Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: marts 2014

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes nedēļas nogale Rāmavas muižā

No 14. līdz 16.martam Rāmavas Depkina muižā (www.ramavasmuiza.lv) notiks kārtējā mūsu draudzes Alfa kursa nedēļas nogale, kas ir īpaši veltīta Dieva Svētā gara Personai un tās darbībai. Tas ir veids, kā atjaunot dedzību, slavēt Dievu, pateikties un izveidot patiešām īstas un dzīvas attiecības ar Svēto Garu. Pats Jēzus ir teicis: „Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars, tad jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no sevis…” (Jņ, 16, 13) Evaņģēlija galvenā vēsts ir dzīvot Svētajā Garā. To var katrs. Nedēļas nogalē mācīsimies atpazīt Svētā Gara darbību, vienkārši sakot – mēģināsim sadraudzēties ar Svētās Trīsvienības trešo personu – Dieva Svēto Garu!

Īpaši aicināti draudzes locekļi, kas nav piedalījušies šādā nedēļas nogalē Alfa kursa ietvaros, atjaunoties Svētajā Garā! Dalības maksa ir 38,00  EUR par pilnu nedēļas nogali; ēdināšanas un gultas vietu izmaksas iekļautas cenā.

Nedēļas nogali pavadīsim sadraudzībā un tuvāk iepazīsim citus Alfa kursa dalībniekus

Pasākuma programma:

Piektdiena, 14.marts

19:00 Izbraukšana no Rīgas

20:00 Vakariņas

21:00 Slavēšanas un pielūgsmes vakars

Sestdiena, 15.marts                                                                                  

9:00  Brokastis                                                                                                                 

10:00  1.lekcija Kas ir Svētais Gars?

11:00  2.lekcija Ko dara Svētais Gars?

12:00  Diskusijas

13:00  Pusdienas

13:30  Brīvais laiks

15:00  3.lekcija Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?

16:30  Slavēšana un aizlūgšanas

19:30  Vakariņas

20:00  Sadraudzības laiks

Svētdiena,16.marts

9:00   Brokastis

9:45   Diskusijas

11:00  4.lekcija Kā man vislabāk izmantot turpmāko dzīvi!?

12:00  Svētdienas Svētā Mise

 

Dalībnieku liecības

Ieva:„Nedēļas nogale ir labs veids kā ieplānot brīvdienas, kurās ļaut Dievam darboties, kad atliekam savus ikdienas pienākumus, darba un mājas rūpes. Man tās ir bijušas kā mazas oāzes brīvdienu garumā, kad varu baudīt pasākuma programmu, vakaros neskatīties pulkstenī un nedomāt pa to, kas jāpaspēj izdarīt rīt. Vienkārši būt šeit un tagad Dieva priekšā ārpus ierastās vides, kas mūsdienās ir samērā reta iespēja.
Un ja vēl Dievs dod skaistu vidi un jauku laiku…”

Zane un Normunds:„Alfa kursa nedēļas nogale bija Alfa kursu kulminācija. Brīnišķīga mūzika, saturīgas lekcijas, fantastiski cilvēki, sadraudzība! Un pavisam reāls Svētā Gara pieskāriens. Svētā gara pieskāriens tik reāls, pat fiziski sajūtams, bet grūti aprakstāms! Miesa un dvēsele tika pildīta ar pārpasaulīgu mieru, mīlestību, spēku, ko nevar sniegt laicīgās lietas.”

 

Viola:„Piedalīties Alfa kursa nedēļas nogalē man patika, jo atrados vietā, kur varēju nedomāt par ikdienišķām lietām, un biju kopā ar tikko iepazītiem cilvēkiem, kas arī vēlējās kaut ko uzzināt par Dievu. Patika draudzīgā, brīvā gaisotne. Pēc lekcijām un Svētā Gara darbības, var teikt uz “karstām pēdām”, piedzīvoju brīnišķīgus notikumus.”

 

Sandra:„Bija jauki. Draudzīgi cilvēki un liels prieks par tiem, kuri kaut ko tādu piedzīvoja pirmo reizi. Es vienmēr tādās reizēs vairāk priecājos par citiem nekā par sevi. Par tiem, kuri no jauna ir atraduši sevi Dievā un Dievu – sevī.”

 

Sagatavoja Ģirts

LIELAIS GAVĒNIS

Lielais gavēnis šogad sākas 5.martā, kad svinēsim pelnu trešdienu.

Gavēnis nav tikai atturēšanās vai savas dvēseles šķīstīšanas laiks. Gavēnis ir iespēja Kristus spēkā pārvarēt kārdinājumus šīs pasaules tuksnesī, lai mēs spētu nest Dieva mīlestību citiem.

ŠAJĀ GAVĒŅA LAIKĀ CENTĪSIMIES CITS CITĀ ROSINĀTU MĪLESTĪBU UN LABOS DARBUS” – KOPĪGI IET SVĒTUMA CELU.

Šis teikums no Vēstules ebrejiem (sal. 10, 24) liek mums paturēt prātā universālo aicinājumu uz svētumu, pastāvīgu garīgās dzīves ceļa turpināšanu, tiecoties pēc visaugstākajām garīgajām dāvanām un aizvien cēlāku un auglīgāku žēlsirdību (sal. 1 Kor 12, 31-13, 13). Savstarpējām rūpēm ir jāatmodina mūsos aizvien lielāka, darbīga mīlestība „kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena” (Sak 4,18), gaidot dienu bez norieta Dievā.

Diemžēl vienmēr pastāv kārdinājums būt remdeniem, apslāpēt Garu, atteikties „izmantot talantus”, kas mums doti mūsu pasu un citu personu labumam (sal. Mt 25, 25s). Visi esam saņēmuši garīgās vai materiālās bagātības, kas nepieciešamas dievišķā plāna īstenošanai, Baznīcas labā un mūsu pestīšanai (sal. Lk 12, 21b; 1 Tm 6, 18). Garīgie skolotāji atgādina, ka ticības dzīvē tas, kurš neiet uz priekšu, atkāpjas. Dārgie brāļi un māsas, pieņemsim šo vienmēr aktuālo aicinājumu tiekties uz „augstu kristīgās dzīves pakāpi”.

(Jānis Pāvils II)

Sagatavoja priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 02.03.2014


Katra mīlestības izpausme ļauj mums labāk pazīt Jēzu un tuvina mūs Viņam uz visu mūžību!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus