Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Monthly Archives: decembris 2015

Mēs nevaram palīdzēt visiem bēgļu bērniem, bet mēs varam palīdzēt kādiem no viņiem.

441Adventa laiks ir ļoti sena Baznīcas tradīcija, kura tās pašreizējo svinēšanas formu gan ir ieguvusi krietni vēlāk. Vēl nesenāki ir tādi mums visiem šodien it kā pašsaprotamie ar to saistītie atribūti kā Adventa vainagi, sveces un kalendāri.

Šīs sezonas būtību labi atklāj tās nosaukums, kas ir cēlies no latīņu valodas vārda adventus – atnākšana. Te viss ir par kādas atnākšanas gaidīšanu. Bet kādas? Dieva Vārda liturģija nepārprotami norādīs, ka runa ir par Kristus gaidīšanu. Pirmkārt, mēs pievienojamies Vecās Derības tautai Mesijas-Pestītāja gaidīšanā, kura piedzimšanu svinēsim jau pēc dažām nedēļām. Tas palīdz labāk aptvert, cik liela privilēģija tomēr mums ir dota dzīvot jau Kristus laikmetā. Kas mēs būtu, ja Pestītājs vēl nebūtu atnācis? Tas arī palīdz neuztvert pestīšanas dāvanu kā pašsaprotamu, to sargāt, par to pateikties. Otrkārt, latīņu vārds adventus ir tulkots no sengrieķu vārda παρουσία (parūzija), ko parasti lieto saistībā ar Kristus otreizējo atnākšanu. Mēs gaidām dienu, kad stāsimies Viņa priekšā. Bet vai tiešām gai­dām? Un, ja jā, tad kā – ar bailēm vai prieku?

Adventa vainagi, kalendāri u.c. nav tikai dekorācijas. To galvenā funkcija ir kalpot par atgādinājumu. Tāpēc nav pilnīgi vienalga, kādus mēs tos veidojam. Ko tie stāsta, par ko atgādina? Ja kāds izveido vainagu apļa formā – par mūžību, kurai nav ne sākuma, ne beigu; ja novieto sveces – par Gaismas ienākšanu pasaulē; ja kalendārā katru dienu ir pa Bībeles citātam – par Dieva Vārda iemiesošanos, ja pa šokolādītei – par to, ka Ziemassvētkos būs daudz dāvanu, ja pa idejai laba darba veikšanai – par tuvākmīlestības svarīgumu, ja pa pateicības lūgšanai – par Dieva Mīlestības lielumu. Šo sarakstu varētu turpināt vēl ilgi, bet svarīgi ir tas, ka šī ir lieliska iespēja kaut ko iemācīt(ies), sasniegt. Tāpēc darināsim rotājumus ar apziņu, skaidru mērķi.

Jautājumi pārdomām:

1) Ko man – un manējiem – nozīmē Advents? Ko īsti mēs šajā laikā vēlamies panākt vai labāk saprast?

2) Kādu Adventa kalendāru mēs varētu izveidot mājās vai darbā, lai tas veicinātu šī mērķa sasniegšanu?

Foto: Viena no daudzām Adventa kalendāra veidošanas idejām.

Draudzes lapiņa 29.11.2015


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus