Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: novembris 2015

Mēs nevaram palīdzēt visiem bēgļu bērniem, bet mēs varam palīdzēt kādiem no viņiem

440Zvaigzne austrumos – tāds nosaukums izvēlēts labdarības akcijai, kas jau otro gadu pēc kārtas mūs aicina iepriecināt kara bēgļu bērnus. Akcijas mērķis ir palīdzēt bērniem pasaules karstajos punktos pēc iespējas tuvāk viņu pašreizējai dzīves vietai.

Aizvadītā gada “kurpju kastīšu” akcijas laikā sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem, kas patvērumu atraduši kaimiņvalstī Jordānijā, tika aizsūtītas 3550 kurpju kastes ar dāvaniņām. Tās ziedoja skolas, bērnudārzi, uzņēmumu kolektīvi, draudzes un privātpersonas.

Diemžēl, bēgļu statistika joprojām ir nomācoša. Pēc ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) aplēsēm, aptuveni puse no kara bēgļiem pasaulē ir bērni.

Mērķis ir savākt 6000 kurpju kastes ar dāvaniņām un nosūtīt sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem Jordānijā, sudāniešu bēgļu bērniem Ēģiptē un bēgļu bērniem, kas ir ar laivām izcēlušies krastā vai izglābti Vidusjūrā, un šobrīd patvērumu atraduši Maltas salā.

Ja lodes būtu atņēmušas TAVUS draugus…

Ja raķetes būtu iznīcinājušas TAVAS mājas…

Ja uzbrucēji būtu nogalinājuši TAVUS vecākus…

Ja TAVĀ skolā būtu iemitinājušies karavīri…

Ja TAVĀ futbola laukumā būtu paslēptas mīnas…

Ja TAVAS rotaļlietas būtu neaizsniedzams sapnis…

Ja izsalkums būtu TAVA dienišķā maize…

Ja izmisums būtu TAVS uzticamākais draugs…

Ja bailes būtu TAVA stabilākā pavadone…

Ja bezcerība būtu TAVA nolemtība…

Ja tāda būtu TAVA bērnība,

kā TU gribētu, lai citi TEV palīdz?

Kā vēl norāda akcijas organizatori, Tu NEVARI šiem bērniem atdot pazaudēto bērnību, bet ar vienu piepildītu kurpju kastīti Tu VARI viņu sirsniņās ienest daudz prieka.

Pirms dāvanas sagatavošanas lūdzam iepazīties ar būtisku informāciju mājas lapā zvaigzneaustrumos.lv (vēlamo un nevēlamo mantu saraksts, pieņemšanas punktu atrašanās vietas, iespējas ziedot utt.).

Vāka attēls: Akcijas “Zvaigzne austrumos” logotips.

Draudzes lapiņa 22.11.2015

Viņi pavada savu dzīvi uz zemes, taču viņi ir debesu pilsoņi (Vēstule Diognetam 5, 9)

439Patriotisma nedēļa neizbēgami liek aizdomāties gan par kristīgās kopienas un valsts attiecībām, gan par to, kā Latvija ir mūžīgās Tēvijas pirmtēls. Daudz labu atziņu par šo tēmu varam smelties Vēstulē Diognetam – vienā no senākajiem kristiešu rakstiem:

Kristiešus no citiem ļaudīm neatšķir ne valsts, ne valoda, ne paražas, redzi, viņi nedzīvo savās pilsētās, viņi nerunā kādā savā īpašā dialektā, tāpat viņiem nav citāds dzīves­veids. Viņu mācību nav radījuši gudru vīru prātojumi, viņi neizplata vienkāršu cilvēcisku mācību kā citi. Viņi dzīvo gan grieķu, gan svešās pilsētās, kur vien gadījums viņus aizvedis. Viņi ievēro vietējās ģērbšanās, ēšanas un citas sadzīves tradīcijas. Bet tajā pašā laikā viņi mums demonstrē savas pilsonības brīnišķīgās un neapšaubāmi neparastās izpausmes. Kristieši dzīvo savās dzimtenēs, bet kā sveš­zemnieki. Kā savas zemes pilsoņi viņi savā starpā dalās it visā, bet, kā jau svešzemniekiem, viņiem vienmēr nākas ciest. Ikviena sveša zeme viņiem ir dzimtene, un ikviena dzimtene – kā sveša zeme.

 Līdzīgi citiem, viņi precas un viņiem dzimst bērni, bet viņi neslepkavo savas atvases. [..] Viņi ir miesīgi, bet nedzīvo miesai. Viņu dienas paiet uz zemes, bet viņi ir debesu pilsoņi. Viņi pilda likumus, bet tie nav viņu dzīves likumi. Viņi mīl visus ļaudis, bet viņus visi vajā. Viņus nepazīst un nosoda; viņus sūta nāvē, bet viņi atdzimst dzīvībā. Viņi ir nabagi, bet daudzus dara bagātus; viņiem visa kā trūkst, bet viņi ir ar visu apmie­rināti. Viņus nievā, bet viņi caur negodu iegūst slavu. Par viņiem runā sliktu, bet viņi tiek taisnoti. Viņi tiek izsmieti, bet viņi izsmējējus svētī. Pret viņiem iz­turas ļauni, bet viņi ļaundariem izrāda cieņu. Kad viņi dara labu, viņus soda kā ļaundarus; saņemot sodu, viņi priecājas, it kā būtu ieguvuši jaunu dzīvību. Jūdaisti viņiem uzbrūk kā sveš­zemniekiem, un grieķi viņus vajā, tomēr tie, kas viņus nīst, nevar izskaidrot, kāpēc. Vienkārši sakot – dvēsele mie­sai ir tas pats, kas kristieši – pasaulei. Dvē­sele atrodas visās ķermeņa daļās, un kristieši atrodas visās pasaules pilsētās. Dvēsele atrodas miesā, bet nav no miesas; kris­tieši ir pasaulē, bet nav no pasaules.

 Attēls: svecītes pie Rīgas pils 2015. gada 11. novembrī

Draudzes lapiņa 15.11.2015

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds. (2 Kor 9, 7)

438Dažādas labdarības akcijas ir viens no veidiem, kā varam realizēt Jēzus sludināto un praktizēto tuvākmīlestību. Kādas no tām tiek organizētas spontāni, kad ir radusies ārkārtas situācija; citas – periodiski, kādos svētkos vai laika posmā; vēl citas – pastāvīgi, bez piesaistes īpašai situācijai vai laikam.

Protams, Jēzus mūs aicina uz tādu tuvākmīlestību, kur “labā roka nezina, ko dara kreisā” (Mt 6, 3). Tomēr tas nenozīmē to, ka tiem, kuri vēlas labdarībā iesaistīt arī citus, ir jāiztiek bez plānošanas vai pat reklāmas. Jo plašāk par šādām akcijām ir zināms, jo drīzāk tās var sasniegt savu mērķi un panākt lielāku labumu.

Viena no šādām klusām iniciatīvām, kura ir pelnījusi daudz plašāku atpazīstamību, ir nesen izveidotais praktisko lietu apmaiņas portāls draudzedraudzei.lv. Paši veidotāji to apraksta sekojoši: Šeit tu vari dalīties, saņemt, palīdzēt un aizvest. Cilvēkiem savā draudzē, citās draudzēs un visiem labas gribas cilvēkiem. Tuvumā un tālumā. Bez maksas un no sirds. Šī interneta vietne ir tapusi katoļu Baznīcā projekta grupā, sadarbojoties lajiem un garīdzniekiem. Dalība šeit ir uz brīvprātības pamata, visas lietas un darbi ir bez maksas. Draudzedraudzei.lv dara iespējamu to, ka došana/saņemšana var notikt arī ārpus mūsu ierastā paziņu loka. Dalīšanās ar dzīvei nepieciešamām lietām un palīdzību, iepazīstoties ar vietnē jau ievietotajiem sludinājumiem vai ievietojot savus, paver pilnīgi jaunus ceļus tuvākmīlestībai. Kā 21. gadsimtā pienākas, lai kļūtu par portāla lietotāju, ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums no draudzes prāvesta, kāda atbildīgā vai arī sazinoties ar vietnes administratoru, atverot portālu. Pēc reģistrēšanās tālākais ir atkarīgs vienīgi no mūsu sirds apmēriem…

Jautājumi pārdomām:

1) Kādas emocijas manī izraisa doma par dalīšanos  ar cilvēku, kam ir nepieciešama mana palīdzība, bet kurš nav mans radinieks, draugs, kaimiņš vai kolēģis?

2) Kuras no tām lietām, prasmēm un iespējām, kas pašlaik ir manā rīcībā, labāk noderētu kādam citam?

Attēls: portāla draudzedraudzei.lv logotips

Draudze lapiņa 08.11.2015


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus