Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


“Es un mans nams kalposim Kungam.” (Joz 24, 15)

427-coverAlfa kursā visā pasaulē jau ir piedalījušies vairāk nekā 27 miljoni cilvēku, un no tiem maza daļiņa (apmēram 1 no 100 000) tepat Rīgas svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē. Tieši viņi – Alfa kursa absolventi – ir atslēga šīs lieliskās ekumēniskās iniciatīvas sekmīgam turpinājumam.

 Kad Alfa kursa beidzējs ielūdz uz nākošo Alfu kādu(s) no saviem radiem, draugiem, kaimiņiem vai kolēģiem, kad pats iesaistās kalpošanā nākošajās Alfās un draudzes dzīvē, kad viņa sirds deg vēlmē dalīties Dievā ar citiem – tad droši var sacīt, ka Alfa ir bijusi auglīga, ka cilvēks ir saņēmis to, ko Dievs viņam vēlējās dot, jo Dievs nevēlas pasauli tikai informēt par savu eksistenci vai kādam dot iespēju aizraujoši pavadīt laiku desmit nedēļu garumā… Dievs vēlas visus izklīdinātos sapulcināt vienkopus, un – ja viņi piekritīs – darīt par saviem mācekļiem, draugiem, dēliem un meitām. Dievs vēlas mūs izveidot par kopienu, kurā, kamēr vēl esam ceļā uz Dieva valstību, viss tiek pakārtots šim vienam augstākajam mērķim – evaņģelizācijai.

 Tāpēc uz tikšanos šo trešdien tiek ielūgti ne vien iepriekšējo Alfa kursu dalībnieki un kalpotāji, bet arī ikviens, kurš sevi uzskata par piederīgu šai draudzei. Arī tie, kuri neplāno šoreiz pievienoties Alfas komandai. Sapratīsim pareizi, Alfa nav tikai viens no kalpojumiem draudzē. Tā ir visas draudzes kerigmātiskā kalpojuma spilgtākā izpausme, šobrīd cilvēku iecienītākais tilts starp pasauli un Baznīcu.

No palīgiem virtuvē un tehniskās komandas līdz grupiņu vadītājiem un aizlūdzēju komandai – katram būs kāda iespēja būt daļai no šī mūsdienu lielā brīnuma, par ko ir kļuvis šis pirmais burtiņš grieķu alfabētā – Alfa. Protams, tur ir vēl pāris desmitu citu burtu, bet par tiem vairāk Draudzes dienā nākošsvētdien.

 “Mēs arī kalposim Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.” (Joz 24, 18)

 Pāris jautājumu pārdomām:

1) Kā es sajūtos, ja jautājuma zīmē Alfas logo saskatu jautājumu sev – “kalposi?”

2) Vai ir kāda lieta manā dzīvē, kas šķiet svarīgāka par dvēseļu glābšanu?

 Pr. Ronalds Melkers

Draudzes lapiņa  23.08.2015


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus