Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

cover-256 (1)

Apustulis Pēteris savā vēstulē mums pavēsta svarīgu patiesību: Jūs tiekat būvēti par „garīgu celtni, lai kļūtu par svēto priesterību garīgo upuru salikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir patīkami Dievam”. Tas ir dzīvo akmeņu, kas veido vienu ēku, noslēpums. Dieva Gars ir patiesais cements, kas mūs vieno vienā svētā Dieva tautā, ķēnišķīgajā priesterībā. Priesterība – nav viegli izprotams vārds. Tas ir vārds, kas nozīmē svētuma dāvanu, tas nozīmē arī vienotību starp debesīm un zemi, vienotību starp svētuma avotu – Dievu un mums, kas esam uz zemes. Ieiet  priesterībā nozīmē kļūt lieciniekam, starpniekam starp Dievu un cilvēkiem, Dievu un visu radību. Tāpēc Svētie Raksti mums saka, ka ir tikai viena priesterība, Kristus priesterība. Tikai Kristus ir ietērpts priesterības spēkā, kas nodrošina vienotību starp debesīm un zemi, starp Dievu un cilvēkiem, jo Viņš vienīgais ir patiess cilvēks un patiess Dievs.

Apustulis Pēteris mums atgādina, ka esam kļuvuši līdzdalībnieki šajā Kristus priesterībā. Mēs esam dzīvie akmeņi būvēti uz Stūrakmeņa, kas ir Kristus, mēs esam līdzdalībnieki Kristus darbībā, kas nozīmē būt starpniekiem starp debesīm un zemi, starp Dievu un cilvēkiem, tiem, kas vieno bezgalīgo Dieva svētumu un radīto cilvēci, grēka ievainoto, nožēlojamo cilvēci, bet arī aicināto līdzdalībai Dieva svētumā. Mēs neesam tikai tie, kas saņemam Dieva dāvanas, žēlastību savās baznīcās, bet mēs piedalāmies kopā ar Kristu šīs žēlastības izplatīšanā, Dieva svētuma izplatīšanā virs zemes, Dieva dzīves izplatīšanā. Baznīca nav tie, kas turp dodas, lai saņemtu sev vajadzīgo un pasaulē to iztērētu, bet gan tie, kas ar Kristu kļūst starpnieki saņemto dāvanu izplatīšanā. Apustulis nosauc par ķēnišķo visu kristiešu kristībā saņemto priesterību. Mēs visi, kas esam kristīti, veidojam Kristus klātbūtnes turpināšanos šajā pasaulē kā Baznīca, kā Dzīvie akmeņi, kā Kristus miesas locekļi. Mēs piedalāmies tā darbos, kas ir Miesas Galva, kas ir Stūrakmens. Mēs esam Kristus pasaulē. Katrs no mums ir otrs Kristus, un visi kopā mēs esam Kristus klātbūtnes turpināšanās pasaulē šajā laikā, kad Viņš, kā mums liekas, ir devies prom, lai sagatavotu mums vietu. Viņš ir klātesošs caur savas Miesas locekļiem, caur Dzīvajiem akmeņiem un no tiem Viņš veido garīgu un svētu celtni, kurā var atrast Dieva klātbūtni, Dieva žēlastību un Dieva svētumu. Mēs esam Kristus pestījošās darbības nesēji, tāpēc šodien lasītā evaņģēlija noslēgumā, Viņš saka: „Kas man tic, tas darīs tos darbus, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo Es aizeju pie Tēva.” Caur mums Kristus pestīšana izplatīsies līdz pat zemes robežām. Visi svētie ir turpinājuši Viņa darbus pasaulē. Katram no mums Dievs dod šo atbildīgo misiju – svinēt Kristus klātbūtni pasaules vidū.

Lai Svētais Gars vada katru šajā misijā, laikā, kad Baznīca svin Lieldienu noslēpumu!

priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa (20.04.2014)


Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā pret draugiem.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus