Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

DEŠS

Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai! (Mk 16, 15)
dess
Šūniņu galerija
Evaņģelizācijas galvenais mērķis ir panākt, lai mainītos cilvēka nostāja un domāšana, lai viņš patiesi atgrieztos pie Dieva un Dievam atvēlētu galveno vietu savā sirdī. Tikai tad, kad viņš personiski būs saticis Dievu, kas ir dzīvs un klātesošs, aizsāksies īstenais ticības ceļš.

Vienīgi Svētais Gars – Kungs un Atdzīvinātājs – var augšāmcelt „mirušos” kristiešus un dāvāt tiem dzīvību, tāpat kā Viņš atdzīvināja mirušos un izžuvušos kaulus, kā to redzējumā skatīja pravietis Ezehiēls (sal. Ez 37, 1-14). Uz Dieva jautājumu Ezehiēlam: „Cilvēka dēls, kā tev šķiet, vai šie izžuvušie kauli atdzīvosies?” – arī mēs ar ticību varam atbildēt: „Kungs, mūsu Dievs, Tu to zini, Tu zini, ka tie atdzīvosies Tava Gara spēkā!”

Lai labāk veiktu evaņģelizācijas uzdevumu, neskaitāmas katoļu draudzes visā pasaulē ir izmantojušas Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu, metodi, kas ir pierādījusi savu spēju atjaunot draudzes, atdzīvinot to tradicionālās struktūras.

Šūniņas mērķi:

  • ciešāka vienotība ar Kungu;
  • dziļāka savstarpējā mīlestība;
  • iepazīstināt ar Jēzu citus cilvēkus;
  • veikt kalpojumu Baznīcā, kas ir Kristus Mistiskā Miesa;
  • sniegt palīdzību un to saņemt;
  • formēt jaunus līderus;
  • padziļināt izpratni par savu kristīgo identitāti.

Šūniņas struktūra:

Šūniņa sanāk kopā reizi nedēļā pie viena no tās locekļiem.

Tikšanās ilgst ~ 90 minūtes, tās laikā notiek:

1.     Slavēšana.

2.     Savstarpēja dalīšanās.

3.     Mācība.

4.     Pārrunas.

5.     Organizatoriski jautājumi.

6.     Aizlūgumi (dziedināšanas lūgšana).

Kāpēc šūniņa?

1. Tā ir elastīga.

Tā kā šūniņa ir maza grupiņa, tā var viegli veikt izmaiņas tikšanās laikā, vietā un ilgumā, lai izpildītu tās dažādos uzdevumus un pieskaņotos mainīgajai situācijai. Tā var attīstīties un augt saskaņā ar savu ritmu (neviena šūniņa nelīdzinās citai).

2. Tā ir pretimnākoša.

Šūniņa ir sirsnīga, uzņemot visdažādākos cilvēkus. Kad cilvēks ir uzaicināts uz grupu, kuras centrā ir lūgšana un garīgā dalīšanās, viņš saprot, ka ir laipni gaidīts un ka nepastāv tādas barjeras, kādas varētu būt, tiekoties pie garīdznieka.

3. Tā ir personiska.

Kristiešu savstarpējās attiecības bieži cieš no bezpersoniskuma, tās ir zaudējušas sirsnību, uzmanību un spēju uzklausīt.

Mazā grupiņā cilvēks satiekas ar cilvēku, veidojot personiskas attiecības. Tāpēc, lai cik pretrunīgi tas izklausītos, šūniņa spēj sasniegt lielāku daudzumu cilvēku nekā masu komunikācijas līdzekļi.

Personīgā Kristus sludināšanā nekas nevar aizstāt personiskas attiecības.

Tiksimies kādā no mūsu draudzē izveidotajām šūniņām!Atbildīgie par Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu:

Ēvija, tel. 28368861

Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmas tikšanās vietas un laiki

Šūniņa Nr.1

Aizbildnis – Godināmais B.Sloskāns

B.Sloskāna draudzes mājā

Piektdienās plkst. 19.00

Atbildīgie: Laila (tel.29513853)

Šūniņa Nr.2

Aizbildnis – Svētais tēvs Pio

Ķekavas ielā 2 – 7

Otrdienās plkst. 19.00

Atbildīgie: Edvīns un Inese (tel.29514613) Cibuļski

Šūniņa Nr.3

Aizbildne – Svētā Terēze no Bērna Jēzus

B.Sloskāna draudzes mājā

Svētdienās plkst. 12.30 (laiks var mainīties!)

Atbildīgie: Andrejs (tel.67610202, vakaros) un Diāna (tel.26335655)

Šūniņa Nr.4

Aizbildnis – Svētais apustulis Pāvils

B.Sloskāna draudzes mājā

Ceturtdienās plkst. 19.00

Atbildīgie: Rita (tel. 29197392)

Šūniņa Nr.5 (jauniešu šūniņa) ( Pašlaik nenotiek)

Aizbildnis – tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus

B.Sloskāna draudzes mājā

Piektdienās plkst. 17.00 (laiks var mainīties!)

Atbildīgie: Marta (tel.26115888), Sandis (tel.28233120)

 


Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam...

Sv. Terēze no Bērna Jēzus