Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Monthly Archives: novembris 2015

Ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs esat Man darījuši. (Sal. Mt 25, 40)

437Bāreņu svētdiena ir ekumeniska iniciatīva, kura Latvijā notiek jau otro gadu. Visu Latvijas tradi­cio­nālo kristīgo konfesiju vadītāji aicina savas draudzes pievienoties 52 valstīs notiekošajai akcijai, lai mēs mācītos praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem.

Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara. Tas, protams, nav nekāds kristiešu modes kliedziens. Jau Vecajā Derībā (Likumā, Praviešos, kā arī dzejas un gudrības grāmatās) ir skaidri   pateikts, ka Dievs pavēl rūpēties par bāreņiem, minot, ka šo cilvēku atstāšana novārtā izraisa Dieva dusmas. Jaunā Derība atklāj, ka, uzņemot šādus bērnus, mēs uzņemam pašu Kristu un līdz ar viņu – Tēvu. Jāzeps adoptē Jēzu, burtiski uzņemot Dievu savā namā. Ar lielu prieku un lepnumu mēs saucam Dievu par Tēvu, bet mums ir jāapzinās, ka tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mūs pašus Dievs ir adoptējis par saviem bērniem.

Pirmajos gadsimtos bāreņiem nebija daudz izredžu – nāve vai verdzība/prostitūcija. Kristīgā adopcija bija faktiski vienīgā cilvēka cieņai atbilstošā alternatīva bez vecākiem palikušajiem vai pamestajiem bērniem. Agrīnās Baznīcas gani ne vien iedrošināja draudzes un atsevišķus kris­tiešus uzņemties rūpes par bāreņiem, bet arī paši aktīvi iesaistījās bāreņu aprūpē. Arī visa turpmākā Baznīcas vēsture liecina par nepārtrauktu gādību, ko kristieši ir veltījuši šiem dzīves pabērniem. Arī šodien Baznīca mudina mūs nebūt vienaldzīgiem, bet raudzīties uz bērnu kā Dieva dāvanu, ko pieņemot, mēs kļūstam garīgi auglīgi (skat. KBK 2379).

Jautājumi pārdomām:

1) Vai mana ģimene ir atvērta cita bērna uzņemšanai? Vai, varbūt, šī doma šķiet sveša un nepieņemama?

2) Kā konkrēti es varu atbalstīt tās ģimenes, kuras ir adoptējušas kādu(s) bērnu(s)?

Draudzes lapiņa 01.11.2015

 

Vairāk informācijas: barenusvetdiena.lv / orphansunday.org


Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā pret draugiem.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus