Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI


Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)


Darbadienās Svētā Mise 8:15 (pirms tam laudes 7:50)


Sestdienās Svētā Mise 9:00 (kopā ar laudēm)


Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise 18:30


Katehēze

Katehēzes mūsu draudzē

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes katehēzes skola

 

Mūsu dzīve Dieva plānā ir pilnveides ceļš. Katehēzes skola dod iespēju iet šo ceļu kopā un saņemt kopīgās iešanas augļus.

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes katehēzes skola notiek jau ceturto gadu. Tā ietver mūžizglītības kursu, un programma ir sastādīta tā, ka ir iespējams pievienoties kursam vai no tā iziet jebkurā brīdī, vai arī apmeklēt tikai vienu no izvēlētajām tēmām.

Skolas programma ietver trīs gadu kursu:

I Dieva tautas un Baznīcas vēsture

Kursa mērķis ir labāk iepazīt Svētos Rakstus un to nozīmes, kā arī Dieva atklāsmes turpinājumu Baznīcas vēsturē, tradīcijā un koncilu materiālos.

II Kristīgā antropoloģija un sociālā mācība

Kursa mērķis ir, iepazīstot Dievu, iepazīt sevi, prast risināt eksistenciālus jautājumu kristīgās atklāsmes gaismā un realizēt iegūtās zināšanas ģimenes un sociālajā dzīvē.

III Morālteoloģija

Kursa mērķis ir iepazīt Baznīcas morāles mācību kā ceļu uz svētlaimi un Dieva skatīšanu.


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus