā iniciējusi Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Romas katoļu baznīca Latvijā un par tās vadmotīvu izvēlēti Svēto Rakstu vārdi „Kļūstot par zemes sāli”.

Septembrī Rīgā uz trīs dienām plānots uzņemt apmēram 1500 jauniešus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Skandināvijas valstīm, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas. Kopīgi ar Tezē kopienas brāļiem jaunieši būs aicināti piedalīties lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot Rīgas ģimeņu un draudžu viesmīlību.

MUMS TU ESI VAJADZĪGS

Viesu uzņemšana vienmēr ir bijusi būtiska Tezē dzīves sastāvdaļa, tādēļ iecerēts, ka visi Rīgā ieradušies jaunieši tiks izmitināti ģimenēs. Ikviens draudzes loceklis ir aicināts savās mājās uzņemt kādu Tezē tikšanās dalībnieku.

VIESMĪLĪBA ir atslēgvārds. Tezē kopienu raksturo vienkāršība un viesmīlība, un viesus viesmīlīgi var uzņemt arī visvienkāršākajos apstākļos. Tikšanās dalībnieki rēķinās ar gulēšanu uz grīdas un viņiem līdzi būs guļammaisi un matracīši.

Aicinām draudzes ģimenes nenobīties un būt atvērtiem uz trīs dienām septembrī uzņemt jauniešus savās mājās.

Pie ziņojumu dēļa uz galdiņa ir novietotas viesģimeņu anketas. Tos, kurus ir ieinteresējusi iespēja uzņemt savās mājās Tezē dalībniekus, lūdzam interesēties pie koordinatoriem vai uzreiz aizpildīt pieteikšanās anketu un nodot to Viktoram vai Alisei.

Kontaktinformācija – Tezē koordinatori mūsu draudzē: 26112446 (Viktors) vai 28251844 (Alise).

Draudzes lapiņa  13.04.2014

Krustaceļa lūgšana

web_coverKrustaceļa aizsākumi meklējami Lielās piektdienas liturģijā. Jau senatnē kristieši praktizēja Krustaceļa lūgšanu, īpaši gavēņa laikā. Baznīcas vēsturnieki domā, ka Krustaceļu senie kristieši gājuši tieši Jeruzalemē un ka Krustaceļa liturģija saglabājusies no pirmās Jeruzalemes kristiešu kopienas. Krustaceļu var lūgties gan kopienā, gan individuāli. Krustaceļā tiek pieminēts Kristus ciešanu ceļš, kas ietver 14, Baznīcas tradīcijā uz Svētajos Rakstos balstītus, šī ceļa mirkļus.

 Uzskata, ka Viduslaikos 13.gadsimta sākumā franciskāņu mūki atveda Krustaceļa tradīciju no Svētās Zemes. Pakāpeniski Krustaceļa lūgšanu sāka praktizēt Viduslaiku Itālijas baznīcā. 18.gadsimtā Krustaceļa stacijas jau bija sastopamas gandrīz visās Eiropas baznīcās. Pakāpeniski radās arī tradīcija Krustaceļā simboliski nest krustu un veidot apceres par katru Krustaceļa apstāšanos.

 Krustaceļš ticīgajiem ir lūgšanas, pārdomu un gandares ceļš. Mūsu draudzē Krustaceļa liturģija notiek gavēņa laika piektdienās un Lielajā piektdienā. Lielajā piektdienā televizora ekrānos esam aicināti sekot līdzi arī Pāvesta Krustaceļam Romā Kolizejā, lai lūgtos kopā ar Pāvestu un visu Baznīcu tās nodomos.

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 05.04.2014

Sveicam mūsu draudzes brāli Jūliju 80 gadu jubilejā!

Jūlijs ir lūgšanu cilvēks,kurš ik katru savas dzīves dienu izdzīvo kopā ar Jēzu. Lūk, viena no Jūlija mīļākajām lūgšanām:

cover_28

„Kā iespējams mainīties?

Meklē Jēzu! Lūdz Viņu! Viņš vēlas iemantot tevi visu pilnībā. Atdod Jēzum savu miesu, sajūtas, domas, atmiņas, saprātu, brīvo gribu, iztēli un intuīciju, vienā vārdā – sirdi… Viņš vēlas tieši te un tagad piepildīt tevi ar savu klātbūtni, īstenot tevī savu gribu.

Atdod Jēzum visas savas attiecības ar citiem cilvēkiem, ar sevi pašu, ar Dievu Tēvu, ar Svēto Garu, lai Viņš tās varētu darīt labas.

Atdod Viņam visu savu pagātni un nākotni, lai tev vairs nebūtu bail, un tevi nenospiestu vainas smagums. Atzīsti ikkatru savu grēku!

Atsaki ikkatrai negatīvisma izpausmei sevī! Pieņem Jēzu par savu Kungu, kas dāvā tev brīvību no visaptverošā ļaunuma.

Pateicies Jēzum, ja Viņš tevi maina un veido par jaunu cilvēku, ja tavas attiecības ar Dievu kļūst aizvien stiprākas, ja tava līdzdalība baznīcas dzīvē iegūst jaunas formas! Saki Dievam paldies par Svēto Garu, kas piepilda mūsu baznīcu!

Jēzu, Tu esi mans Kungs, Tu esi visuvarens.”

Šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā sveicam Jūliju ar Sv. Tēva Pio vārdiem:

‘’Lai Kungs vienmēr un visās lietās ir tavs vairogs, tavs atbalsts un tava dzīvība!’’

Draudzes vārdā prāvests Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa (30.03.2014)

ATVĒRTĪBA, VĒLĒŠANĀS PALĪDZĒT, SAPRATNE, NEZINĀŠANA UN IEPAZĪŠANĀS, PRIEKS, INTERESANTI NOTIKUMI, RADOŠUMS, LIETDERĪGI IEGULDĪTS LAIKS, DRAUDZĪBA, DROSME

caricaAr šādiem vārdiem mūsu draudzes brīvprātīgie raksturo savu dalību Caritas grupā. Aicinām pievienoties arī Jūs! Par sadarbības veidu ar katru brīvprātīgo varam vienoties. Nākamā tikšanās notiek jau šodien, pēc Sv. Mises. Tiekamies priekštelpā pie ziņojumu dēļa.

Mūsu draudzē Caritas grupa darbojas no 2010.gada. Tās mērķis ir veicināt mūsu tuvāko iekļaušanos sabiedrībā. Ja jums ir zināms kāds cilvēks, kam nepieciešama palīdzība, aicinām mums to darīt zināmu, lai varam atrast veidu, kā viņiem sniegt atbalstu. Tāpat aicinām lūgties draudzes Caritas nodomā.

Draudzes Caritas grupas vārdā no sirds pateicamies katram, kas piedalījies līdzšinējo žēlsirdības darbu īstenošanā. Bez jūsu atbalsta mūsu darbība nevarētu tik veiksmīgi noritēt.

Terēzes draudzes Caritas grupa kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju šī gada 25. maijā, svētdienā ~ plkst. 12.30 plāno rīkot pasākumu vecākās paaudzes cilvēkiem, draudzes locekļiem, ģimnāzijas skolēniem un viņu vecākiem ar koncertu, agapi, radošajām darbnīcām un sporta spēlēm. Pasākuma sagatavošanā aicinām piedalīties visus, lai laicīgi būtu iespējams īstenot šādas lietas:

-         ierasties pašiem un aicināt līdzi vecmāmiņas, vectētiņus un draugus;

-         dalīties ar saviem talantiem, piesakoties uzstāties koncertā, kurā piedalīsies arī skolēni no Rīgas Katoļu ģimnāzijas;

-         palīdzēt ar transportu cilvēku nogādāšanai baznīcā un/vai uz pasākumu;

-         palīdzēt sarīkot tirdziņu, kurā paredzēts „tirgoties” bez naudas, apmainoties ar dažādām līdzi atnestām lietām, kuras jūs vēlētos kādam ziedot;

-         izveidot radošās darbnīcas. Aicinām informēt savus tuvos vai citus vecākus cilvēkus, lai varētu laicīgi izdomāt, kādas varētu būt šīs darbnīcas, un lai nodrošinātu tām nepieciešamos materiālus un norises vietu.

Tālrunis informācijai: 29 58 11 34 (Juta) vai e-pasts: terezescaritas@gmail.com.

                Lai mums izdodas kopā strādāt, draudzēties, priecāties un rūpēties, lai katrs bērns un pieaugušais justos iepriecināts un pieņemts mūsu vidū!

Juta, Terēzes draudzes Caritas grupas koordinatore

Draudzes lapiņa  (23.03.2014)

Dieva plāns – mūsu plāns

kristibas„Atgriešanās… Tā sanācis, ka patiesa atgriešanās pie Dieva mūsu ģimenei sakrita ar manu vecāku aiziešanu mūžībā, ar mūsu ģimenes biznesa bankrotu, ar pārdomām par dzīvi un izvēli, kur uzsākt skolas gaitas mūsu vecākajam dēlam. Vai sakrita? ..mēs atvērām savas dzīves durvis Dievam..” teic Bobrovsku ģimenes galva – tētis Nauris.

             „No šodienas skatoties, Dieva darbību sāku atpazīt jau sen, agrā bērnībā. Atceros vecmammas mājā Bebrenē pie sienas krucifiksu ar Pestītāju, kas manī raisīja klusas pārdomas, bet nekādus jautājumus vecākiem, kas tas ir, kāpēc, neuzdevu. Ja kāds toreiz man būtu pateicis, ka Dievs ir Dzīvs! Ko tad es tagad atcerētos?!

             Mūsu ģimenē vienmēr ir bijusi cieņa pret baznīcu un priesteriem, tāpēc viņu viedokli respektējām un cienījām, bet nespējām pārkāpt zemo ticības slieksni laikam tāpēc, ka pārāk stipri saistīja pasaulīgais.

             Bet, neskatoties uz mūsu mazticību, bijām kristīti un laulāti katoļu baznīcā, tāpēc mums bija svarīgi par Dievu runāt ar bērniem, palīdzēt viņiem sākt atklāt Patiesību. Tā mēs izvēlējāmies Katoļu ģimnāzijas 1.klasi Helvijam un bērnudārzu – Tomam. Un bērni biji tie, kas mūsu mājās ieviesa galda lūgšanu. Slava Dievam! Bijām plānojuši ar skolas starpniecību un aktivitātēm lēnām tuvoties Baznīcai un Dievam. Bet viss notika strauji un ne pēc mūsu, bet pēc Dieva plāna. 2012.gada rudenī ieraudzījām RKĢ bērnudārzā sludinājumu par ALFA kursiem, kurus uzsākām apmeklēt. Varētu teikt, ka šajā laikā sākām ģimenē praktizēt daudz vairāk garīgu sarunu un lūgšanu. Abi – mana sieva Dace un es – ALFA kursa ietvaros piedzīvojām dziedināšanu. Es varēju no sirds izrunāties mazajā grupiņā, lai piedod tie, kas tajā bija.

Ar ALFA kursu kļuva par maz, paralēli sākām apmeklēt katehēzi pieaugušajiem Kristus Karaļa draudzē, apmeklējām laulāto rekolekcijas, daudz lasījām, lai rastu atbildes uz daudzajiem jautājumiem. Es sāku apmeklēt arī Evaņģelizācijas skolu un vīru grupu, kurā no jauna izpratu vīrišķības identitāti. 2013.gadā iesaistījāmies ALFA kursa komandā, Terēzītes draudze mūs mīļi pieņēma. Pārcēlāmies dzīvot uz Āgenskalnu, lai varētu apmeklēt šīs draudzes Sv. Mises, katehēzi, evaņģelizācijas šūniņu un būt tuvāk skolai, kas ir draudzes neatņemama sastāvdaļa.

             Šajā laikā mēs ne tikai atklājām Dzīvo Dievu, bet dzīvu Dieva vārdu Bībelē. Šobrīd saprotam, ka izdzīvojam šo māceklības un paļāvības laiku, jo rit tikai trešais atgriešanās gads, šai laikā saņēmām īpašu Dieva žēlastību – mūsu meitiņu Vendiju.

Un tagad mūsu ģimenes devīze ir: “Dieva plāns – mūsu plāns!”

 Draudzes lapiņa 09.03.2014

Naura pārdomas pierakstīja Ēvija

 


Visvairāk Jēzu sāpina mūsu paļāvības trūkums.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus

IMG_9279 IMG_9276 IMG_9273 IMG_9271 IMG_9270 IMG_9267 IMG_9255 IMG_9254 IMG_9251 IMG_9250 IMG_9249 IMG_9248