Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: augusts 2014

Jēzus aicina Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus

cover-375 “Laidiet bērniņus pie Manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība!” (Mk 10,14)

Jēzus nemitējas aicināt arvien jaunus Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus uz Svētdienas skolu, lai viņi kļūtu par labiem Jēzus draugiem un pazītu Dievu. Šī draudzība īpaši cieša būs tad, kad bērns būs atbilstoši sagatavojies Grēksūdzes un Euharistijas sakramentu saņemšanai. Mēs šo svinīgo notikumu saucam par  Pirmo Svēto Komūniju, jo šajā dienā Svētās Mises laikā bērns pieņem Maizi, kurā klātesošs ir Jēzus.

          Svētdienas skola ir sākums visai dzīves skolai. Tā ir neparasta skola, kurā Jēzus pastāstīs daudz lielisku lietu – kāds ir Dievs, kā radusies pasaule un kāpēc Dievs ir radījis katru bērnu pēc Sava tēla un līdzības, kāpēc Dievs grib, lai Viņam paklausa, un ko nozīmē uzticība vienam vienīgajam Dievam? Katehēzes beigās baušļu prasības vairs neliksies sausas un nepamatotas.

          Bērni uzzinās, ko nozīmē b ū t   k o p ā  ar Jēzu katru dienu! Nodarbībās viņi mācīsies izdarīt pareizās izvēles starp labo un ļauno, un augt tikumos. Mācīsies nosaukt grēku savā vārdā,  audzinās sirdsapziņu un padziļinās Kristību sakramentā sniegto ticības dāvanu. Līdz beidzot saredzēs, ka patieso prieku dzīvē sniedz vienīgi Dievs un Viņa paustās vērtības.

           Neaizmirsīsim, ka šī gatavošanās Pirmās Svētās Komūnijas saņemšanai ir arī Baznīcas prasība. Svētdienas skolas katehēzes nodarbības  ir paredzētas pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko ir sagatavojis Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Nodarbību sākums 7.septembrī. Svētdienas skolā  gaidām 2.klases bērnus.

Katehēte Ruta

Draudzes lapiņa Nr.375 (31.08.2014)

Gudrība un inteliģences svētums

374-cover8. septembrī Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze.

Ar 8.septembri pirmdienās iesākas jaunais 1.katehēzes kurss „Vecā Derība, Evaņģēlijs, Baznīca”. Tas ir mūžizglītības kurss, kura laikā kristieši ir aicināti no jauna izlasīt svarīgākās Bībeles lappuses, labāk iepazīt Jēzus un Apustuļu mācību un tās realizāciju Baznīcas koncilu vēsturē.

Studijām nav jābūt tikai apustuliskās darbības vai individuālās ziņkāres diktētām. Tām jāsaglabā nepelnītības dimensija, kas ietver Dieva noslēpumu pazīšanu spontāni un mīlestības dēļ. Kristietis ir veltīts Dievam pilnībā ar savu miesu, jūtām, sirdi un garu, tāpēc svētums un arī zināšanas ir viņa pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļas.

Kristībā mēs kļūstam līdzdalīgi Dieva dzīvē un Viņa žēlastība pārņem visas mūsu dzīves sfēras progresīvā veidā. Nepieciešams, lai caur Dieva Vārda meditāciju ticības žēlastība pārņem mūsu inteliģenci un to ieved kā caur kristību Dieva dzīvē. Inteliģences svētumu vajag meklēt, lai spētu atšķirt patiesību un realitāti no deformācijas un meliem, jo pilnīgā un absolūtā patiesība ir Dievs.

Sv. Rakstus esam aicināti lasīt ik dienas, lai iemantotu to pilnīgu pazīšanu. Studijas esam aicināti piedzīvot kā patiesu lūgšanu Dieva klātbūtnē, un mums jārūpējas, lai viena papildina otru, jo „Viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi.” (Kol. 2:3) Lūgšana nav vispirms emocionāla vēršanās pie Dieva, bet gan to vajadzētu bagātināt ar teologālu un teoloģisku saturu. Dieva Vārds tādējādi kļūst par pamatu un pietiekošu avotu gan pārdomām, gan arī lūgšanai.

Gudrība Bībelē nav attiecināma tikai uz zināšanām, tā nav arī visu zināšanu kopums. Gudrība ir vienots, augstāks skatījums, kas ietver gan mūsu zināšanu ierobežotību, gan reālā daudzveidību, gan dažādās atšķirīgās zinātnes. Īpaši svarīgi to ievērot mūsdienās, kad cilvēka zināšanu vienotība vairs nav pat meklējumu objekts. Ja tāds ir modernās mentalitātes izaicinājums, mēs nevaram noraidīt Gudrības esamību, jo tā ir integrāla daļa mūsu dzīves veidam un dzīves jēgai, un tās vienīgais avots ir Dievs. „Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu atzīstat.” (Ef.1:17)

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr 374. (24.08.2014)

Neliels ieskats svētceļojuma „Stirniene – Aglona” norisē

373

Šodien ir otrdiena, 12.augusts. Šī ir tiešā reportāža no svētceļojuma „Stirniene – Aglona”, kurā ir devušies Rīgas katoļu ģimnāzijas un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes svētceļnieki. Mūsu svētceļnieku grupa šodien dodas uz Spoģiem. Svēto Misi svinam Arendolē, kur mūs bagātīgi klātiem galdiem uzņem vietējā draudze. Svētceļojuma devīze ir „Palīdzi man ticēt”. Svētceļojuma garīgo vadību veic priesteris Pēteris. Svētceļnieki ik dienas pārdomā kādu Svēto Rakstu fragmentu, daudz lūdzas un slavē Dievu. Vakaros draudzes slavēšanas grupa rīko slavēšanas stundu.

„Svētceļojums ir gan svētki, gan gandarīšana, gan prieks, gluži kā visa mūsu dzīve,” saka kāds svētceļnieks.

Svētceļniece Patrīcija saka: „Man patīk, ka viss šeit labi izdodas.” Svētceļniece Aija piebilst, ka Dievs mums ir sagatavojis pavisam ko citu, nekā mēs gaidām un ka mēs paši varam kļūt par šķērsli Dieva darbībai mūsu dzīvēs.

Svētceļnieks Jēkabs savukārt piebilst: „Visiem ir jāiet svētceļojumā, Dievs ir ļoti, ļoti labs”

Mēs lūdzamies arī par visiem tiem, kuriem nebija iespējas svētceļot.

Apkopoja un sagatavoja pr. Māris

Draudzes lapiņa Nr. 373 (17.08.2014)


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus