Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Pateicības svētā Mise

Maris_Ozolins-cover419Šodienas sv. Misē vēlos pateikties Dievam par visiem tiem cilvēkiem, kurus Rīgas svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē varēju satikt un ar kuriem kopā kalpot Dievam.
Ierodoties šajā draudze, sastapu kalpotāju komandu gan draudzes šūniņu sistēmā, gan Alfa kursā. Īpašs paldies Ģirtam, Lailai un visai Alfa kursa komandai. Pateicoties Alfa kursiem, draudzē ir notikušas daudzas kristības, laulības un konvertēšanās.
Bija prieks arī vadīt draudzes šūniņu sistēmu, kas veido draudzes kodolu. Ar savām lūgšanām un praktisko darbību jūs palīdzējāt priesterim veikt pastorālo darbu!
Draudzē izveidojām slavēšanas grupu, kura visus šos gadus kalpoja gan pirmdienas slavēšanās, gan Alfa kursā, gan adorācijā.
Paldies arī visiem citiem, kuri uzņēmās atbildību par grāmatu galdu, par adorāciju draudzes kapelā un Vecrīgā, par Vārda liturģiju, par draudzes
lapiņas un mājaslapas veidošanu uzturēšanu.
Īpašs paldies Tatjanai par kalpošanu draudzes mājā un kapelas noformēšanā.
Paldies ikvienam par lūgšanām un līdzdalību draudzes dzīvē!

Arī mūsu koris ar ērģelnieci Ievu ir kļuvis par draudzes stabilu vērtību.
Paldies, ka varējām kopā augt un pilnveidoties Kristū, un kļūt par labākiem Viņa mācekļiem.

Lai Dievs mūs visus svētī mūsu turpmākajā ceļā un kalpošanā!

Priesteris Māris Ozoliņš

Draudzes lapiņa 28.06.2015


Atstāsim pieķeršanos mierinājumiem un iepriecinājumiem, ko Jēzus mums var dot, lai pieķertos pašam Jēzum!

Sv. Terēze no Bērna Jēzus