Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

TUVU KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKIEM

Šodien Baznīca svin 4.adventa svētdienu, Ziemassvētki ir pavisam tuvu. Līdz ar to arī mūsu dvēseļu gatavošanās Ziemassvētkiem progresē. Mēs visi vēlamies piedzīvot mieru, prieku, ģimenisku sajūtu. Šīs jūtas mūsu sirdīs ielicis Dievs un aicina mūs darīt visu, lai šo Kristus mieru sasniegtu. Mēs visi cits citam novēlēsim priecīgus Ziemassvētkus, bet kas jādara, lai šie svētki tiešām būtu priecīgie? Mums, katoļiem, ir viens īpašs līdzeklis, kuru saucam par grēksūdzi.

339

Varam pateikt, ka katra laba grēksūdze ir mazi Ziemassvētki dvēselē. Ar labu grēksūdzi Dievs ar priestera starpniecību piedod mūsu grēkus un atjauno savu žēlastību mūsos. Tātad šajā sakramentā no jauna dzimst Kristus manā dvēselē. Un Kristus vienmēr nāk ar mieru un prieku, ar jaunu žēlastību un jaunu spēku.

Tas ir galvenais adventa vēstījums: Dievs vēlas būt ar mums, vārds Emanuels, kā Jēzu nosauca Vecās derības pravietis, tulkojumā nozīmē – Dievs ar mums. Jā, Dievs vēlas būt ar mums, Viņam rūp mūsu liktenis, Viņš interesējas par mums, nepalika debesīs tālu no mums, bet kļuva par vienu no mums. Dievs nevēlas būt tikai svētku viesis, Viņš grib ienākt mūsu ikdienišķajā dzīvē, mūsu darba rutīnā, mūsu problēmās, grūtībās ar savu mieru un svētību.

Dievs ir bagāts, un Viņam vienmēr ir daudz, ko mums dot. Bet Viņš savas dāvanas neuzspiež, tikai piedāvā. Viņš stāv pie sirds durvīm un klauvē. Kas atver, pie tā Dievs nāk. Tas, kas atvērsies, kas pārvarēs savu lepnību, locīs ceļus Dieva priekšā un atzīs grēksūdzes sakramentā savus grēkus, tas piedzīvos Dieva labestību.

Novēlu katram no mums, lai šajos svētkos Kristus nāktu pie katra un paliktu ar mums vienmēr.

pr. Pēteris Alusiks

Draudzes lapiņa 22.12.2013


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus