Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: jūnijs 2015

LŪGŠANA

lugsana-terezes_draudze-cover416 (1)Dievs mūs ir radījis pēc sava attēla un līdzības, tā dāvājot mums iespēju Viņu iepazīt, mīlēt un Viņam kalpot šajā pasaulē, lai mēs būtu laimīgi ar Viņu mūžībā. Tāds arī ir patiesais mūsu dzīves mērķis. Bet, lai mēs spētu nodzīvot savu dzīvi, šo mērķi nepazaudējot, mūsu dzīvei jābūt piepildītai ar lūgšanu.

 Viņš mūs ir radījis, lai mēs mīlētu un tiktu mīlēti. Un tas arī ir lūgšanas iesākums – zināt, ka Viņš mani mīl un ka es esmu radīts lielākām lietām.

 Mīli lūgšanu. Savā ikdienā bieži izjūti vajadzību pēc lūgšanas un centies  lūgties. Lūgšana dara sirdi tik plašu, ka tā spēj uzņemt kā dāvanu pašu Dievu.

 Nemeklē Jēzu tālās zemēs, Viņa tur nav. Viņš ir tev blakus. Viņš ir tevī.

 Mūsu sirds klusumā Dievs savā mīlestībā runā uz mums; ja esam klusi, mēs ļaujam Jēzum mūs mīlēt.

 Iedomājies! Dievam  slāpst, lai mēs – tu un es –remdētu Viņa slāpes.

 Centieties no visas sirds mīlēt Dievu un ilgojieties Viņu atrast. Tā jūs remdēsiet Viņa slāpes – Dievs ir izslāpis pēc mums, lai mēs  būtu izslāpuši pēc Viņa. Jēzus, Dievs, kas tapa cilvēks, ir nācis, lai mums atklātu Tēva mīlestību pret mums.

 Lūdzieties! Lūgšana dara to, ka brīnumi notiek arī mūsdienās.

 Lūdziet un meklējiet, un jūsu sirds kļūs tik plaša, ka jūs Viņu varēsiet uzņemt un paturēt.

Ja mēs lūgsimies, mēs ticēsim. Ja mēs ticēsim, mēs mīlēsim. Ja mēs mīlēsim, mēs kalposim. Mēs visi esam Dieva bērni, tāpēc mums jāpalīdz cits citam pieaugt svētumā.

Svētīgā māte Terēze no Kalkutas

Draudzes lapiņa (07.06.2015)


Sekosim Jēzum vienīgi mīlestības dēļ un nevis Viņa dāvanu dēļ!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus