Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Iespēja pieaugt ticībā – piedalīties draudzes evaņģelizācijas šūniņā

dsm

Mūsu draudzē vairākus gadus darbojas evaņģelizācijas šūniņas, kurās cilvēki kopīgi lūdzas, slavē Dievu, dalās pieredzē, viens otru atbalsta grūtos brīžos, kopā arī svin svētkus. Būt šūniņā – tas ir gan kalpot, gan pieaugt ticībā, gan gūt stiprinājumu.

Savā pieredzē dalās šūniņu dalībnieki:

Rita – tā ir iespēja kopīgi lūgties, pateikties, slavēt un sajust Dieva klātbūtni un mīlestību. Tā ir sadraudzība. Vienotās lūgšanās mēs patiešām jūtamies kā brāļi un māsas, kas viens otru saprot, atbalsta un palīdz. Tā ir iespēja izteikt savu prieku un bēdas. Šūniņa veicina garīgo disciplīnu un izaugsmi, liecības dot ticības spēku. Mācība uzrunā un sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem, liek aizdomāties par dzīves jēgu.

Laila un Normunds – šūniņa mūsu ģimenei? Šūnot esam uzsākuši tikai šogad.

Visskaistākais, liekas, ir noslēgt darba nedēļu ar skaistu un pamatīgu lūgšanu par

visiem, kas rūp, un iedziļināties arī citu ikdienas vajadzībās un rūpēs.

Ejot mājās, vēlā piektdienas vakarā jūtamies Svētā Gara piepildīti kā pirmajā

Mīlestības piepildījumā, kad tikko bijām atgriezušies pie Dieva.

Šūniņa disciplinē arī ikdienas lūgšanai. Tā ir kristiešu sadraudzība un papildus laiks lūgšanai.

Vislielākais šūniņas fans ir mūsu meita Patrīcija. Viņa ienes patiesumu un smaidus mūsu lūgšanās, jo grib izcelt katru šūniņas dalībnieku savās lūgšanās.

Protams, arī diskusija par mācību ir svarīga, jo tad saprotam, cik dažādi mēs uztveram mums veltīto vēstījumu.

Laila – Es garīgi augu ticībā. Esot kopā, mācos pazemību, mācos uzklausīt ar sapratni savādāku viedokli, mācos otrā saskatīt tikai labo.

Šūniņas vadīšana mani garīgi disciplinē. Cenšos katru vakaru izvērtēt tās dienas ritējumu, saskatīt Dieva darbību šajā dienā, lai varētu liecināt šūniņā. Vadīšana palīdzējusi atvērties komunikācijā ar cilvēkiem, izskaust pārāk lielo kautrīgumu, labāk iepazīt sevi un citus.

Tas ir kalpojums, ko Dievs man ir uzticējis. Patīkami apzināties, ka esi noderīga brāļiem un māsām. Piektdienās adorācijas laikā vairāk lūdzos par katru šūniņas dalībnieku. Protams, reizēm šis atbildīgais pienākums nogurdina, ņemot vērā, ka šūniņa notiek piektdienas vakaros pēc darba. Bet, atnākot uz šūniņu, saproti, ka esi atbildīgs par cilvēkiem, un nogurums pazūd.

Andrejs – šūniņas vadīšana man dod iespēju aktīvi piedalīties baznīcas dzīvē, atbrīvoties no patērējošas un kritizējošas attieksmes baznīcā, novērtēt grūtības, kādas rodas saskarsmē ar cilvēkiem, un mācīties to, ko neprotu – vadīt šūniņu. Vadīšana palīdz labāk saskatīt savas labās un sliktās īpašības.

Par šūniņām atbildīgie mūsu draudzē:

Ēvija, tel. 28368861

Laila, tel. 29513853

Andrejs, tel. 20639929

Diāna, tel. 26335655

Rita, tel. 29197392

Inese, tel. 29514613

Draudzes lapiņa Nr.382 (19.10.2014)


Es vēlos atbilst žēlastībām, ko Jēzus vēlas man dot.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus