Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: jūnijs 2015

Pateicības svētā Mise

Maris_Ozolins-cover419Šodienas sv. Misē vēlos pateikties Dievam par visiem tiem cilvēkiem, kurus Rīgas svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē varēju satikt un ar kuriem kopā kalpot Dievam.
Ierodoties šajā draudze, sastapu kalpotāju komandu gan draudzes šūniņu sistēmā, gan Alfa kursā. Īpašs paldies Ģirtam, Lailai un visai Alfa kursa komandai. Pateicoties Alfa kursiem, draudzē ir notikušas daudzas kristības, laulības un konvertēšanās.
Bija prieks arī vadīt draudzes šūniņu sistēmu, kas veido draudzes kodolu. Ar savām lūgšanām un praktisko darbību jūs palīdzējāt priesterim veikt pastorālo darbu!
Draudzē izveidojām slavēšanas grupu, kura visus šos gadus kalpoja gan pirmdienas slavēšanās, gan Alfa kursā, gan adorācijā.
Paldies arī visiem citiem, kuri uzņēmās atbildību par grāmatu galdu, par adorāciju draudzes kapelā un Vecrīgā, par Vārda liturģiju, par draudzes
lapiņas un mājaslapas veidošanu uzturēšanu.
Īpašs paldies Tatjanai par kalpošanu draudzes mājā un kapelas noformēšanā.
Paldies ikvienam par lūgšanām un līdzdalību draudzes dzīvē!

Arī mūsu koris ar ērģelnieci Ievu ir kļuvis par draudzes stabilu vērtību.
Paldies, ka varējām kopā augt un pilnveidoties Kristū, un kļūt par labākiem Viņa mācekļiem.

Lai Dievs mūs visus svētī mūsu turpmākajā ceļā un kalpošanā!

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 28.06.2015

svetcelojums_cover-418Pagājušajā svētdienā pie mums bija īpaši ciemiņi, kuri lika aizdomāties par dzīvi kā svētceļojumu un vēlmi tajā doties, ik dienas būt svētceļniekiem un ar pateicību pieņemt visu, ko labais Dievs mums dod.

Mūsu draudzes māsas Signes pārdomas:

„Dažkārt, lai cilvēku izvestu no ierastās un siltās komforta zonas, ir nepieciešams „viesulis”.

Priesteris Andrejs Mediņš ar draugiem no Bruknas kopienas svētdien mierīgajā, līdzsvarotajā un ģimeniskajā Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē izraisīja tādu mazu, pozitīvu  „vētru”!

Svētdiena kopā ar „Brukniešiem” man deva iespēju aizdomāties –  kurp savā dzīvē eju, vai esmu prieka un miera pilna, jo katru svētdienu mēs taču viens otram no sirds to novēlam.

Vai es vēlos un ilgojos būt svētā? Un kur ir manas debesis?

Kur ir miers manī, kur tas dažkārt pazūd?

Vai spēju mīlēt „bezpajumtnieku” un saredzēt viņā Jēzu un savā kolēģī, un trolejbusa pasažierī un nepaklausīgā bērnā.. un pati sevī?

Kas tad ir pats svarīgākais manā dzīvē? Un kas ir liekais?

100+1 jautājums, kuri neļauj atslābt pēc priestera apciemojuma.

Lai saņemtu atbildi, vai jāiet Svētceļojumā (Camino)…

Varbūt atbilde ir manā sirdī…

Tomēr atbilde bija svētajā Komūnijā, ko saņēmu, lūkojoties uz priestera basajām kājām, atbilde bija svētceļnieku gaišajās un mierpilnajās sejās, atbilde bija pr. Andreja Mediņa un pr. Māra Ozoliņa smaidošajās acīs!!!

Paldies par svētīgu un iedvesmojošu pasākumu visiem, kuri to organizēja un, protams, pašiem viesiem!!!”

 Mīlestībā Signe , kura tikai mācās iet „Mīlestības ceļu”..

Draudzes lapiņa (21.06.2015)

Aicināti izaugsmei

Aicinati_izaugsmei-cover417Kristus aicinājums uz atgriešanos turpina skanēt kristiešu dzīvē. Šī otrā atgriešanās ir nepārtraukts uzdevums visai Baznīcai, kas “nes grēciniekus savā klēpī”, kas tātad “vienlaikus ir gan svēta, gan arī tāda, kam nepieciešama šķīstīšanās, kas pastāvīgi cenšas gandarīt un atjaunoties”.  Šie centieni, lai atgrieztos, nav vienīgi cilvēciska darbība. Tā ir “satriektās sirds” virzība, kuru pievelk un rosina žēlastība, mudinot to atbildēt Dieva žēlsirdīgajai mīlestībai, Dievam, kurš mūs iemīlējis pirmais.
Zemes virsū Baznīca ir rotāta ar patiesu, kaut arī vēl nepilnīgu, svētumu. Tās locekļiem pilnīgs svētums vēl jāsasniedz: „Spēcināti ar tik daudziem un lieliskiem pestīšanas līdzekļiem, visi Kristum ticīgie, lai kāds būtu to stāvoklis vai situācija, ir Dieva aicināti – un katrs savā īpašā veidā – uz to svētuma pilnību, kāda ir Tēvā.”
Kamēr Kristus – ‘svēts, nevainīgs, bez traipa’, grēka nepazinis, ir nācis vienīgi, lai izpirktu tautas grēkus, Baznīca savā klēpī ietver grēciniekus, un tātad, būdama svēta, tā vienlaikus ir aicināta šķīstīties, nemitīgi ejot gandarīšanas un atjaunotnes ceļu.” Visiem Baznīcas locekļiem, arī tās ordinētajiem kalpotājiem, jāatzīst sevi par grēciniekiem. Visos locekļos līdzās Evaņģēlija labajai sēklai līdz pat laiku beigām aug arī grēka nezāle. Tādējādi Baznīca sapulcina grēciniekus, kurus apņem Kristus pestīšana, bet kuri vēl joprojām iet svēttapšanas ceļu. “Baznīca ir svēta, pat ja tās klēpī ir grēcinieki, jo tai nav citas dzīves, kā vienīgi dievišķās žēlastības dzīve: dzīvojot žēlastības dzīvi, tās locekļi sevi svētdara, izvairoties no žēlastības dzīves, viņi krīt grēkos un netikumībā, kas, savukārt, neļauj Baznīcai izstarot savu svētumu. Tāpēc Baznīca cieš no tā un gandara par šiem grēkiem, no kuriem ar Kristus asinīm un Svētā Gara dāvanu viņa spēj dziedināt savus bērnus”.

Sagatavoja pr. M. Ozoliņš, izm. Katoļu Baznīcas katehisms

Draudzes lapiņa (14.06.2015)


Visvairāk Jēzu sāpina mūsu paļāvības trūkums.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus