Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Vissvētākais Sakraments jeb Euharistija

365-coverVissvētākais Sakraments jeb Euharistija ir mūsu Kunga Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis zem maizes un vīna zīmēm. Šo Sakramentu iedibināja pats Jēzus Kristus savu ciešanu priekšvakarā, Pēdējo Vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu savā Miesā un Asinīs. Adorācija ir Kunga Jēzus Kristus pielūgsme un godināšana Vissvētākajā Sakramentā.

Pāvests Pāvils VI (1897-1978) enciklikā “Mysterium fidei” (1965) rakstīja: “Katoliskā Baznīca ir īstenojusi un turpina īstenot pielūgsmes kultu, ko jāvelta Euharistijas sakramentam ne tikai Svētās Mises laikā, bet arī ārpus tās, glabājot konsekrētās Hostijas ar vislielāko rūpību, tās nesot procesijā vai izstādot, lai ticīgie tās varētu svinīgi godināt.”

Bet svētīgais pāvests Jānis Pāvils II (1920-2005) aicināja: “Es ļoti lūdzu Kristum ticīgos adorācijā pielūgt Kungu, kas ir klātesošs Vissvētākajā Altāra Sakramentā, ļaujot Viņam dziedināt mūsu sirdsapziņu, mūs šķīstīt, apgaismot un vienot. Tikšanās ar Kristu adorācijā sniegs katram ticīgajam spēku pilnveidot savu garīgo dzīvi un īstenot pasaulē savu misiju.”

“Lai cilvēks satiktos ar Dievu, ir aicināts lūgties,” skaidro pāvests Benedikts XVI. “Viņš ir aicināts nemitīgi pacelt savu prātu un sirdi pie Dieva. Lūgšanā un adorācijā Dievs satiekas ar cilvēku. Adorācija nav kāds papildus elements. Tā nav kaut kas sekundārs. Tikai tad, ja pratīsim vērsties pie Dieva un lūgsim Viņu, atklāsim savas dzīves dziļāko jēgu. Tad mūsu ikdienas dzīves ceļu apgaismos augšāmcēlušā Kristus gaisma.”

“Laiks, kuru jūs pavadāt Jēzus priekšā Vissvētākajā Sakramentā, ir uz zemes vislabāk izlietotais laiks. Katrs brīdis, kuru jūs pavadāt kopā ar Jēzu, padziļinās jūsu vienību ar Viņu un darīs jūsu dvēseli laimīgāku un skaistāku uz mūžīgiem laikiem Debesīs, kā arī sekmēs to, lai uz zemes ātrāk iestātos pastāvīgs miers,” skan svētīgās Mātes Terēzes vārdi.

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr. 365 (22.06.2014)

Aicinām arī vasarā iesaistīties mūsu draudzes adorācijās:

Otrdienās – Adorācijas kapelā Vecrīgā, Diāna, tel.26335655

Piektdienās – mūsu draudzes kapelā, Aija, tel. 29153246


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus