Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Jēzus aicina Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus

cover-375 “Laidiet bērniņus pie Manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība!” (Mk 10,14)

Jēzus nemitējas aicināt arvien jaunus Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērnus uz Svētdienas skolu, lai viņi kļūtu par labiem Jēzus draugiem un pazītu Dievu. Šī draudzība īpaši cieša būs tad, kad bērns būs atbilstoši sagatavojies Grēksūdzes un Euharistijas sakramentu saņemšanai. Mēs šo svinīgo notikumu saucam par  Pirmo Svēto Komūniju, jo šajā dienā Svētās Mises laikā bērns pieņem Maizi, kurā klātesošs ir Jēzus.

          Svētdienas skola ir sākums visai dzīves skolai. Tā ir neparasta skola, kurā Jēzus pastāstīs daudz lielisku lietu – kāds ir Dievs, kā radusies pasaule un kāpēc Dievs ir radījis katru bērnu pēc Sava tēla un līdzības, kāpēc Dievs grib, lai Viņam paklausa, un ko nozīmē uzticība vienam vienīgajam Dievam? Katehēzes beigās baušļu prasības vairs neliksies sausas un nepamatotas.

          Bērni uzzinās, ko nozīmē b ū t   k o p ā  ar Jēzu katru dienu! Nodarbībās viņi mācīsies izdarīt pareizās izvēles starp labo un ļauno, un augt tikumos. Mācīsies nosaukt grēku savā vārdā,  audzinās sirdsapziņu un padziļinās Kristību sakramentā sniegto ticības dāvanu. Līdz beidzot saredzēs, ka patieso prieku dzīvē sniedz vienīgi Dievs un Viņa paustās vērtības.

           Neaizmirsīsim, ka šī gatavošanās Pirmās Svētās Komūnijas saņemšanai ir arī Baznīcas prasība. Svētdienas skolas katehēzes nodarbības  ir paredzētas pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko ir sagatavojis Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Nodarbību sākums 7.septembrī. Svētdienas skolā  gaidām 2.klases bērnus.

Katehēte Ruta

Draudzes lapiņa Nr.375 (31.08.2014)


Pārbaudījumi ļoti palīdz nepieķerties šīs zemes lietām, tie liek mums pacelt savu skatienu augstāk par pasauli.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus