Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: maijs 2015

Svētā Trīsvienība

Sveta_trisvieniba-terezes_draudze-415Tēva Andreja (Rubļova) Trīsvienības ikonā šie trīs vīri sēž kopā ap galdu. Katram, kas aplūko šo ikonu un zina, ka tajā attēlota Vissvētā Trīsvienība, tūlīt ir skaidrs: pareizi, Dievs ir trīs personas. Galda priekšējā pusē, tajā, no kurienes glezna tiek aplūkota, viena vieta ir brīva. It kā tēvs Andrejs gribētu teikt: „Arī tu vari šeit piesēst.” Es ticu, ka viņš tiešām tā ir gribējis sacīt, jo viņam bija svarīgi, lai tas, kurš skatās, kaut uz brīdi pievienojas. Tad viņš var pielūgt katru no šiem Trim, neaizmirstot nevienu no Viņiem. Gleznā gan nevar pateikt, kas ir kurš, bet tas arī nav svarīgi – to katrs pats var izraudzīties. Un – kas ir brīnišķīgi –, kad pie katra ir pabūts lūgšanā, tad tiešām var izjust, cik cieši Viņi ir piederīgi viens otram, ka tā ir dziļa, iekšēja sadraudzība. Tēvs Andrejs Viņus ir uzgleznojis tā, ka, liekot lietā nedaudz iejušanās spējas, var pamanīt, ka vienmēr ik brīdi divi no Tiem ir dziļi vienoti mīlestībā pret tā brīža trešo…
Un tad cilvēks jūt, ka Svētās Trīsvienības Personas ir arī vienotas mīlestībā…  Vienu mirkli! Tagad es pamanu, ka es visu laiku runāju par kādu abstraktu „cilvēku”. Es, protams, domāju par sevi. Viņi trijatā ir vienoti arī mīlestībā pret mani. Bet runas par kādu vispārīgu cilvēku arī nav aplamas, jo skaidrs: Viņi ir vienoti mīlestībā arī pret jebkuru cilvēku, kurš vien apsēžas pie Viņu galda. Un arī pret jebkuru, kurš pie šī galda neapsēžas.
Aiz galda ir redzams arī kāds koks. Tas ir koks, zem kura Ābrahams saviem trīs viesiem lūdza apsēsties un viņus apkalpoja. .. šis koks Trīsvienības gleznā man vienkārši ir visa dzīvā simbols. Ar koku krievu mūka-gleznotāja gleznā ir pateikts: viss, kas ir dzīvs, un vispār viss, kas kaut kādā veidā eksistē šajā milzīgajā Visumā, kurš mūs apņem, viss ir šeit tāpēc, ka dievišķā Trīsvienība ir vienisprātis, ka tam tā ir jābūt.
Patiesībā es nemaz nedrīkstu teikt „glezna”, jo te ir runa par ikonu, svētgleznu, kas Austrumu kristietībā tiek gleznota īpašā, stingri noteiktā veidā. Un pavisam noteiktā veidā tiek izmantota: pareizticīgie kristieši skatās ikonai cauri. Vārds „ikona”, kas nāk no grieķu valodas, nozīmē „logs”. Tas, kas ir uzgleznots, tā viņi Austrumu baznīcās saka, ir tikai kā logs, lai cilvēks neskatītos vienkārši kaut kur, bet skatītos pareizajā virzienā. Jo būtisko, kas ir gleznā domāts, neviens uzgleznot nespēj. Katrs ikonu meistars glezno tikai logu, pa kuru skats tiek virzīts uz būtisko aiz loga.

Citāts no grāmatas: R.Kērners „Jēzus zemniekiem”

Draudzes lapiņa (31.05.2015)

Iestiprināšanas sakraments

Iestiprinasanas_sakramentsIestiprināšanas sakramentā mēs tiekam bagātināti ar Svētā Gara spēku, ko jau esam saņēmuši gan kristībās, gan Euharistijā. Mēs tiekam pilnīgāk saistīti ar Baznīcu un no mums, kā īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Jau Vecajā Derībā tiek apsolīts Kunga Gars pār gaidāmo Mesiju. Svētais Gars, kas nolaidās pār Jēzu kristību brīdī Jordanā bija zīme, ka Viņš ir Mesija – Glābējs.

Kopš Baznīcas pirmsākumiem apustuļi, izpildot Kristus gribu, ar roku uzlikšanu jaunkristītajiem nodeva Svētā Gara dāvanu.Šis sakraments Baznīcā nepārtraukti nodod tālāk Vasarsvētku žēlastību.

Lai labāk izceltu Svētā Gara dāvanas nozīmi, roku uzlikšanai pievienoja svaidīšanu ar smaržīgo eļļu (hrizmu). Šī svaidīšana atklāj vārda “kristietis” nozīmi. Svaidīšanai bibliskajā un antīkajā simbolikā ir daudz nozīmju – eļļa ir pārpilnības, prieka zīme; tā šķīstī un dara vingru, tā ir izdziedināšanas zīme, tā piešķir skaistuma, veselības un spēka mirdzumu. Ar šo svaidījumu iestiprināmais saņem Svētā Gara “zīmi”, zīmogu. Zīmogs ir personas simbols, viņas autoritātes zīme.

Romas ritā iestiprināšanas sakramentu dod bīskaps (ārkārtas gadījumā arī priesteris). Tās laikā bīskaps izstiepj rokas pār visiem iestiprināmajiem kopā – tas ir žests, kas kopš apustuļu laikiem ir Svētā Gara dāvanas zīme. Un tad bīskaps piesauc Svēto Garu, lūdzot Tam nonākt pār iestiprināmajiem. Tad seko pats būtiskākais – ar Svēto hrizmu tiek svaidīta piere, uzliekot rokas un izrunājot sekojošos vārdus: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi” (lat. Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).

Iestiprināšanas sakramentu var saņemt tikai vienu reizi. Ikvienam, kas vēl nav iestiprināts, šis sakraments ir jāsaņem, jo bez iestiprināšanas un Euharistijas kristība ir spēkā esoša un iedarbīga, taču ievadīšana kristīgajā dzīvē paliek nepabeigta.

Ir svarīgi, lai draudze pienācīgi sagatavotu iestiprināmos – kandidātiem ir jāuzsver to vienība ar Kristu, lielāka draudzība un dzīvākas attiecības ar Svēto Garu.

Pirms iestiprināšanas kandidātam ir jābūt žēlastības stāvoklī – ir jāsaņem gandarīšanas sakraments, lai tas tiktu sagatavots saņemt Svētā Gara dāvanu. Ir labi, ja iestiprināšanas krusttēvs vai krustmāte ir tie paši, kas kristībās.

    Iestiprināšanas sakraments:

  • dara dziļāku mūsu saikni ar Dievu;
  • ciešāk mūs vieno ar Kristu;
  • vairo mūsos Svētā Gara dāvanas;
  • dara pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu;
  • piešķir mums īpašu Svētā Gara spēku, lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību, un nekad no tās nekaunētos.

Avots: Katolis.lv

Draudzes lapiņa (24.05.2015)

Vasarsvētki „Zilajā Krustā” Kabilē

Zilais_krusts-cover413Tuvojas Vasarsvētki, un mūsu draudzē nu jau trešo reizi dosies ciemos pie mūsu draugiem Zilajā Krustā, lai kopīgi slavētu Dievu, ieaicinātu Svēto Garu un svinētu Vasarsvētkus..

“Zilais Krusts” (ZK) ir starpkonfesionāla reliģiska organizācija, kas sniedz sociālo, garīgo un materiālo palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tie ir cilvēki, no kuriem liela daļa sabiedrības ir novērsusies un nevēlas palīdzēt.

Pēdējā laikā pēc palīdzības pie ZK vēršas arvien vairāk vīriešu, kuri ir zaudējuši darbu, nokļuvuši parādos un maksātnespējas dēļ ir tikuši izlikti no saviem mājokļiem. Palīdzība, kuru sniedz ZK ir gan sociāla – nodrošinot krīzes situācijā nonākušos ar pajumti, pārtiku un apģērbu, palīdzot atrast darbu vai apgūt vienkāršo amatu pamatiemaņas; gan arī garīga – pārrunas, atveseļošanas programmas, dievkalpojumi un Bībeles studijas.

Kabiles rehabilitācijas centrā ir uzsāktas lopkopības un lauksaimniecības aktivitātes, iesaistot darbā krīzes situācijā nonākušus cilvēkus.

ZK materiālā un finansiālā veidā ar dāvinājumiem un ziedojumiem atbalsta vairākas privātas un valsts iestādes.

Kabiles saimnieks Agris sirsnīgi ielūdz mūsu draudzi apciemot Zilo Krustu, paredzētas aktivitātes bērniem, kopīga maltīte, lielās saimniecības apskate, kurā mājo dažādi interesanti mājdzīvnieki.

Uz tikšanos 23.maijā Kabilē – Agris

Draudzes lapiņa (17.05.2015)


Katra mīlestības izpausme ļauj mums labāk pazīt Jēzu un tuvina mūs Viņam uz visu mūžību!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus