Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Monthly Archives: augusts 2015

DZĪVĪBAS MAIZE

Bread-loaves-grainŠodienas pirmajā lasījumā tiek stāstīts par to, kā vīlies, nomirt gribošs pravietis tiek stiprināts miesā un garā ar vienkārša pelnos cepta plāceņa palīdzību. Dievam rūp ceļinieku gaitas – to dzirdējām iepriekšējās svētdienas lasījumos par mannu tuksnesī, to nemitīgi apstiprina gan visas Baznīcas, gan mūsu personīgā pieredze. Dievs gādā, “piemet klāt” visu nepieciešamo, jo Viņam taču rūp, lai mēs visi bez izņēmuma – visa cilvēce – sasniegtu mūsu dzīves (svēt)ceļojuma mērķi, kas ir Dieva Valstība.

“Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam.” Dzirdot šādu Jēzus apgalvojumu, mēs varētu atspringt, relaksēti izbaudīt ceļojumu… Galvenais taču ir dzīvot tā, lai varu saņemt Komūniju, “ēst no šīs maizes”, un ar mani viss būs kārtībā. Piekļuve Debesīm man ir garantēta. Vai tas nav brīnišķīgi?

Tomēr šī lieliskā, Dieva Vārdā balstītā atziņa ir pilnīgi nepilnīga, ja mēs paliekam tikai “patērētāja” līmenī. Jēzus saka: “maize, kuru es došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei”. Dievam tiešām rūp visas cilvēces pestīšana, lai “visi būtu Dieva mācekļi”, kā lasām praviešu rakstos.

Tāpēc Dievs ir sarūpējis pasaulei dzīvības maizi. Un runa nav tikai par Jēzu pašu vai Viņa reālo klātbūtni Sakramentā. “Maize, kuru Es došu, ir mana Miesa par dzīvi pasaulei.” Kristus Miesa ir Baznīca. Baznīca esam mēs. Mēs esam tā Dzīvības Maize, kas tiek dota pasaulei, kas pastāv, lai cilvēce varētu tikt spēcināta un sasniegt mūžīgo dzīvi.

Pāris jautājumu pārdomām:

1) Vai draudze kā Maize pasaulei ir ekoloģiska, svaiga, smaržīga, garšīga u.t.t.?

2) Vai esam gatavi tikt “apēsti”, lai pabarotu pasauli?

Pr. Ronalds Melkers

Draudzes lapiņa 09.08.2015

DEBESS MANNA

424-cover_Debess mannaRuna, protams, nav par mannu, kas pieminēta pavārgrāmatā.
Gan Korānā, gan Bībelē ir vairākkārt pieminēta kāda noslēpumaina ēdama substance, ko Dievs tuksnesī deva izraēliešiem ilgajā ceļā no Ēģiptes uz Apsolīto Zemi. Sekojušajos gadu tūkstošos ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi noskaidrot, kas tieši bija šī “manna”. Pat šodienas pētniekiem joprojām domas par to dalās. Saprotamas grūtības, ja ņem vērā, ka jau paši izraēlieši, to ieraugot, izsaucās “kas tas ir?”. Lai nu kas tas arī būtu bijis, tieši pateicoties šai barībai (vai, visticamāk, apziņai ka Kāds par viņiem rūpējas, ka viņi nav atstāti vieni nomiršanai badā) izraēlieši spēja turpināt savu ceļojumu no verdzības uz brīvību. Dievs nevienu nemēdz pamest. Ja kāds nolemj paklausīt aicinājumam uz brīvību un dodas ceļā, Kungs nodrošina visu nepieciešamo šī mērķa sasniegšanai.

Patiesībā nav pat svarīgi noskaidrot, kas tā bija. Galvenais ir šī fenomena simboliskā nozīme. Ir ļoti iespējams, ka tieši cilvēku nespēja to izskaidrot ar prātu vai pieredzi ir iekļauta Dieva plānā, jo tas, ko šī “manna” iepriekš pasludina, būs neizskaidrojams un prātam neaptverams vispārākajā pakāpē. Tik lielā mērā, ka tad, kad Jēzus par to runās, liela daļa mācekļu pārstās viņam sekot, sakot “cieta ir šī runa, kurš kaut ko tādu vispār var klausīties?” (sal. Jņ 6, 60)

Mums, šodienas svētceļniekiem, Dievs dāvā savu “debesu maizi” – Eiharistiju. Ir grūti pat iedomāties, kā bez regulāras tās saņemšanas mēs varētu sasniegt mūsu Apsolīto Zemi. Joprojām daudzi jautās “kas tas ir?” – nevis neparastās formas vai garšas dēļ, bet tā dēļ, kas par to tiek sacīts, ko acis nevar saskatīt, kas pieprasa no mums ticību. Tā ir Kristus Miesa, Dieva reālā klātbūtne mūsu vidū. Tā izved mūs no grēka verdzības un ieved žēlastības brīvībā.

Pāris jautājumu pārdomām:
1) Cik un kādas paralēles es spēju atrast starp “mannu” izraēliešiem tuksnesī un Eiharistiju kristiešiem šodien?
2) Kādus secinājumus es varu no tā izdarīt par Eiharistijas nepieciešamību manā dzīvē?

Pr. Ronalds Melkers

Draudzes lapiņa 02.08.2015


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus