Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Māte Terēze: „..ticības auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir jebkāda veida kalpošana..”

draudzes_lapa-kalposana14.decembrī pēc Sv. Mises draudzes mājā satikās visi, kuri jau aktīvi kalpo draudzē, gan tie, kuri interesējas par kalpošanas iespējām. Tikšanās tika rīkota kā draudzes svētki, kurus ievadīja skaists koncerts Ziemassvētku noskaņās, pēc tā draudzes atbildīgie un līdzatbildīgie stāstīja par savu kalpošanu un dalījās pieredzē par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē, ja esam atbildējuši Viņa aicinājumam. Draudzes prāvests Māris Ozoliņš stāstīja par draudzi kā ticīgo kopienu, kuru mēs visi kopā esam aicināti veidot.

Kas ir draudze?

„Draudze, pirmkārt, nav ne struktūra, ne teritorija, ne ēka, bet ticīgo kopiena, ģimenes nams, mājas baznīca, kas dzīvo savstarpējā brālībā un ir atvērta viesmīlībai. Draudze ir integrēta cilvēku sabiedrībā dziļi un solidāri visā, kas sabiedrībā notiek.” (Svētais Jānis Pāvils II)

Draudze ir ticīgo kopiena:

kuras centrā ir Euharistijas svinības;

kas ir Kristus miesa un Dieva Valstības klātbūtnes vieta;

kas dod dzīvību draudzes locekļiem un sabiedrībai;

kurā ticīgie veido dzīvu vienotību Dievā;

kurā apgūst apustuļu tradīciju;

kas ir integrēta sabiedrībā, visā, kas sabiedrībā notiek;

kurā ticīgie vienojas Dieva Vārda uzklausīšanā un priecīgā lūgšanā;

atvērta, viesmīlīga, kurā katrs var atrast savu vietu;

izlīgšanas un piedošanas vieta;

garīgās draudzības brāļu un māsu kopiena;

kas ir atvērta sadarbībai ar citām draudzēm un Baznīcas kopienām;

kurā ir iespēja ikvienam kalpot Dievam un tuvākajiem un liecināt par Kristu;

kā Svētā Gara izliešanās un Dieva mīlestības dāvana;

kas ir atvērta harizmām un Svētā Gara dāvanām, kas ceļ un atjauno Baznīcu;

kas ir Svētā Gara ieaicināšanas un pieredzes Svētajā Garā vieta;

kas ir līdzeklis jaunai Svētā Gara izliešanās pieredzei Baznīcā;

Aicinām visus aktīvi iesaistīties mūsu draudzes kalpošanās!

Māte Terēze: „..ticības auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir jebkāda veida kalpošana..”

Draudzes lapiņa Nr.391. (21.12.2014)


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus