Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Pārdomas par Svēto Garu

Print

Svētais Gars ir Vissvētākās Trīsvienības trešā persona, kas nes Dieva gribu, prātu, dzīvību un mīlestību. Jēzus sacīja mācekļiem: „Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu iemācīs un atgādinās visu, ko es jums sacīju.” (Jņ. 14, 26)

Vasarsvētku dienā Svētais Gars uguns mēļu veidā nolaidās no debesīm uz vissvētāko Jaunavu Mariju un apustuļiem, un visi tika Svētā Gara piepildīti, un visi sāka runāt dažādās valodās. (sal. Ap.d. 2, 1-4) Mācekļi saņēma septiņu veidu Svētā Gara dāvanas – gudrības, saprāta, padoma, drosmes, mīlestības un dievbijības dāvanas. Viņi pilnībā iekšēji atjaunojās, lai varētu droši sludināt Dieva vārdu un nebaidītos iet nāvē. Un ticīgo skaits strauji pieauga.

Kristiešos Svētais Gars ienāk baznīcā caur vissvētākajiem sakramentiem no priesteru un bīskapu rokām. Bet vissvarīgākais ir kristības sakraments, bez kura principā nevaram būt glābti. To apstiprina Jēzus, runājot ar valdības vīru Nikodēmu: „Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas neatdzimst no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet debesu valstībā.” (Jņ. 3,5)

Svētais Gars ir milzīgs spēks, visu žēlastību avots tāpat kā gaiss, uguns un ūdens. „To visu saņems tie, kas uz mani tic,” saka Jēzus Kristus. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi bez nosodījuma vai pašapmierinātības, un būt atvērtam izaugsmei.

Nāc, Svētais Gars, vadi mūs, māci mums saklausīt Tavu balsi! Piepildi mūsu sirdis ar mieru un svētumu, lai kādu dienu mēs varētu visi kopā dzīvot debesu Godībā!

Sagatavoja Jūlijs, izmantota grāmata tēvs Marija Eugēnijs „Stāstiet mums par Dievu”

Draudzes lapiņa (25.05.2014)


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus