Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?

alfaPagājušajā trešdienā, 8.oktobrī, mūsu draudzē notika DESMITĀ Alfa kursa atklāšanas svētki. Priecājamies par cilvēku lielo atsaucību uzaicinājumam apmeklēt šo pasākumu, uz kuru bija ieradušies vairāk nekā 70 cilvēku. Svētkus atklāja mūziķi – māsa un brālis Madara un Daumants Liepiņi, kuri sniedza brīnišķīgu klasiskās mūzikas koncertu.

Vakara gaitā klātesošie uzzināja par Alfa kursa vēsturi un pirmsākumiem, par Alfa kursu Latvijā un mūsu draudzē.

Liels paldies Dignai, Aldai, Zanei un Normundam par viņu sirsnīgajām liecībām par  pieredzi un piedzīvoto Alfa kursā. Pateicība Dievam par Dignu, kas, izejot Alfa kursu, ir ‘’izkausējusi’’ sirdi attiecībās  ar līdzcilvēkiem. Pateicība Dievam par Aldu, kas, beidzot kursus, spēja pieņemt un izciest pārbaudījumus savā dzīvē un arī atrada laulāto drauguJ Pateicība Dievam par Zanes un Normunda ģimeni, kas tieši Alfa kursā ir atraduši savas otrās mājas – mūsu draudzi, un raduši piepildījumu dzīvē.

Ar lielu interesi noklausījāmies pr. Andra Kravaļa stāstījumu ‘’Vai dzīvē vēl ir kas vairāk?’’ Viņa  komentārs un cilvēku liecības  bija kā iedrošinājums viesiem apmeklēt Alfa kursu, ziedot trešdienas vakarus garīgajai izaugsmei, Dieva meklējumiem, rast atbildes un varbūt arī kaut ko mainīt savā dzīvē..

Protams, svinības neizpalika bez svētku mielasta un humora, bez kura Alfa kurss nav iedomājams.

Pateicība Dievam par Viņa vadību šajā vakarā, par kalpotājiem, kas nenogurstoši palīdzēja sagatavot šo pasākumu..

No sirds aicinām visus, kuri vēl nav izgājuši Alfa kursu, atnākt nākamajā trešdienā, 15.oktobrī, uz pirmo nodarbību „Kas ir Jēzus?” un atvest līdzi savus draugus, radus un paziņas!

Uz tikšanos Alfa kursā!

Sagatavoja Laila

Draudzes lapiņa Nr.381  (12.10.2014)


Sekosim Jēzum vienīgi mīlestības dēļ un nevis Viņa dāvanu dēļ!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus