Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Svētā Jāzepa Svētki

svJazeps-cover404-web“Būdami vēl ciešākā vienotībā ar Kristu, tie, kas atrodas debesīs, sniedz savu ieguldījumu, lai Baznīca nostiprinātos svētumā [..]. Viņi nemitējas aizlūgt par mums pie Tēva, upurējot šīszemes dzīves laikā iegūtos nopelnus caur vienīgo Vidutāju starp Dievu un cilvēkiem – Jēzu Kristu. [..] Tātad viņu brālīgā gādība ļoti palīdz mūsu nespēkā (KBK)”

Romas katoļu Baznīca, neskatoties uz mūsdienu sekulārās un individuālisma kultūras uzbrukumiem un citu reliģisku mācību iebildumiem, nekad nav atteikusies ne no svēto godināšanas, ne no mācības par šķīstītavu, ne no lūgšanām par mirušajiem, ne no mācības par indulgencēm. Minētās mācības ir mūsu katoliskās ticības patiesības, ar kurām lepojamies un kuras praktizējam, jo tās Baznīcai ir atgādinājis Svētais Gars un tās ir pamatotas Kristus atklāsmē.

Reliģiskas mācības nereti padara cilvēku tikai par kalpu, kuram jāpaklausa Kungam, nevis Dieva draugu, kā to ir apsolījis Jēzus. Līdz ar to viņiem nav nopietna pamata runāt par svēttapšanu, nopelniem un svētajiem, bet tā ir Baznīcas un ticīgo aplaupīšana. Dievs mūs var darīt līdzvērtīgus Viņam mīlestībā un Kristus mūs uz to aicina. Svētie, kas ir debesīs, jau tagad piedalās Dieva atpestīšanas darbā un palīdz ticīgajiem uz zemes. Mēs ticam un ceram, ka mūsu ceļš uz zemes ir izaugsmes ceļš Kristus mīlestībā, kuru jau tagad ejam vienotībā ar svētajiem debesīs.

Uzticēsim svētā Jāzepa aizbildniecībai mūsu un mūsu draudzes projektus. Baznīcas tradīcija un ticīgo dzīve glabā neskaitāmas liecības par Svētā Jāzepa aizlūgumu efektivitāti.

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 15.03.2015


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus