Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Kristus Krusta nozīmes Baznīcas tradīcijā

405-cover-Kristus_krustsMesija, Dieva dēls, mirst pie romiešu koka krusta ārpus Jeruzalemes.  Padomāsim, cik grūti var būt pieņemt, ka jūdu mesija mirst pie pagānu spīdzināšanas rīka. Bet reizē padomāsim, cik brīnišķīgi ir tas, ka Dievs izvēlējās pielietot romiešu nāves soda rīku, lai atnestu cilvēcei glābšanu.

Sv. Akvīnas Toms, atsaucoties uz Baznīcas tēviem, citēja septiņus iemeslus, kādēļ Kristum bija jāmirst pie krusta:

 1. Sv. Augustīns ir norādījis, ka Kristus ir devis tikuma paraugu. Nekāda nāve nedrīkst izbiedēt taisnu cilvēku. Krusts ir nolikts par paraugu, jo starp visiem nāves veidiem nav briesmīgāka un bailes iedvesošāka kā šī.
 2. Nāve pie krusta atpirka pirmvecāku grēku. Kā Ādams krita grēkā, paņemdams augli no aizliegtā koka, tā Kristus nomira, būdams piesists pie koka. Visu, ko Ādams zaudēja pie koka, Kristus pie koka atguva.
 3. . Sv. Hrizostoms savā sprediķī (De Cruce et Latrone) saka – Kristus nomira pie augstu pacelta krusta, lai daba un gaiss tiktu svētīts.
 4. Sv. Atanāzijs norādījis, ka, būdams pacelts pie krusta, Kristus parādīja, ka Viņš sagatavo savu uzkāpšanu debesīs. (Jņ,12:32).
 5. Sv. Nisas Gregors norādīja, ka krusta forma izplešas uz visām četrām pusēm un tādēļ ir universāla. Arī Sv. Atanāzijs rakstīja, ka viena izstieptā roka svētī tos, kas ir pagātnē un otra roka ir izstiepta uz nākotni. Tā krusta forma ir universāla gan telpā, gan laikā.
 6. Sv. Augustīns saka, ka krusta daļas nozīmē sekojošo:Platums norāda uz Kristus rokām un tās uz “labiem darbiem”;

  Garums no pamatnes līdz šķērskokam norāda uz koka vertikālo dabu, kā arī uz pacietību ciešanās;

  Augšējā krusta daļa – Kristus galva – norāda uz “labu cerību” ticīgajiem;

  Pamatne – kokam pamatne ir saknes, kas ir apslēptas, un tās nozīmē žēlastības dziļumu (profunditatem gratuitae gratiae).

  (Sal Efez.3:18)

 7. Sv. Augustīns norāda, ka Vecajā Derībā kokam ir glābjoša nozīme. Plūdos koks izglāba Noa. Mozus pāršķēla jūru ar koka zizli, šķīstīja ūdeni, un ar koka zizli pāršķēla garīgo klinti, no kuras iztecēja ūdens. Derības šķirsts bija taisīts no koka.

  No interneta materiāliem

Draudzes lapiņa 22.03.2015


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus