Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Kunga Prezentācijas svētki

Kunga_prezentacijas_svetki-cover398

Dāvana, upura dāvana, ir šo svētku, Konsekrēto personu, Kunga prezentācijas, Sveču dienas jēga. Katra patiesa satikšanās ir upuris, kurā mēs izejam no sevis, lai nonāktu pie otra. Pravietojums Marijai, kuru pasludina Simeons, proti, ka Marijas sirdi  caurdurs sāpju zobens, ir vēsts par to, ka īstā šķīstīšanās vēl tikai sekos rituālajam upurim templī. Upuris, kuru atnāk salikt Marija un Jāzeps, ir atsauce uz notikumiem Ēģiptē, sava veida asins upuris, lai bērns tiktu izglābts un pasargāts, kā tika pasargāti Ēģiptes pirmdzimtie (Levītu 12, 3-4). Bērns tiek izglābts no Ēģiptes un pasargāts no nāves. Izglābšanās no Ēģiptes verdzības ir pāreja no verdzības uz brīvību, no grēka – dzīvībā.

Templis ir upura vieta, sastapšanās vieta, izlīgšanas un šķīstīšanās vieta. Upuris notiek arī tavā sirdī, kur tu sastopies ar Dievu un nožēlo grēkus, jo tava miesa ir Dieva templis. Upura vērtība nav dāvanas kvalitātē. Patiesais upuris ir attiecību šķīstīšana, attiecību starp cilvēku un Dievu, cilvēku un cilvēku, cilvēku un sevi pašu.

Simeons un Anna piedzīvo templī upuri, satikšanos un šķīstīšanos. Pravietis Malahijs svētku dienas lasījumā runā par šķīstīšanos ugunī, Simeons un Anna atklāj citu nākotni, nākotnes upuri, kuru pasludina un ir atnesis Jēzus Bērns. Satikšanās ir šķīstīšanās Svētajā Garā. Svētais Gars vada Simeonu, lai viņš varētu sadzirdēt Jēzus vēsti, Jēzus liecību.

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa Nr. 398 (01.02.2015)


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus