Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Dieva plāns – mūsu plāns

kristibas„Atgriešanās… Tā sanācis, ka patiesa atgriešanās pie Dieva mūsu ģimenei sakrita ar manu vecāku aiziešanu mūžībā, ar mūsu ģimenes biznesa bankrotu, ar pārdomām par dzīvi un izvēli, kur uzsākt skolas gaitas mūsu vecākajam dēlam. Vai sakrita? ..mēs atvērām savas dzīves durvis Dievam..” teic Bobrovsku ģimenes galva – tētis Nauris.

             „No šodienas skatoties, Dieva darbību sāku atpazīt jau sen, agrā bērnībā. Atceros vecmammas mājā Bebrenē pie sienas krucifiksu ar Pestītāju, kas manī raisīja klusas pārdomas, bet nekādus jautājumus vecākiem, kas tas ir, kāpēc, neuzdevu. Ja kāds toreiz man būtu pateicis, ka Dievs ir Dzīvs! Ko tad es tagad atcerētos?!

             Mūsu ģimenē vienmēr ir bijusi cieņa pret baznīcu un priesteriem, tāpēc viņu viedokli respektējām un cienījām, bet nespējām pārkāpt zemo ticības slieksni laikam tāpēc, ka pārāk stipri saistīja pasaulīgais.

             Bet, neskatoties uz mūsu mazticību, bijām kristīti un laulāti katoļu baznīcā, tāpēc mums bija svarīgi par Dievu runāt ar bērniem, palīdzēt viņiem sākt atklāt Patiesību. Tā mēs izvēlējāmies Katoļu ģimnāzijas 1.klasi Helvijam un bērnudārzu – Tomam. Un bērni biji tie, kas mūsu mājās ieviesa galda lūgšanu. Slava Dievam! Bijām plānojuši ar skolas starpniecību un aktivitātēm lēnām tuvoties Baznīcai un Dievam. Bet viss notika strauji un ne pēc mūsu, bet pēc Dieva plāna. 2012.gada rudenī ieraudzījām RKĢ bērnudārzā sludinājumu par ALFA kursiem, kurus uzsākām apmeklēt. Varētu teikt, ka šajā laikā sākām ģimenē praktizēt daudz vairāk garīgu sarunu un lūgšanu. Abi – mana sieva Dace un es – ALFA kursa ietvaros piedzīvojām dziedināšanu. Es varēju no sirds izrunāties mazajā grupiņā, lai piedod tie, kas tajā bija.

Ar ALFA kursu kļuva par maz, paralēli sākām apmeklēt katehēzi pieaugušajiem Kristus Karaļa draudzē, apmeklējām laulāto rekolekcijas, daudz lasījām, lai rastu atbildes uz daudzajiem jautājumiem. Es sāku apmeklēt arī Evaņģelizācijas skolu un vīru grupu, kurā no jauna izpratu vīrišķības identitāti. 2013.gadā iesaistījāmies ALFA kursa komandā, Terēzītes draudze mūs mīļi pieņēma. Pārcēlāmies dzīvot uz Āgenskalnu, lai varētu apmeklēt šīs draudzes Sv. Mises, katehēzi, evaņģelizācijas šūniņu un būt tuvāk skolai, kas ir draudzes neatņemama sastāvdaļa.

             Šajā laikā mēs ne tikai atklājām Dzīvo Dievu, bet dzīvu Dieva vārdu Bībelē. Šobrīd saprotam, ka izdzīvojam šo māceklības un paļāvības laiku, jo rit tikai trešais atgriešanās gads, šai laikā saņēmām īpašu Dieva žēlastību – mūsu meitiņu Vendiju.

Un tagad mūsu ģimenes devīze ir: “Dieva plāns – mūsu plāns!”

 Draudzes lapiņa 09.03.2014

Naura pārdomas pierakstīja Ēvija

 


Sekosim Jēzum vienīgi mīlestības dēļ un nevis Viņa dāvanu dēļ!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus