Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


RĪGĀ ATKLĀTA PRELĀTA JULIANA ZAČESTA SIMTGADEI VELTĪTA IZSTĀDE

12. janvārī Rīgas Katoļu ģimnāzijas telpās esošajā Vajātās Baznīcas mocekļu un ticības liecinieku piemiņas istabā tika atklāta ceļojošā izstāde

“Prelātam Julianam Začestam – 100”.

Izstādi, kuru veido 14 lielformāta planšetes ar fotoattēliem, aprakstiem, dokumentu fotokopijām, kā arī dažādas grāmatas, priekšmeti un prelāta tērpi, organizē

3lppLīvanu Sv. Erceņģeļa Miķeļa katoļu draudzes pārstāvji Juris un Elga Skrebeļi ar Līvānu novada domes finansiālu atbalstu. Izstāde līdz šim bija apskatāma Līvānos, Ludzā un Rēzeknē, pēc tam plānots, ka tā būs apskatāma arī Jelgavā. Vajātās Baznīcas mocekļu un ticības liecinieku piemiņas istabā izstāde būs skatāma līdz 12. februārim. Izstāde ir vēstījums par Latvijas katoļu garīdznieka prelāta Julijana Začesta (1913 – 2004) dzīvi no bērnības līdz pat mūža nogalei. Prelāts J.Začests ir strādājis daudzās un dažādās vietās un amatos. Viņš bijis skolu un cietumu kapelāns Rīgā, Nautrēnu draudzes vikārs, Ruskulovas, Augstkalnes, Stoļerovas draudzes prāvests. No 1944. – 1945. gadam J.Začests bija Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes viceprāvests, kas apkalpoja arī Pēterniekus, un tai pat laikā Rīgas Metropolijas kūrijas notārs. 1945.gada 18.decembrī Rīgā Klostera ielā viņu arestēja par pretpadomju aģitāciju. Priesteris ieslodzījumā pavadīja trīs gadus, bet pēc atbrīvošanas līdz 1954.gada 11.maijam bija Nīdermuižas draudzes prāvests, kam kādu laiku bija jāapkalpo arī Jasmuižas draudze. Pēc tam J. Začests kalpojis arī Kalupes, Arendoles, Ciskadu, Nautrēnu, Rēzeknes Jēzus Sirds draudzē. No 1960.gada septembra līdz 1962.gada 15.novembrim viņš bija Rīgas Metropolijas apustuliskais administrators. Visilgāk prelāts nostrādāja Līvānu draudzē: no 1964. līdz 2000.gadam. Līdz pat savai nāvei 2014.gada 21.jūlijā, lai arī bija pensionēts priesteris, viņš palīdzēja draudzes pastorālajā darbā.

Izstādes organizētāji Juris un Elga Skrebeļi saka: “Šī izstāde ir mūsu, Līvānu draudzes bērnu, stāsts par mūsu garīgo tēvu Julijanu Začestu – mūsu interpretācija par J. Začestu, domājot par viņa tuvojošos simtgadi.” Viņi stāsta, ka prelāts J.Začests bija ievērojams ar savu darbības stilu. Viņš vienmēr bijis atsaucīgs, tuvs vienkāršajiem cilvēkiem un paraugs draudzes locekļiem. Skrebeļu ģimene ir pārliecināta, ka J.Začesta dzīvesstāsts ir neatsverams papildinājums mūsu kopējā kultūras atmiņā. J.Začesta 90 gadus garais mūžs ir piemērs, kā mīlēt tēvu un māti, dzimto vietu, zemi un savu valsti, skolotājus, savu krustu un Kristu. Viņš ir arī piemērs tam, kā mācīties būt paklausīgiem, pacietīgiem un pazemīgiem.

Izstādes tapšanas laikā tās organizētājiem nācās aizdomāties par laiku, kad kristieši bija vajāta un nicināta kopiena Romas impērijā, kad kristiešu sapulces varēja notikt tikai slepus, jo arī J. Začests savas dzīves lielāko daļu bija spiests dzīvot apstākļos, kad runātā un rakstītā vārda brīvība nebija iespējama. “Tomēr, jo vairāk nācās saskarties ar viņa atstātā mantojuma liecībām, jo vairāk mēs secinājām, ka viņš mūs spēj uzrunāt senās vajātās Baznīcas valodā – tas ir, zīmju un simbolu valodā,” norāda Skrebeļi.

Izstādes tapšanas sākotnējais izejmateriāls bija prelāta daudzie personīgie fotoalbumi. Iepriekš neplānojot, visu Julijana Začesta dzīvesstāstu ir sanācis izkārtot uz 14 lielformāta planšetēm, kas sakrīt ar 14 Krustaceļa apstāšanās vietām. Tādējādi ikviens izstādes skatītājs ir aicināts kopā ar prelāttēvu iziet un pārdomāt dzīves Krustaceļu.

Draudzes lapiņa Nr.3 (19.01.2014)


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus