Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

VIENOTI KUNGA VĀRDĀ

cover-368Mums vispirms jāpieņem vārds, ko Kristus sēj. Mums jāsagatavo zeme, lai tas varētu uzdīgt, augt un nest augļus. Kad esam cienīgi saņēmuši Vārdu, mēs varam darboties saskaņā ar to, lai tas būtu efektīvs mūsu un sabiedrības dzīvē. Mums, kristiešiem, jābūt vienotiem Vārdā, atklāsmē, kuru Kristus mums dāvina. Dieva Vārds kļūs par mūsu personīgāsun draudzes dzīves kopīgo darbības principu un avotu katrai pastorālai darbībai. jēzus mūs aicina sludināt Viņa Vārdu. Viņš sagaida, ka nesīsim svētā Gara augļus, Dieva valstības augļus, kas ir miers, prieks un mīlestība, lai tie parādītos mūsu vidū, lai mēs kļūstu par zīmi pasaulei. ja mums būs mīlestība mūsu starpā, pasaule ticēs, ka esat Kristus mācekļi. Mēs nevaram citur saņem šo Vārdu, kā vienīgi no Kristus. Viņš ir vienīgais sējējs. Viņš mūs aicina augt Vārda izpratnē, lai mēs pastāvētu vienoti Viņa Vārdā. Mēs varam lasīt apustuļu darbos, ka pirmā kristīgā jeruzalemes kopiena, kas ir visu Baznīcas kopienu modelis, bija vienoti euharistijā, Vārdā un savas dzīves veltīšanā, lai kalpotu. Kur esmu es, tur būs arī mans kalps, saka Kristus. Centīsimies būt vienmēr tur, kur ir mūsu Kungs. Vai ir iespējams lielāks prieks, kā mājot Kunga namā visās sava mūža dienās?!

pr. Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr.368 (13.07.2014)


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus