Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

Draudzes struktūra

Kas ir draudze?

Atbilde neietver draudzes statūtus, Svēto Rakstu citātus, izmeļošu teoloģisku informāciju. Atbilde ir īss draudzes rasturojums, kas balstīts pastorālā darba pieredzē un Baznīcas mācībā. Mērķis ir definēt draudzes kā ticīgo kopienas veidošanas pamatprincipus.

„Draudze, pirmkārt, nav ne struktūra, ne teritorija, ne ēka, bet ticīgo kopiena, ģimenes nams, mājas baznīca, kas dzīvo savstarpējā brālībā un ir atvērta viesmīlībai. Draudze ir integrēta cilvēku sabiedrībā dziļi un solidāri visā, kas sabiedrībā notiek“. (Svētais Jānis Pāvils II)

Draudze ir ticīgo kopiena –

 • kuras centrā ir Euharistijas svinības;
 • kas ir Kristus miesa un Dieva Valstības klātbūtnes vieta;
 • kas dod dzīvību draudzes locekļiem un sabiedrībai;
 • kurā ticīgie veido dzīvu vienotību Dievā;
 • kurā apgūst apustuļu tradīciju;
 • kas ir integrēta sabiedrībā, visā, kas sabiedrībā notiek;
 • kurā ticīgie vienojas Dieva Vārda uzklausīšanā un priecīgā lūgšanā;
 • atvērta, viesmīlīga, kurā katrs var atrast savu vietu;
 • izlīgšanas un piedošanas vieta;
 • garīgās draudzības brāļu un māsu kopiena;
 • kas ir atvērta sadarbībai ar citām draudzēm un Baznīcas kopienām;
 • kurā ir iespēja ikvienam kalpot Dievam un tuvākajiem un liecināt par Kristu;
 • kā Svētā Gara izliešanās un Dieva mīlestības dāvana;
 • kas ir atvērta harizmām un Svētā Gara dāvanām, kas ceļ un atjauno Baznīcu;
 • kas ir Svētā Gara ieaicināšanas un pieredzes Svētajā Garā vieta;
 • kas ir līdzeklis jaunai Svētā Gara izliešanās pieredzei Baznīcā.

DRAUDZES KALPOŠANA

KALPOTĀJU GRUPAS UN KOMANDAS KOPĪGIE KALPOJUMI
 

 

 

 

ALFA KURSA KOMANDA

 

 

ADORĀCIJA

 

 

MŪZIKAS GRUPA

 

 

MINISTRANTI

 

 

KORIS

 

 

LŪGŠANU GRUPA „OLĪVKALNS“

 

 

KATEHĒZES SKOLA PIEAUGUŠAJIEM

 

 

KATEHĒZE BĒRNIEM

 

 

ŠŪNIŅAS

 

 

CARITAS

 

 

MARIJAS LEĢIONS

 

 

 

 

LITURĢIJA UN LŪGŠANA

 

– Lasījumi

– Koris

– Slavēšana

– Adorācija

– Rožukronis

 

KATEHĒZE

 

– Katehēze bērniem

– Katehēze pieaugušajiem

 

EVAŅĢELIZĀCIJA UN SABIEDR. DARBS

 

– Alfa kursa organizēšana

– Dieva Vārda sludināšana

– Šūniņu darbības atbalstīšana

– Draudzes pasākumi

– Jauniešu aktivitates

– Sports

 

KARITATĪVAIS DARBS

 

– Veco ļaužu aprūpe

– Ziedojumu vākšana

– Citi žēlsirdības darbi

 

INFORMATĪVAIS NODROŠINĀJUMS

 

– Mājas lapas uzturēšana

– Draudzes lapiņas

– Foto, video u.c. info izvietošana plašsaz.

 

SAIMNIECISKIE DARBI

 

– Draudzes mājas administrēšana un uzturēš.

– Ēdināšana

– Kapelas sakopšana

– Mākslinieciskais noformējums

– Liturģiskie piederumi

– Liturģiskais apģērbs

– Teritorijas uzturēšana

– Ziedojumu piesaiste un projektu realizācija

– Grāmatvedība

 


Mīlestību var atmaksāt vienīgi ar Mīlestību.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus