Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Žēlsirdīgi kā Tēvs” (Lk 6, 36)

443Žēlsirdības gada logo un moto lieliski paskaidro, par ko īsti ir Žēlsirdības ārkārtējā Jubileja, kuras svinēšana sākās 2015. gada 8. decembrī  un ilgs līdz 2016. gada Kristus-Karaļa svētkiem 20. novembrī.

Devīze “Žēlsirdīgi kā Tēvs” nāk no Evaņģēlija (Lk 6, 36) un ir aicinājums sekot pie­mēram žēlsirdībā, ko mums ir atstājis Tēvs, kurš prasa, lai mēs nevis tiesātu vai nosodītu, bet gan izrādītu mīlestību un pie­došanu bez mēra (skat. Lk 6, 37-38).

Logo, kura autors ir jezuītu tēvs Marko Rupņiks, ir kā teoloģisks kopsavilkums par žēlsirdības tēmu. Tajā ir kāds agrīnajai Baznīcai nozīmīgs attēls – Dievs Dēls, kurš uz saviem pleciem ir paņēmis pazudušo dvēseli. Tas atklāj, ka tā ir Kristus mīlestība, kas aizved līdz pilnībai viņa iemiesošanās noslēpumu, kas, savukārt, sasniedz kulmināciju atpestīšanā. Logo ir veidots tā, lai tas izteiktu to dziļo veidu, kādā Labais Gans pieskaras cilvēces miesai ar mīlestību, kas ir spējīga pārveidot cilvēka dzīvi. Īpašas uzmanības vērta detaļa: kamēr Labais Gans savā lielajā žēlsirdībā nes cilvēci, viņa un cilvēka acis saplūst kopā. Kristus raugās ar Ādama acīm, un Ādams – ar Kristus acīm. Ikviens, uzlūkojot Kristus skatienā Tēva mīlestību, var viņā atklāt gan jauno Ādamu, gan savu paša cilvēcību, gan nākotni, kas mūs sagaida. Mandorla (mandeles forma), kas veido attēla ietvaru, ir bijis svarīgs elements agrīnajā un vidus­laiku ikonogrāfijā, jo tā atsauc atmiņā Kristus divas dabas – dievišķo un cilvēcisko. Trīs ovāli, kuru krāsas virzoties uz āru paliek gaišākas, norāda uz Kristus kustību – viņš cilvēci ved ārā no grēka un nāves tumsas. Tumšākās krāsas intensitāte norāda uz Tēva, kurš visu piedod, mīlestības neizdibināmo dziļumu.

Jautājumi pārdomām:

1) Kādas pārdomas manī rodas uzmanīgi aplūkojot un apdomājot Žēlsirdības gada logo un devīzi?

2) Uz kādu konkrētu rīcību vai attieksmes maiņu attiecībā uz Dievu, tuvāko vai sevi pašu tie mani iedvesmo?

Attēls: Žēlsirdības ārkārtējās Jubilejas logo un devīze.

Draudzes lapiņa 13.12.2015


Dievs neaicina tos, kas ir tā cienīgi, bet gan tos, kurus Viņš grib.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus