Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Gaidīšanas svētki

cover-421_Gaidisanas_svetki (1)Mūs gaida. Mēs esam gaidīti. Mēs gaidām. Dzīve ir gaidīšana. Gaidām no dzīves. Gaidām mīļu ciemiņu. Ieliekam zemē sēkliņu un gaidām, ko zeme dos. Gaidām krāšņos kreses ziedus no mazas, krunkainas sēkliņas. Sākumā redzam tikai asnu, tad pamazām – pašu augu. Tik ilgi ir tikai zaļās lapas, bet jābūt pacietīgam, lai sagaidītu ziedus.

Mēs gaidām tikšanos. Gaidām satikšanos ar cilvēkiem, ar darbiem, vietām un vārdiem. Ir negaidītas tikšanās, un ir gaidītas.

Kad gaidām vēl neiepazītu cilvēku, mēģinām stādīties priekšā – kāds viņš būs. Ko viņš ienesīs jaunu, neparastu, negaidītu mūsu dzīvēs. Un vienlaikus – salīdzinām viņu ar tiem, kas bija, ar iepriekšējiem.

Dzīves ceļi mūs saved kopā ar dažādiem cilvēkiem. Daži mūs pavada īsu brīdi, citi – visu mūžu. Daži mums paliek atmiņā un iedvesmo pat no nedaudzām tikšanās reizēm, bet citi ir līdzās katru dienu, taču nenovērtējam viņu labo sirdi un uzticību. Vēl citus mums ir grūti iemīlēt. Tomēr mēs ikkatrs esam radīti pēc Dieva līdzības. Mēs visi esam Dieva bērni, un nav nejaušību mūsu ceļos, ceļojumos un svētceļojumos. Nejaušības mums šķiet tas negaidītais, bet tieši nejaušības mēs gaidām. Un pati doma – cik nejauša tā ir! Mēs domājam, bet kāds zinātnieks mums teiktu – tā ir tikai neironu kustība un dažādas reakcijas mūsu smadzenēs.

Mēs iemācāmies lasīt – un ne jau tikai burtus! – un satiekamies ar Vārdu. Vai mēs Viņu esam gaidījuši? Vai Viņš pie mums ierodas negaidīti?

Draudzes lapiņa 12.07.2015


Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā pret draugiem.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus