Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņas

Mūsu draudzē jau ceturto gadu darbojas draudzes evaņģelizācijas šūniņas, kurās aktīvi ir iesaistījušies daudzi draudzes locekļi, tādējādi apliecinot vēlmi sekot Jēzum Kristum un izpildīt Viņa doto pavēli – Evaņģelizācijas galvenais mērķis ir panākt, lai mainītos cilvēka nostāja un domāšana, lai viņš patiesi atgrieztos pie Dieva un Dievam atvēlētu galveno vietu savā sirdī. Tikai tad, kad viņš personiski būs saticis “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai!”(Mk 16, 15) Dievu, kas ir dzīvs un klātesošs, aizsāksies īstenais ticības ceļš. Šūniņas dalībnieki satiekas reizi nedēļā, kuras laikā dalās pieredzē par Dieva darbību savā dzīvē, apgūst prāvesta sagatavoto mācību, kopīgi lūdzas un slavē Dievu, tikšanās noslēgumā ir kopīga agape. Šūniņa ir veids, kā tuvāk iepazīt draudzes locekļus, saņemt atbalstu, iegūt sapratni. Daudzi draudzes locekļi ir atraduši sev piemērotus kalpojumus, iesaistījušies Alfa komandā, vairāki sākuši spēlēt mūzikas instrumentus un pats svarīgākais – ieguvuši jaunus, uzticamus draugus. Pašlaik varam teikt, ka šūniņas ir liels atbalsts un darbojas kā komanda, palīdzot viens otram gan priecīgos brīžos, gan bēdīgos, un vienmēr atbalstot viens otru ar kopīgām lūgšanām. Mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņas Diāna: „Šūniņā, lūdzoties kopā, es sastopos ar Dievu. Caur šīm tikšanām Dievs stiprina, dziedina un palīdz
dzīvot paļāvībā. Pa šo laiku, kopš esmu šūniņā, Dievs no savas pilnības ir devis daudz žēlastību man un manai ģimenei.” Elīna: „Jauniešu šūniņa ir vieta, kur katrs dalībnieks ir iemācījies uzklausīt, izteikt savu viedokli, bet galvenais ir iegūta draudzība visu starpā. Kopš esam šūniņā, mēs ikdienā vairāk lūdzamies un saskatām Dieva vadību.” Andrejs: „Piedalīšanās šūniņā man ir palīdzējusi atbrīvoties no iekšējas noslēgtības, īsā laikā iepazīt draudzes
locekļus, iegūt jaunus draugus. Priecājos par iespēju būt kopībā ar cilvēkiem, kurus vieno ticība un vēlēšanās mīlēt
vienam otru, piedzīvot kopējo lūgšanu spēku.” Anita: „Man būtiski svarīgi ir tas, ka šūniņa ir mūsu garīgā ģimene,
kurā kopīgi aizlūgt par daudzu cilvēku vajadzībām, kuras sastopam savā ceļā.”

Sagatavoja: Ēvija

Draudzes lapiņa Nr.7 (02.16.2014)


Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā pret draugiem.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus