Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


LAIPNI LŪGTI ALFA KURSĀ

alfa12

Mūsu draudzē 29.janvārī atsākas ALFA kurss, jau devītais pēc kārtas, un tas ilgs līdz pat Lieldienām. ALFA kursā tiek ietverta informācija cilvēkiem, kuri bez ikdienas problēmu risinājuma vēlas ieraudzīt ko vairāk un rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem. ALFA kurss domāts arī jauniem kristiešiem un arī tiem, kuri netic Dieva klātbūtnei savā dzīvē. ALFA kurss palīdz draudzes locekļiem atdzīvināt savu ticību un iemācīties par Jēzu Kristu stāstīt citiem, kā arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.

Tieši ALFA kurss ir satuvinājis mūsu draudzes cilvēkus, dodot iespēju vienam otru iepazīt arī ārpus baznīcas, izveidojot ciešas un mīlestības pilnas draudzīgas saites starp brāļiem un māsām Kristū. Šī ir iespēja tuvāk iepazīt mūsu draudzes aktivitātes, un svētdienās, atnākot uz Sv. Misi, nepaiet garām draudzes mājai.

ALFA kursa ietvaros notiks īpaša nedēļas nogale, kad lielāka uzmanība tiks pievērsta Dieva Svētā Gara Personai un tā darbībai, kas ir izmainījusi mūsu draudzes cilvēku dzīves, un pie Dieva ir atgriezušās daudzas ģimenes. Pateicoties Svētajam Garam, pat draudzes locekļi, kuri ir bijuši kristieši jau no bērnības, beidzot ir izjutuši tā darbības augļus savā dzīvē.

 Īpaši aicinām visus draudzes cilvēkus, kas vēl nav izgājuši ALFA kursu, piedalīties atklāšanas svētkos 29.janvārī plkst.19:00, aicinot līdzi arī savus radus un draugus.

ALFA kurss notiks katru trešdienu, sāksies plkst.19:00 ar kopīgu maltīti.

Uz tikšanos Alfā!

Draudzes lapiņa (26.01.2014)


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus