Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

PĀVESTA FRANCISKA VĒSTĪJUMS ZIEMASSVĒTKOS

«Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem» (Lk 2,14).

Dārgie brāļi un māsas Romā un visā pasaulē, labdien un priecīgus Ziemassvētkus! Padaru par savējo eņģeļu dziesmu, kuri naktī, kad piedzima Jēzus, parādījās Betlēmes ganiem. Šī dziesma vieno debesis un zemi, paceļot uz debesīm slavējumu un pagodinājumu, bet uz cilvēku zemi – miera sveicienu. Aicinu visus pievienoties šai dziesmai; šī dziesma skan katram vīrietim un katrai sievietei, kas ir nomodā, kas cer uz labāku pasauli, kas rūpējas par citiem, mēģinot pazemīgi pildīt savus pienākumus.
Gods Dievam!
Tas ir pats pirmais ,uz ko aicina Ziemassvētki – atdot Dievam godu, jo Viņš ir labs, uzticīgs un žēlsirdīgs. Šajā dienā novēlu visiem atpazīt Dieva patieso vaigu, Tēvu, kas mums ir dāvājis Jēzu. Novēlu visiem sajust, ka Dievs ir tuvu, palikt Viņa tuvumā, Viņu mīlot un pielūdzot. Un ikviens no mums var pagodināt Dievu, pirmām kārtām – ar savu dzīvi, ar dzīvi, kas ziedota Viņa un brāļu mīlestībai.
Miers cilvēkiem.
Patiess miers nav līdzsvars starp pretējiem spēkiem. Tā nav skaista «fasāde», aiz kuras ir kontrasti un šķelšanās. Miers ir katras dienas apņemšanās, miers virza mūs uz priekšu, kas sākas no Dieva dāvanas, Viņa žēlastības, kas mums ir dota Jēzū Kristū. Skatoties uz Bērnu silītē, domājam par bērniem, kuri ir karu vistrauslākie upuri, bet domājam arī par gados veciem cilvēkiem, no vardarbības cietušajām sievietēm, par slimajiem … Kari salauž un ievaino daudzas dzīvības!
Pēdējā laikā daudzus ir salauzis Sīrijas konflikts, kurinot naidu un atriebību. Turpinām lūgt Kungu, lai Viņš aiztaupa mīļotajai Sīrijas tautai jaunas ciešanas un konfliktā iesaistītās puses pārtrauc jebkura veida vardarbību un nodrošina piekļuvi humanitārajai palīdzībai. Esam redzējuši, cik spēcīga ir lūgšana! Un esmu priecīgs, ka šodien mūsu lūgumam par mieru Sīrijā pievienojas arī citu reliģiju ticīgie. Nekad nepazaudēsim lūgšanas drosmi! Drosmi pateikt: Kungs, dāvā Tavu mieru Sīrijai un visai pasaulei. Aicinu arī neticīgos veicināt mieru, būt vienotiem.
Dāvā mieru Centrālāfrikas Republikai par kuru cilvēki bieži aizmirst. Bet Tu, Kungs, neaizmirsti nevienu! Un vēlies nest mieru arī šai zemei, vardarbības un nabadzības plosītai, kur daudzi cilvēki ir bez mājām, ūdens un pārtikas, bez minimālā dzīvībai nepieciešamā.
Tu, miera Karali, pārmaini visu agresīvo sirdis, lai tie noliktu ieročus un uzsāktu dialoga ceļu. Skaties uz Nigēriju, kuru nemitīgi plosa uzbrukumi, kas nesaudzē nevainīgos un neaizsargātos. Svētī Zemi, kuru esi izvēlējies, lai nāktu pasaulē, un palīdzi nonākt līdz laimīgam noslēgumam miera sarunām starp izraēliešiem un palestīniešiem. Dziedini mīļotās Irākas brūces, kuru joprojām ievaino bieži uzbrukumi.
Tu, dzīvības Kungs, aizsargā tos, kas tiek vajāti Tava vārda dēļ. Dāvā cerību un mierinājumu bēgļiem un patvēruma meklētājiem, sevišķi Āfrikas Raga valstīs un Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. Lai imigranti, kas meklē cilvēka cienīgu dzīvi, atrod patvērumu un palīdzību. Lai nekad vairs neatkārtotos tās traģēdijas, kuras piedzīvojām šogad, ar daudziem nomirušajiem Lampedūzā!
Betlēmes Bērns, aizskar to sirdis, kas ir iesaistīti cilvēku tirdzniecībā, lai viņi apzinātos šī nozieguma pret cilvēci smagumu. Pievērs savu skatienu daudzajiem bērniem, kas tiek nolaupīti, ievainoti un nogalināti bruņotajos konfliktos, un uz tiem, kurus padara par kareivjiem, atņemot viņiem bērnību.
Debesu un zemes Kungs, skaties uz šo mūsu planētu, kuru bieži nežēlīgi ekspluatē cilvēku alkatība un mantkārība. Palīdzi un aizsargā tos, kas ir dabas katastrofu upuri, it sevišķi dārgo Filipīnu tautu, kura ir smagi cietusi no nesenā taifūna.
Dārgie brāļi un māsas, šajā pasaulē un šajā cilvēcē šodien ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Apstāsimies pie Betlēmes Bērna. Ļausim mūsu sirdij tapt līdzjūtīgai, ļausim, lai to sasilda Dieva maigums; mums ir vajadzīgi Viņa glāsti. Dievs ir liels mīlestībā, Viņam slava un gods mūžībā! Dievs ir miers – lūgsim, lai palīdz mums to veidot katru dienu, mūsu dzīvē, mūsu ģimenēs, mūsu pilsētās un valstīs, visā pasaulē. Lai mūs aizskar Dieva labsirdība!

Draudzes lapiņa 29.12.2013


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus