Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: maijs 2014

Pirmo reizi Rīgā norisināsies kultūras pasākums „Baznīcu nakts”

baznicu_nakts-cover-big

6. jūnijā Rīgā pirmo reizi norisināsies kultūras pasākums „Baznīcu nakts”. Tā laikā no 18.00 līdz 24.00 vairāk kā 40 dažādu konfesiju baznīcās notiks pasākumi, kas aicinās cilvēkus iepazīt baznīcu kultūras un garīgās vērtības. Baznīcu nakts ietvaros būs iespēja dzirdēt garīgās mūzikas koncertus, piedalīties ekskursijās, radošās nodarbībās bērniem un kopīgās lūgšanās. Pasākums norisināsies visā Rīgā – Āgenskalnā, Bolderājā, Centra rajonā, Mežaparkā, Latgales priekšpilsētā, Torņakalnā, Vecpilsētā un citur. Organizatori aicina ikvienu ieinteresētu rīdzinieku doties ceļā kājām, ar divriteni, sabiedrisko transportu vai personisko automašīnu un vakara gaitā paviesoties vairākās baznīcās, programmas izvēlē vadoties no katra paša interesēm. Dalība visos Baznīcu nakts pasākumos ir bez maksas. Visa aktuālā informācija un pasākuma programma pieejama mājas lapā www.baznicunakts.lv. Tā kā pasākumā piedalās arī mūsu draudze aicinām sekot līdzi mūsu draudzes informācijas stendam

Par Baznīcu nakti

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms 10 gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austrijā kā Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012.gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Rīgā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – nodibinājums „Fonds Baznīcu nakts”. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Pasākumu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Īpašs paldies privātajiem atbalstītājiem – SIA „Hromets poligrāfija” un tipogrāfijai „Eveko”, kā arī privātajiem ziedotājiem. Pasākumu informatīvi atbalsta laikraksts „Diena” un nodibinājums „Rīga 2014”

Draudzes lapiņa (01.06.2014)

Pārdomas par Svēto Garu

Print

Svētais Gars ir Vissvētākās Trīsvienības trešā persona, kas nes Dieva gribu, prātu, dzīvību un mīlestību. Jēzus sacīja mācekļiem: „Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu iemācīs un atgādinās visu, ko es jums sacīju.” (Jņ. 14, 26)

Vasarsvētku dienā Svētais Gars uguns mēļu veidā nolaidās no debesīm uz vissvētāko Jaunavu Mariju un apustuļiem, un visi tika Svētā Gara piepildīti, un visi sāka runāt dažādās valodās. (sal. Ap.d. 2, 1-4) Mācekļi saņēma septiņu veidu Svētā Gara dāvanas – gudrības, saprāta, padoma, drosmes, mīlestības un dievbijības dāvanas. Viņi pilnībā iekšēji atjaunojās, lai varētu droši sludināt Dieva vārdu un nebaidītos iet nāvē. Un ticīgo skaits strauji pieauga.

Kristiešos Svētais Gars ienāk baznīcā caur vissvētākajiem sakramentiem no priesteru un bīskapu rokām. Bet vissvarīgākais ir kristības sakraments, bez kura principā nevaram būt glābti. To apstiprina Jēzus, runājot ar valdības vīru Nikodēmu: „Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas neatdzimst no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet debesu valstībā.” (Jņ. 3,5)

Svētais Gars ir milzīgs spēks, visu žēlastību avots tāpat kā gaiss, uguns un ūdens. „To visu saņems tie, kas uz mani tic,” saka Jēzus Kristus. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi bez nosodījuma vai pašapmierinātības, un būt atvērtam izaugsmei.

Nāc, Svētais Gars, vadi mūs, māci mums saklausīt Tavu balsi! Piepildi mūsu sirdis ar mieru un svētumu, lai kādu dienu mēs varētu visi kopā dzīvot debesu Godībā!

Sagatavoja Jūlijs, izmantota grāmata tēvs Marija Eugēnijs „Stāstiet mums par Dievu”

Draudzes lapiņa (25.05.2014)

Svētā Baznīca

cover-360_re

Pāvests Francisks paskaidroja, ko īsti nozīmē „svēta Baznīca”. Homīlijā viņš vispirms jautāja: „Bet kā tā var būt svēta, ja tajā atrodamies visi mēs? Visi esam grēcinieki… Svēta ir Baznīca. Mēs esam grēcinieki, bet Baznīca ir svēta. Viņa ir Jēzus Kristus līgava un Viņš to mīl, Viņš to svētdara, svētdara katru dienu ar savu Euharistisko upuri. Arī mēs, grēcinieki, topam svētdarīti svētajā Baznīcā, piederot šai Baznīcai. Esam Baznīcas bērni, un Māte – Baznīca – mūs svētdara ar savu mīlestību, ar sava Līgavaiņa sakramentiem.”

Pāvests paskaidroja, ka svētais Pāvils savās vēstulēs runā ar svētajiem, ar mums, grēciniekiem, bet svētas Baznīcas bērniem, kas ir svētdarīta ar Jēzus miesu un asinīm: „Šai svētajā Baznīcā Kungs izvēlas dažus cilvēkus, lai labāk palīdzētu saskatīt svētumu, lai palīdzētu saskatīt, ka Viņš ir tas, kurš svētdara, ka neviens nespēj svētdarīt pats sevi, ka nepastāv kursi, kuros māca kļūt svētiem, ka būt svētiem, nenozīmē kļūt par faķīru vai kaut ko tamlīdzīgu… Nē! Svētums ir Jēzus dāvana savai Baznīcai, un lai to pierādītu, Viņš izvēlas cilvēkus, kuros skaidri redz savu svētdarīšanas darbu.”

Francisks atgādināja, ka Evaņģēlijā ir daudzi svēto piemēri – ir Magdalēna, no kuras Jēzus izdzina septiņus dēmonus, ir Matejs, kurš bija savas tautas nodevējs un ņēma no tās naudu, lai dotu romiešiem, ir Zakejs un daudzi citi, kas visiem liek saskatīt, kāda ir svētuma pirmā regula: ir nepieciešams, lai Kristus aug un mēs kļūstam mazāki. Svētuma regula ir mūsu pazemība, ļaujot augt Jēzum. Tā Kristus izvēlas Saulu, kurš bija Baznīcas vajātājs, taču Kungs viņu gaida. Viņš to gaida un liek izjust savu spēku. Sauls kļūst akls, paklausa, viņš kļūst kā mazs bērns un paklausa. Saula sirds izmainās. „Tā ir cita dzīve,” teica pāvests. Taču Pāvils nekļūst varonis, jo viņš, kurš sludināja Evaņģēliju visai pasaulei, savu dzīvi beidz Romā, kļūstot par savu mācekļu upuri. Kādu rītu pie viņa ieradās trīs, četri vai pieci kareivji, aizveda viņu un nocirta galvu. Lielais Pāvils, kurš gāja pa visu pasauli, savu dzīvi beidz šādā veidā. Viņš kļūst mazāks, mazāks, mazāks. „Atšķirība starp varoņiem un svētajiem,” turpināja skaidrot pāvests, „ir liecība, Jēzus Kristus atdarināšana, iešana pa Jēzus Kristus ceļu, proti, pa krusta ceļu.”

Vatikāna Radio mājas lapa

Draudzes lapiņa (18.05.2014)


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus