Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Sveicam mūsu draudzes brāli Jūliju 80 gadu jubilejā!

Jūlijs ir lūgšanu cilvēks,kurš ik katru savas dzīves dienu izdzīvo kopā ar Jēzu. Lūk, viena no Jūlija mīļākajām lūgšanām:

cover_28

„Kā iespējams mainīties?

Meklē Jēzu! Lūdz Viņu! Viņš vēlas iemantot tevi visu pilnībā. Atdod Jēzum savu miesu, sajūtas, domas, atmiņas, saprātu, brīvo gribu, iztēli un intuīciju, vienā vārdā – sirdi… Viņš vēlas tieši te un tagad piepildīt tevi ar savu klātbūtni, īstenot tevī savu gribu.

Atdod Jēzum visas savas attiecības ar citiem cilvēkiem, ar sevi pašu, ar Dievu Tēvu, ar Svēto Garu, lai Viņš tās varētu darīt labas.

Atdod Viņam visu savu pagātni un nākotni, lai tev vairs nebūtu bail, un tevi nenospiestu vainas smagums. Atzīsti ikkatru savu grēku!

Atsaki ikkatrai negatīvisma izpausmei sevī! Pieņem Jēzu par savu Kungu, kas dāvā tev brīvību no visaptverošā ļaunuma.

Pateicies Jēzum, ja Viņš tevi maina un veido par jaunu cilvēku, ja tavas attiecības ar Dievu kļūst aizvien stiprākas, ja tava līdzdalība baznīcas dzīvē iegūst jaunas formas! Saki Dievam paldies par Svēto Garu, kas piepilda mūsu baznīcu!

Jēzu, Tu esi mans Kungs, Tu esi visuvarens.”

Šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā sveicam Jūliju ar Sv. Tēva Pio vārdiem:

‘’Lai Kungs vienmēr un visās lietās ir tavs vairogs, tavs atbalsts un tava dzīvība!’’

Draudzes vārdā prāvests Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa (30.03.2014)


Mūsu Tēvs, kas redz noslēpumā, vairāk skatās uz mūsu nodomu nekā uz padarītā lielumu.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus