Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: septembris 2015

Laimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs (Mt 5, 8)

430Jauniešu dienas Aizkrauklē ir pēdējais posms ceļā uz Pasaules Jauniešu dienām, kas notiks 2016. gada jūlija beigās Krakovā. Tās nav tikai jauniešu lieta, bet skar visu Baznīcu – katru no mums. Vai šodienas jaunieši nav Baznīcas nākotne? Kamēr mūsu draudzes un skolas jaunieši varēs šo pasākumu piedzīvot klātienē, mēs pārējie viņiem pievienosimies gan lūgšanā, gan pārdomās par šīgada jauniešu dienu moto: “Laimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Lūk, dažas domas, kas tieši iedvesmojas no pāvesta Franciska vēstījuma*. Pāvests mudina turpināt atklāt svētību revolucionāro nozīmi un spēcīgo Jēzus uzaicinājumu droši uzsākt laimes meklējumus. Kalna sprediķī izteiktās svētības mums atgādina Dieva aicinājumu virzīties kopā ar Viņu pa ceļu, kurš reizē ar daudziem izaicinājumiem virza uz patiesu laimi. Katra mūsu vēlme pēc patiesības un laimes atrod piepildījumu Kristū, raksta pāvests. Tikai Viņš var apmierināt mūsu dziļākās ilgas, kas ļoti bieži ir apmānītas ar neīstiem šīs pasaules solījumiem. Kā jauniešiem sacīja svētais pāvests Jānis Pāvils II, Viņš ir skaistums, kas jūs tik ļoti pievelk. Tas ir Viņš, kas jūsos izsauc vēlmi radikāli mainīties, kas neļauj jums samierināties ar kompromisiem. Tas ir Viņš, kas spiež jūs nomest jūsu neīstās dzīves maskas. Tas ir Viņš, kas jūsu sirdīs ieliek vispatiesākos lēmumus, ko citi gribētu noslāpēt. Tas ir Jēzus, kas pamodina jūsos vēlmi paveikt ko lielu, izveidot no savas dzīves kaut ko varenu. Kā svētība, laime var nākt caur sirdsšķīstību? Ebreju domāšanā sirds ir cilvēka emociju, domu un nolūku centrs. Ja Dievs neskatās uz izskatu, bet sirdi, tad varam arī sacīt, ka caur sirdi mēs “redzam” Dievu, kad tā ir tīra, skaidra, neaptraipīta, vienvārdsakot – šķīsta. Mūsu sirdis var būt piesaistītas patiesiem vai neīstiem dārgumiem, tās var rast patiesu mieru un var arī iemigt, kļūstot slinkas un letarģiskas. Vislielākais labums, kas iespējams dzīvē, ir mūsu attiecības ar Dievu. Dievs vēlas mūs satikt, Viņš vēlas, lai mēs ļaujam Viņam „būt mums redzamam”. Tāpēc pievienosimies svētajai Terēzei no Avilas, kura, vēl būdama jauniete, teica saviem vecākiem: „Es vēlos redzēt Dievu.“ Un šķīstīsim savas sirdis, lai tas kļūtu iespējams.

Jautājumi pārdomām:

1) Vai es vairāk par visu dzīvē vēlos “redzēt” Dievu? 2) Vai es turu savu sirdi tīru, skaidru, neaptraipītu?

* Pilns vēstījuma teksts ir pieejams: jdaizkraukle2015.lv.

DRAUDZES LŪGŠANA

1.Pateicamies Dievam par visiem kristīgajiem jauniešiem, jo viņi ir Baznīcas nākotne. 2. Īpaši lūdzamies par nākošo Alfa kursu: – lai izveidojam lielisku kalpotāju komandu; – lai tiek uzrunāti un atsaucas tieši tie, kuriem būtu jāiziet Alfa mūsu draudzē šoruden; – lai sekmīgi atrisinās visi praktiskie jautājumi. 3. Lūdzamies, lai Latvijas jauniešu dienas nes visus iespējamos labos augļus to dalībnieku dzīvēs.

 Draudzes lapiņa 13.09.2015

Sakiet mazdūšīgajiem: “Esiet droši un nebīstieties!”

laistapatsseviVai mēs kļūsim par draudzi, kas maina pasauli? Atbilde uz šo jautājumu lielā mērā ir atkarīga no tā, kurai balsij mēs izvēlēsimies paklausīt. Ir balss, kas zina sacīt, ka nekas tāds nav iespējams. Tā mēģina mūs pārliecināt, ka mums ir jārūpējas tikai pašiem par sevi, ka draudzei ir jānodarbojas vienīgi ar “katoļticīgo garīgo aprūpi”, ka ir visnotaļ normāli uzskatīt, ka pestīšanu ieguvušajiem ļaudīm galvenais uzdevums ir šo vērtīgo dāvanu kaut kā nosargāt līdz mūža beigām, lai tad iegūtu svētlaimi Debesīs. Izklausās kārdinoši. Tomēr, ja kāds, kurš izstrādā dizainu dārzniecības piederumiem, sekotu šīs balss norādījumiem, rezultāts daudz neatšķirtos no fotogrāfijā* redzamā – lejkannas, kas ir paredzēta vienīgi sevis pašas aplaistīšanai… Savukārt, Dieva Vārda balss mums saka, ka viss ir iespējams, ka mums nav jāpaliek savās nemitīgajās bailēs, kas paralizē jebkādas pārmaiņas un attīstību. Ir jau sen pienācis laiks mazdūšības netikuma vietā stāties drosmes tikumam. Ja šodien Vecās Derības lasījumi piemin slimības, postu un nelaimi, tas notiek vienīgi, lai apliecinātu, ka Dievs par to visu ir lielāks, ka Viņam nekas nav neiespējams. Svētajā Garā mēs varam kļūt par tādu “lejkannu”, no kuras plūstošais ūdens visu(s) atjauno Kristus dzīves pārpilnībā. Dievs sola, ka pestīšanas laikā notiks neiespējamais: “Neredzīgo acis atvērsies un nedzirdīgo ausis atdarīsies; klibais lēkās kā briedis un mēmā mēle iesauksies priekā; tuksnesī izvirdīs ūdeņi un strauti  – izkaltušā klajumā; sausā zeme taps par ezeru, un izslāpusī vieta  – par ūdens avotiem…” (skat. Is 35, 4-7) 1 Pateicamies Dievam par pestīšanas laiku, kurā dzīvojam, un vietu, kurā pašlaik atrodamies. 2 Īpaši lūdzamies par nākošo Alfa kursu: – lai izveidojam lielisku kalpotāju komandu; – lai tiek uzrunāti un atsaucas tieši tie, kuriem būtu jāiziet Alfa mūsu draudzē šoruden; – lai sekmīgi atrisinās visi praktiskie jautājumi. 3 Lūdzamies, lai ikviens draudzes loceklis jau drīz atrod, uzņemas un labi izpilda savu kalpojumu. Mēs, mīļie brāļi un māsas, kā zināms, dzīvojam šajā pestīšanas laikmetā! Kāpēc mums joprojām šķiet, ka Dievam kaut kas būtu neiespējams? Kāpēc mūsu sapņi par draudzi joprojām ir tik blāvi un piezemēti? Kāpēc mēs esam mierā ar faktu, ka mūsu ir tik maz? Uzdrīkstēsimies paklausīt Dieva Vārda balsij un sekot Jēzum pa takām, pa kurām vēl nekad neesam gājuši uz vietām, kurās vēl nekad neesam bijuši!

Jautājumi pārdomām: 1) Kādu draudzi mēs spētu izveidot, ja ņemtu vērā tikai pirmās “balstiņas” norādījumus? 2) Kādas ir mūsu vispārdrošākās cerības par to, par kādu Dievs varētu izveidot Rīgas Sv. Terēzes draudzi, ja ņemam vērā Dieva Vārda apsolījumus? Pr. Ronalds Melkers

Foto: no Katerinas Kamprani projekta “The Uncomfortable”

DRAUDZES LŪGŠANAS NODOMI

1. Pateicamies Dievam par pestīšanas laiku, kurā dzīvojam, un vietu, kurā pašlaik atrodamies. 2. Īpaši lūdzamies par nākošo Alfa kursu: – lai izveidojam lielisku kalpotāju komandu; – lai tiek uzrunāti un atsaucas tieši tie, kuriem būtu jāiziet Alfa mūsu draudzē šoruden; – lai sekmīgi atrisinās visi praktiskie jautājumi. 3. Lūdzamies, lai ikviens draudzes loceklis jau drīz atrod, uzņemas un labi izpilda savu kalpojumu.

Draudzes lapiņa 06.09.2015


Katru mirkli mēs varam darīt par dārgumu, kas mūs tuvina Debesīm.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus