Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: aprīlis 2015

Pirmā grēksūdze

411Nākamajā nedēļā Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērni pirmo reizi saņems gandarīšanas sakramentu. Gandarīšanas sakramentu Kristus iedibināja visu savas Baznīcas locekļu, kas grēkojuši, labā, vispirms to labā, kuri pēc Kristības ir krituši smagā grēkā un tā ir zaudējuši Kristības žēlastību, kā arī kaitējuši Baznīcas vienotībai. Viņiem Gandarīšanas sakraments sniedz jaunu iespēju atgriezties un atkal atrast attaisnošanas žēlastību. Baznīcas tēvi šo sakramentu nosaukuši par otro (pestīšanas) plostu pēc zaudētās žēlastības plosta nogrimšanas.
7.gadsimtā īru misionāri, Austrumu mūku tradīcijas iedvesmoti, atnesa uz Eiropas kontinentu “privātās” gandarīšanas praksi, kas neprasa publisku un ilgstošu gandarīšanu pirms izlīgšanas ar Baznīcu. No tā laika sakraments norisinās lielākā slepenībā – starp gandarītāju un priesteri. Šī jaunā prakse ļāva atkārtoti saņemt šo sakramentu un tā pavēra ceļu regulārai un biežai šī sakramenta pieņemšanai. Tā ļāva vienā un tai pašā sakramentālajā svinēšanā iekļaut gan smagu grēku, gan ikdienišķu grēku piedošanu. Tā lielos vilcienos ir gandarīšanas forma, kādā Baznīca šo sakramentu izpilda līdz mūsu dienām.
Neraugoties uz izmaiņām, kādas šī sakramenta kārtība un svinēšana piedzīvojusi gadsimtu gaitā, tajā var saskatīt vienu un to pašu pamatstruktūru. Tā ietver divus vienlīdz būtiskus elementus: no vienas puses – cilvēka rīcību, kurš, Svētā Gara vadīts, atgriežas, proti: nožēlu, grēku izsūdzēšanu un gandarīšanu; no otras puses – Dieva darbu ar Baznīcas starpniecību. Baznīca, kas ar bīskapa un viņa priesteru starpniecību Jēzus Kristus vārdā piedod grēkus un nosaka gandarīšanas veidu, arī lūdzas par grēcinieku un gandara kopā ar viņu. Tā grēcinieks tiek dziedināts un atkal pieņemts Baznīcas kopībā.
(informācijas avots: KBK 1446-1449)

Draudzes lapiņa (03.05.2015)

Manas avis dzird Manu balsi

cover-410Domājot par mūsu kristīgo aicinājumu, mēs pēc II Vatikāna koncila vispirms runājam par kristības aicinājumu. Vārds „aicinājums” svešvalodās nozīmē arī sauciens. Aicinājums nenozīmē pirmām kārtām darīt šo vai citu darbu, bet gan saukt kādu vārdā, atklāt personas identitāti, to, kas ir dziļākais un patiesākais cilvēkā, to, kas cilvēkā ir unikāls un neatkārtojams. Kristus to dara visa mūsu baptismālā aicinājuma laikā, Viņš mūs sauc vārdā. Ja atceraties, augšāmcelšanās dienā Jēzus sauca Mariju Magdalēnu vārdā: Marija! Tajā brīdī viņa Kungu pazīst.
Aicinājums ir satikšanās, jo vārds ir cilvēka personas simbols. Kad saucam kādu vārdā, mēs uzrunājam otru personu. Satikšanās brīdī Kristus uzrunā mūsu sirdi un vienlaikus mūs veido, un mēs atpazīstam sevi Viņa Vārda gaismā. Viņš atklāj mūsu identitāti, mūsu dzīves nozīmi. Viņš mūs nepārstās saukt vārdā, līdz kamēr mēs pakāpeniski iepazīsim sevi, pazīsim, kas mēs īstenībā esam, atskārtīsim, ko patiesībā nozīmē būt Dieva bērnam, „..jo mēs jau tagad esam Dieva bērni un, kas mēs būsim, vēl nav atklāts,” kā to saka apustulis Jānis. Kristus aicina mūs atklāt šo dziļāko realitāti, un tā ir Dieva līdzība mūsos, Kristus brāļa un māsas līdzība. Tāda ir pirmā aicinājuma, kristības aicinājuma nozīme.

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa (26.04.2015)

Alfa kursa nedēļas nogale

409Nākamnedēļ no 24. līdz 26.aprīlim Bruknas muižā (www.bruknaskopiena.lv) notiks mūsu draudzes Alfa kursa nedēļas nogale, kurā iepazīsimies ar Svētās Trīsvienības trešo Personu – Svēto Garu un tā darbību.

 Īpaši aicināti draudzes locekļi atjaunoties Svētajā Garā, kuri nav piedalījušies šādā nedēļas nogalē Alfa kursa ietvaros. Dalības maksa ir EUR 40 par pilnu nedēļas nogali; ēdināšanas un gultas vietu izmaksas iekļautas cenā. Pasākuma programma:

Piektdiena, 24.aprīlis

18:30 Izbraukšana no Rīgas

20:00 Vakariņas, pēc tam meditatīvs pielūgsmes vakars

Sestdiena, 25.aprīlis                                                              

8:30   Brokastis

9:30   Lekcijas:  Kas ir Svētais Gars?  un   Ko Svētais Gars dara?

11:30 Diskusijas

12:15 Svētā Mise

13:00  Pusdienas

15:00  Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Svēto Garu?

16:30  Slavēšana un aizlūgšanas.

19:30  Vakariņas, pēc tam sadraudzības vakars

Svētdiena, 26.aprīlis

 8:00   Svētdienas Svētā Mise

 9:00   Brokastis

10:00  Diskusijas

11:00  Lekcija: Kā man vislabāk izmantot turpmāko dzīvi!?

Nedēļas nogale ir labs veids, kā ieplānot sev brīvdienas, kurās Dievs var mums tuvoties, kad atliekam savus ikdienas pienākumus, darba un mājas rūpes. Man tās ir bijušas kā mazas oāzes brīvdienu garumā, kad varu baudīt programmu, vakaros neskatīties pulkstenī un nedomāt pa to, kas jāpaspēj rīt.
Vienkārši būt šeit un tagad Dieva priekšā ārpus ierastās vides, kas mūsdienās ir samērā reta iespēja.
Un ja vēl Dievs dod skaistu vidi un jauku laiku……..

Ieva

Alfas nedēļas nogale bija Alfas kursu kulminācija. Brīnišķīga mūzika, saturīgas lekcijas, fantastiski cilvēki, sadraudzība! Un pavisam reāls Svētā Gara pieskāriens. Svētā gara pieskāriens tik reāls, pat fiziski sajūtams, bet grūti aprakstāms. Miesa un dvēsele tika pildīta ar pārpasaulīgu mieru, mīlestību, spēku, ko nevar sniegt laicīgas lietas.

Zane un Normunds

Draudzes lapiņa Nr. 409 (19.04.2015)


Visvairāk Jēzu sāpina mūsu paļāvības trūkums.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus