Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

DIEVS MŪS ATRADA ALFĀ

Tā par savu ģimeni saka Laila, Zoltu ģimenes mamma, kura piekrita padalīties savā kristīgajā pieredzē.

zolt_com

 

„Bieži vien cilvēki sāk domāt par Dieva esamību tad, kad viņu dzīvē notiek kādi pārbaudījumi vai ciešanas. Mūsu ģimene Dievu iepazina caur priecīgiem notikumiem, proti, caur Alfa kursiem. 2010.gada pavasarī mani un vīru Ģirtu uz Alfu uzaicināja Slišānu ģimene, kuriem esam par to ļoti pateicīgi. Vēlāk šos kursus izgāja mūsu meitas Zane un Elīna, arī dēls Sandis, kuri pēc Alfa kursu beigšanas tika kristīti. Alfu ir beigusi arī Ģirta mamma Austra. Varētu teikt, ka pilns komplekts – visa ģimene. Līdz tam par Dievu neko daudz nezinājām, jo mūsu ģimenēs par to nekad nerunāja.

Caur Alfu Dievs mums ir dāvājis vislielāko dāvanu, kāda cilvēkam var būt – TICĪBAS DĀVANU!

Ticības dāvanu nevar salīdzināt ne ar ko citu – ne ar lielu kontu bankā, ne dārgu mašīnu, ne arī pilnu drēbju skapi. Tas viss ir pārejoši. Mēs esam sapratuši, ka Dievs ir Tas, kas vada mūsu dzīvi, ka tikai Viņa spēkā mēs varam dzīvot un darboties. Un arī pārbaudījumus, kas nāk pār mums, Dievs nes kā svētību. Mēs ar Ģirtu esam ļoti laimīgi par mūsu bērniem, kas salīdzinoši īsā laika posmā ir sajutuši Dieva mīlestības pieskārienu. Tā tiešām ir liela žēlastība,

Esmu pārliecināta, ka nepietiek tikai svētdienās atnākt uz sv. Misi, pēc tam aiztaisīt durvis aiz sevis līdz nākošai svētdienai. Kalpošana un piedalīšanās draudzes pasākumos palīdz mums pieaugt ticībā, brāļu un māsu mīlestībā, tuvāk iepazīt draudzes cilvēkus, bez kuriem mēs vairs nevaram iedomāties savu dzīvi. Caur kalpošanu mēs nesam Dieva vēsti pasaulei. Un, ja tu redzi, ka tas nes augļus…

Liels prieks par katru cilvēku, kas atgriežas pie Dieva, par visām ģimenēm, kurās ienāk Dieva mīlestība.

Žēl, ka Dievu nepazinām agrāk, bet tas jau ir Viņa ziņā…” jo citiem kristiešiem viņu tuvinieki tā arī visu mūžu nespēj atvērties Dieva mīlestībai. Esam priecīgi, ka varam būt šajā draudzē un kalpot saviem brāļiem un māsām Kristū.

 Ar Ģirtu pirmdienās piedalāmies katehēzes nodarbībās, palīdzam organizēt Alfa kursus, vadām evaņģelizācijas šūniņu. Arī Zane un Elīna vada jauniešu šūniņu. Sandis atbild par datora lietām. Kopā dziedam draudzes korī. Ģirta mamma kalpo adorācijas kapelā Vecrīgā, neskatoties uz viņas cienījamo vecumu. No malas var būt liekas, ka visa ir par daudz. Bet tas tā nav.

Sagatavoja: Ēvija

Draudzes lapiņa


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus