Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: maijs 2014

PIRMO REIZI PRE DIEVGALDA

cover-359

Katru gadu Lieldienu laikā katoļu draudzēs  notiek lielas bērnu svinības – 1. sv. Komūnija. Tāpat arī mūsu draudzē šogad 18.maijā ar prieku sagaidīsim pie Dieva galda 20 bērnus, kas visu mācību gadu ir gatavojušies pirmo reizi pieņēmt Jēzu savās sirdīs. Tie ir 16 bērni

Markuss, Arvīds, Jēkabs, Kurts, Filips, Rojs, Helvijs, Lūcija, Alise, Marta,

Valters, Marks, Annija, Damiāns, Lukass, Artūrs, Beatrise, Kristofers, Stefans un Ričards

no Rīgas Katoļu ģimnāzijas abām otrajām klasēm un ceturtās klases, kurus gatavoja ticības mācības stundās māsa Meinarda un 2.pusgadā – māsa Diāna no Betānijas māsu klostera,  un 4 bērni, kas mācās citās skolās un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē mācījušies svētdienas skolā ar skolotāju Rutu Dzilnu. Starp šiem bērniem ir trīs, kas no citas konfesijas pāries uz Katoļu baznīcu, daži arī kopā ar visu ģimeni. Pirms viņi nāks pie Dievgalda, dienu iepriekš attīrīs savas dvēseles grēksūdzes sakramentā. Bet kopā ar viņiem tiek aicināti arī pārejie ģimenes locekļi, krustvecāki, klasesbiedri, draugi ne tikai piedalīties šajās svinībās, bet kopā ar bērniem atjaunot arī savas attiecības ar Dievu. Tā ir laba iespēja ģimenes garīgajai atjaunošanai, tā ir iespēja ne tikai svinēt baznīcā un draudzes mājā, bet arī mājās sagatavot bērnam prieka un mīlestības pilnu laiku, kuru bērns atcerēsies kā vienu no dzīves skaistākajām dienām.

Pateicība par bērnu sagatavošanu vispirms ticības mācības skolotājām – māsai Meinardai un māsai Diānai, katehētei Rutai, klases skolotājām: Sandrai Armanevai, Madarai Šķirmantei, Sandrai Matisonei, Marijai Gulbei un pārejiem RKĢ audzinātājiem, bērnu vecākiem par atsaucību un atvērtību sadarbībai un visiem, kas upurē savu laiku, lai šīs svinības ne tikai atskanētu, bet palīdzētu bērnam šajā svarīgajā dzīves posmā.

Lai Kristus, kas pats sevi dod šiem bērniem, paliek viņos, viņu ģimenēs un mūsu skolas un draudzes kopienā! Lai Dieva svētība paliek ar mums!

pr. Pēteris Alusiks, RKĢ kapelāns

Draudzes lapiņa (11.05.2014)

Ciemos pie Zilā krusta Kabilē

cover-358

Otrajās Lieldienās apciemojām mūsu draugus Zilā krusta filiālē Kabilē. Var teikt, ka mums ir izveidojusies sadraudzība, jo pirmo reizi pie viņiem ciemos bijām pagājušā gada pirmajā adventa svētdienā.

Ar mums kopā bija mūsu prāvests Māris Ozoliņš. Sadraudzība sākās ar sv. Misi.

Būdami Kabilē, piedzīvojām patiesu mīlestību, mīlestību, kas dāvā prieku sev un citiem. Pateicamies Dievam par iespēju būt sadraudzībā, piedzīvot vienotību lūgšanā..

Lai Dievs bagātīgi svētī visus Kabiles iedzīvotājus, īpaši lūdzamies par Zilā krusta iemītniekiem!

Dažas liecības:

Svētīga un mīlestības pilna diena. Pavadītais laiks Kabilē mums bija kā patiesa prieka apliecinājums Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Aizkustināja Zilā Krusta iemītnieku priecīgās sejas, kopīgi dziedot slavēšanas dziesmas. Ciemakukulī aizvedām mūsu šūniņas Ievas pašrocīgi tamborētās Lieldienu dāvaniņas un saimnieču Dainas un Maritas cepto torti. Šis pasākums vēlreiz apliecināja, ka mūsu draudzes cilvēki māk priecāties un draudzīgi kopā pavadīt laiku. Dieva svētību Zilajam Krustam vēlot – Laila un Ģirts

Aija un Arnis: 21.aprīlī braucām ciemos pie mūsu kopīgiem draugiem Agra un Rutas. Ar uzņēmīgo pāri iepazināmies pagājušā gada rudenī braucienā uz Izraēlu. Agra stāsts par viņa ikdienu un cilvēkiem, ar kuriem viņi kopā saimnieko Kabiles laukos, uzrunāja mūs jau toreiz Izraēlā. Tik iespaidīgu saimniecību ar neparastiem lopiņiem un putniem iepriekš nebijām nekur redzējuši. Arī mūsu dēlam Artim patika lauku mājas īpašie dzīvnieki un viņu mazuļi, bet visvairāk tas, ka bija iespēja spēlēt futbolu.  Neizsakāms ir prieks par Rutu, Agri un saimnieci Aņu, kas uzņemas atbildību par cilvēkiem, kuriem pašiem nav izdevies sakārtot savu dzīvi. Dievam patiešām viss ir iespējams! Šī diena īpaša arī ar to, ka bija iespēja savā dzimšanas dienā būt kopā ar draugiem, slavēt Kungu, priecāties par jauko laiku! Es, Arnis un Artis sakām lielu paldies Rutai, Agrim un Aņai par viesmīlību, garšīgajām pusdienām, atpūtu un kopā pavadīto laiku!

Andrejs un Anita: Sevišķi uzrunāja Agra personība un liecība par Dieva klātbūtni viņa kalpošanā. Viņā var redzēt gan žēlsirdīgo samarieti, gan māti Terēzi.
Milzīgs prieks par skaisto dabu un draudzes spēju mobilizēties braucienam.

Diāna un Uldis: Kabilē mūs sagaidīja ar smaidu un atvērtu sirdi, kopienas vīri bērniem bija uzcēluši šūpoles.

Mēs piedzīvojām brīnišķīgus mirkļus, mīlestību, vienotību un prieku Sv. Misē un Dieva slavēšanā, rotaļās ar bērniem. Liels paldies visiem, kas ieguldīja daudz darba un mīlestības, lai sadraudzība notiktu un gribas teikt: Uz tikšanos, Kabile!

Sagatavoja Ēvija

Draudzes lapiņa (04.05.2014)


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus