Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Kā Vārds tapa miesa?

“Svētais Gars ir Kristus priekšgājējs, kurš sagatavo viņam ceļu, lai pēc tam atklātu patiesību visiem cilvēkiem. Austrumu Baznīcas tradīcijā pravieši tiek uzskatīti par sagatavošanās ekonomiju – viņi ir kā daļa no Svētā Gara, kas runā vēl pirms Kristus atnākšanas – Viņš runā pirmajā personā caur praviešiem. Svētais Gars atver durvis Kristum, lai tas tiktu pieņemts kā “no Svētā Gara”. Tas, kas notika Marijā Svētā Gara spēkā “no Svētā Gara”, ir notikums, kurš uzmanīgi tika gatavots jau ļoti ilgu laiku. Marija sevī no jauna pieņem visu pravietojumu – visu Gara ekonomiju. Tas, ka viss pravietojums nāk no Svētā Gara, īstenojas Marijā Kristus ieņemšanas brīdī. Manuprāt, tas neizslēdz iespēju, ka Kristus vienmēr tiek ieņemts no jauna no Svētā Gara. Svētais Lūkass ne velti stāstu par Jēzus bērnību ir izveidojis, velkot paralēles ar Apustuļu darbu 2.nodaļu, kurā tiek stāstīts par Baznīcas dzimšanu. Divpadsmit, ap Mariju sapulcējušos apustuļu lokā, realizējas ieņemšana no Svētā Gara, un dzimst Baznīca”. (Citēts no kardināla Racingera intervijas)

Gaisma, ko viņa, Marija, redz, viņu pārsteidz. Gaisma pārņem viņas sirdi un miesu. Dažās sekundēs sarunā ar Eņģeli, Dieva sūtni, viss mainās. Dievs apmeklē, ienāk Marijas ķermenī. Jēzus ir ieņemts, un notiek komunikācija starp māti un bērnu, kas ir patiess Dievs. Viņa nes savā sirdī un miesā Dieva Vārdu, kas bija no sākumiem. Dzīve ar Dievu Marijai kļūst par ikdienas realitāti. Viņa patiesi zina, kāds Viņš ir. Viņa to izjūt ar visu savu būtību, kā māte savu bērnu. Vārds ir tapis miesa, lai šādi mēs pazītu Dieva mīlestību.

Baznīcas tradīcija vēsta, ka Jēzū nav divas personas – cilvēciskā un dievišķā. Persona ir centrālais punkts, vienojošais faktors cilvēkā. Mēs esam adoptēti Dieva bērni, jo esam cilvēciskās personas, kuriem dota līdzdalība Dieva dabā. Jēzus nav cilvēks, kurš kļuvis Dieva Dēls. Viņa persona ir būtībā vienāda ar Tēvu. Kristus cilvēciskās dabas subjekts nav neviens cits kā Dieva Dēla dievišķā Persona, kas kopš savas ieņemšanas brīža šo cilvēcisko dabu pieņēmusi un padarījusi par savu (KBK 466). Jēzus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Viņš ir īstais un vienīgais Dieva Dēls, vienāds ar Tēvu. Jēzus nekļūst cilvēciska persona, bet pieņem cilvēcisko dabu, paliekot Dievs. Pateicoties tam, ka Dieva Dēls tapa miesa, mēs varam kļūt Dieva bērni, un tikai vienotībā ar Kristu, ko saņemam kristībā, mums ir pieeja Tēvam.

Sagatavoja pr. M.Ozoliņš

Draudzes lapiņa 05.01.2014


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus