Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Iestiprināšanas sakraments

Iestiprinasanas_sakramentsIestiprināšanas sakramentā mēs tiekam bagātināti ar Svētā Gara spēku, ko jau esam saņēmuši gan kristībās, gan Euharistijā. Mēs tiekam pilnīgāk saistīti ar Baznīcu un no mums, kā īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Jau Vecajā Derībā tiek apsolīts Kunga Gars pār gaidāmo Mesiju. Svētais Gars, kas nolaidās pār Jēzu kristību brīdī Jordanā bija zīme, ka Viņš ir Mesija – Glābējs.

Kopš Baznīcas pirmsākumiem apustuļi, izpildot Kristus gribu, ar roku uzlikšanu jaunkristītajiem nodeva Svētā Gara dāvanu.Šis sakraments Baznīcā nepārtraukti nodod tālāk Vasarsvētku žēlastību.

Lai labāk izceltu Svētā Gara dāvanas nozīmi, roku uzlikšanai pievienoja svaidīšanu ar smaržīgo eļļu (hrizmu). Šī svaidīšana atklāj vārda “kristietis” nozīmi. Svaidīšanai bibliskajā un antīkajā simbolikā ir daudz nozīmju – eļļa ir pārpilnības, prieka zīme; tā šķīstī un dara vingru, tā ir izdziedināšanas zīme, tā piešķir skaistuma, veselības un spēka mirdzumu. Ar šo svaidījumu iestiprināmais saņem Svētā Gara “zīmi”, zīmogu. Zīmogs ir personas simbols, viņas autoritātes zīme.

Romas ritā iestiprināšanas sakramentu dod bīskaps (ārkārtas gadījumā arī priesteris). Tās laikā bīskaps izstiepj rokas pār visiem iestiprināmajiem kopā – tas ir žests, kas kopš apustuļu laikiem ir Svētā Gara dāvanas zīme. Un tad bīskaps piesauc Svēto Garu, lūdzot Tam nonākt pār iestiprināmajiem. Tad seko pats būtiskākais – ar Svēto hrizmu tiek svaidīta piere, uzliekot rokas un izrunājot sekojošos vārdus: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi” (lat. Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).

Iestiprināšanas sakramentu var saņemt tikai vienu reizi. Ikvienam, kas vēl nav iestiprināts, šis sakraments ir jāsaņem, jo bez iestiprināšanas un Euharistijas kristība ir spēkā esoša un iedarbīga, taču ievadīšana kristīgajā dzīvē paliek nepabeigta.

Ir svarīgi, lai draudze pienācīgi sagatavotu iestiprināmos – kandidātiem ir jāuzsver to vienība ar Kristu, lielāka draudzība un dzīvākas attiecības ar Svēto Garu.

Pirms iestiprināšanas kandidātam ir jābūt žēlastības stāvoklī – ir jāsaņem gandarīšanas sakraments, lai tas tiktu sagatavots saņemt Svētā Gara dāvanu. Ir labi, ja iestiprināšanas krusttēvs vai krustmāte ir tie paši, kas kristībās.

    Iestiprināšanas sakraments:

  • dara dziļāku mūsu saikni ar Dievu;
  • ciešāk mūs vieno ar Kristu;
  • vairo mūsos Svētā Gara dāvanas;
  • dara pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu;
  • piešķir mums īpašu Svētā Gara spēku, lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību, un nekad no tās nekaunētos.

Avots: Katolis.lv

Draudzes lapiņa (24.05.2015)


Katra mīlestības izpausme ļauj mums labāk pazīt Jēzu un tuvina mūs Viņam uz visu mūžību!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus