Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Alfa kurss

Alfa_cover-397Alfa kurss ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību iknedēļas nodarbībās, kuras visā pasaulē ir apmeklējuši vairāk kā 17 miljoni cilvēku.

Alfa kurss domāts tiem, kuri:

• vēlas iepazīt kristietību;
• ir jauni kristieši;
• nesen pievienojušies draudzei;
• vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā.

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Tā ir koncentrēta un efektīva informācija cilvēkiem, kuri bez ikdienas problēmu risinājuma, vēlas ieraudzīt ko vairāk, rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem. Tas adresēts arī tiem, kuri netic Dieva klātbūtnei savā dzīvē, jauniem kristiešiem un tiem, kuri šaubās par savu piederību Kristīgajai Baznīcai. Alfa kurss palīdz draudzes locekļiem atdzīvināt savu ticību un iemācīties par Jēzu Kristu stāstīt citiem, kā arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.

Pasaulē Alfa kursi notiek jau 26 gadus. Tie aizsākās Lielbritānijā, Londonā, Bromtonas Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē 1977.gadā ar mērķi prezentēt kristīgās ticības pamatprincipus jaunā kristietiskā, neformālā veidā.

1990.gadā, kad dibinātājs Nikijs Gambels (Nicky Gumbel) uzņēmās vispārējo Alfa kursu pārraudzību, Alfa bija centrālais baznīcu dzīves notikums. Tas notika tāpēc, ka Nikijs bija izveidojis īpaši piemērotu metodi kristīgās mācības apgūšanai.

Alfa kurss 90.-os gados aktīvi sāka izplatīties Apvienotajā Karalistē, pēc tam arī citur pasaulē. Pakāpeniski, atklājot veidu, kā korekti un precīzi atbildēt uz jautājumiem par kristīgo ticību nepiespiestā veidā, arvien vairāk šo kursu sāka piemērot dažādas baznīcas un kustības. Šobrīd pasaulē ir 33 500 organizēto Alfa kursu grupu 163 valstīs un tās pārstāv liels skaits dažādu konfesiju.

Latvijā Alfas kurss aizsākās 2005.gadā. Uz šo dienu visā Latvijā notiek apmēram 70 Alfas kursi, kurus katru gadu apmeklē apmēram 2500 dalībnieku. Alfas kursu organizators ir fonds „Alfa Latvija”. Fondu dibinājušas luterāņu, katoļu un baptistu draudzes, kas šobrīd ne vien rīko Alfas kursus, bet arī atbalsta citas baznīcas šo kursu vadīšanā un jaunu Alfas programmu ieviešanā.

Kopš 2010.gada Alfa kurss notiek arī mūsu draudzē. Pašlaik esam sākuši gatavoties nākamajam Alfa kursam, kuru plānots sākt 4.martā.

Draudzes lapiņa Nr. 397 (25.01.2015)


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus