Esiet sveicināti mūsu mājas lapā !

RĪGAS SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

DIEVKALPOJUMI

 

Svētdienās Svētā Mise 11:00 (pirms tam – adorācija, iespēja saņemt gandarīšanas sakramentu)

 

Darbadienās Svētā Mise 8:15

 

Sestdienās Sv. Mise nenotiek (notiek pēc iepriekšējas vienošanās) 

 

Lielajos svētkos, kas iekrīt darbadienās –
Svētā Mise&nbsp18:30

TUVU KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKIEM

Šodien Baznīca svin 4.adventa svētdienu, Ziemassvētki ir pavisam tuvu. Līdz ar to arī mūsu dvēseļu gatavošanās Ziemassvētkiem progresē. Mēs visi vēlamies piedzīvot mieru, prieku, ģimenisku sajūtu. Šīs jūtas mūsu sirdīs ielicis Dievs un aicina mūs darīt visu, lai šo Kristus mieru sasniegtu. Mēs visi cits citam novēlēsim priecīgus Ziemassvētkus, bet kas jādara, lai šie svētki tiešām būtu priecīgie? Mums, katoļiem, ir viens īpašs līdzeklis, kuru saucam par grēksūdzi.

339

Varam pateikt, ka katra laba grēksūdze ir mazi Ziemassvētki dvēselē. Ar labu grēksūdzi Dievs ar priestera starpniecību piedod mūsu grēkus un atjauno savu žēlastību mūsos. Tātad šajā sakramentā no jauna dzimst Kristus manā dvēselē. Un Kristus vienmēr nāk ar mieru un prieku, ar jaunu žēlastību un jaunu spēku.

Tas ir galvenais adventa vēstījums: Dievs vēlas būt ar mums, vārds Emanuels, kā Jēzu nosauca Vecās derības pravietis, tulkojumā nozīmē – Dievs ar mums. Jā, Dievs vēlas būt ar mums, Viņam rūp mūsu liktenis, Viņš interesējas par mums, nepalika debesīs tālu no mums, bet kļuva par vienu no mums. Dievs nevēlas būt tikai svētku viesis, Viņš grib ienākt mūsu ikdienišķajā dzīvē, mūsu darba rutīnā, mūsu problēmās, grūtībās ar savu mieru un svētību.

Dievs ir bagāts, un Viņam vienmēr ir daudz, ko mums dot. Bet Viņš savas dāvanas neuzspiež, tikai piedāvā. Viņš stāv pie sirds durvīm un klauvē. Kas atver, pie tā Dievs nāk. Tas, kas atvērsies, kas pārvarēs savu lepnību, locīs ceļus Dieva priekšā un atzīs grēksūdzes sakramentā savus grēkus, tas piedzīvos Dieva labestību.

Novēlu katram no mums, lai šajos svētkos Kristus nāktu pie katra un paliktu ar mums vienmēr.

pr. Pēteris Alusiks

Draudzes lapiņa 22.12.2013

Tev ir iespēja uzdāvināt Ziemassvētku brīnumu vientuļai māmiņai ar diviem maziem bērniem!

engels

19.decembrī plkst.12:00

RKĢ 4.stāva gaiteņos

Ziemassvētku labdarības tirdziņā

piedalies ar pašu gatavotiem

skaistiem, garšīgiem un praktiskiem labumiem!

vai

Nāc un iegādājies

 pašu gatavotus skaistus, garšīgus un praktiskus labumus !

Visus tirgoties gribētājus aicinām pieteikties dalībai tirdziņā pie saviem audzinātājiem.

engels1

Ko mēs varam dāvināt Kristum?

Viņam pieder viss, arī mūsu sirdis.

Vai Viņs zina, kā mēs iedomājamies Viņa piedzimšanu Bētlemē?

Radi kopā ar vecākiem vai draugiem Bētlemīti un no 13. līdz 17.dcembrim atnes to uz skolu (audzinātājam vai sk.Diānai) Tas varbūt maketiņš, zīmējums, aplikācija…

No atnestiem darbiem izveidosim izstādi „Toreiz Bētlemē” un no izstādes fotogrāfijām – grāmatzīmes.

 

Neslinko! Dāvā prieku!

 

Draudzes lapiņa 15.12.2013 !

AKCIJA „BĒRNS BĒRNAM” – AICINĀJUMS IEPRIECINĀT SKUMSTOŠOS

Nelaime, dziļas sāpes un skumjas var piemeklēt jebkuru, lielu un mazu, tāpēc īsi pēc tam, kad Zolitūdē notika traģēdija, Rīgas Katoļu ģimnāzijas (RKĢ) 2.a klases skolēniem radās ideja, ka skumstošie ir jāiepriecina un jāienes mīlestība un cerība viņu dzīvē. Naudu šiem cilvēkiem ziedoja daudzi, bet nelaimē nereti ne tik daudz ir nepieciešama nauda, cik atbalsts un mīlestība.

Runājot ar savu klases audzinātāju Sandru Armanevu, skolēniem radās doma rakstīt vēstules tiem bērniem, kas traģēdijā zaudējuši savus tuviniekus. Aptuveni nedēļu visā skolā skolēniem bija iespēja rakstīt vēstules un zīmēt kartītes. Kopā tika izveidoti aptuveni 50 mīlestības sūtījumi, kuri tika uzticēti Ziedot.lv, kas vēstules nodos bērniem, kuri Zolitūdē zaudēja savus vistuvākos cilvēkus.

Ar laiku skolēni arī saprata, ka ik dienu notiek nelaimes, kurās bērni zaudē vecākus, bet citus bērnus vecāki labprātīgi pamet. Tāpēc RKĢ skolēni turpinās rakstīt vēstules citiem bērniem, kuriem ir skumji un vientuļi, aicinot pievienoties arī visu Latvijas skolu skolēnus darīt to pašu.

Idejas iniciatore skolotāja S. Armaneva uzskata, ka katra skola sadarbībā ar sociālajiem dienestiem var apzināt vietējās ģimenes, arī savu skolu skolēnus, kuriem ir nepieciešami atbalsta vārdi, vai arī vienkārši aicināt skolēnus rakstīt vēstules. Pēc tam vēstules jāsūta uz „Caritas Latvija”, Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003 vai arī var sazināties ar vietējo „Caritas” grupu (informācija par „Caritas” grupām Latvijā mājaslapā www.caritaslatvija.lv). „Caritas Latvija” pēc konsultācijām ar psihologiem un sociālajiem dienestiem nodos vēstules tiem bērniem, kam tās tobrīd būs nepieciešamas.

Aicinām pievienoties ne tikai bērnus! Arī pieaugušie var rakstīt atbalsta vārdus citiem pieaugušajiem, jo ikviens ilgojas pēc mīlestības.

Ilze Mežniece, Rīgas Katoļu ģimnāzija

Draudzes lapiņa 08/12/2013


Tu nezini, cik liela ir Jēzus mīlestība pret tevi – mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs svētums būtu bezgalīgs.

Sv. Terēze no Bērna Jēzus